20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 01 Haziran 2015 17:12

CHP ile “YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”

Yazan  Doğan Ersoy

CHP  ile “YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”

Cumhuriyet Halk Partisinin, “Hükümet Programı” niteliğindeki seçim programında ana öge olarak “ÖNCE İNSAN” görülmektedir…

Kaynak; İNSAN, araç; İNSAN, amaç; İNSAN…

Ve, o nedenle de;

“YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”

***

Türkiye'de yurttaşların yaşam koşullarını iyileştiren, Türkiye'yi dünyanın saygın ülkeleri arasına sokan her büyük dönüşümde Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır.

Halkımızdan aldığı büyük güçle ulusal bağımsızlığımızı sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran;

Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki CHP...

ATATÜRK ilkeleri ile sembolleşen “Altıok”un uygulayıcısı ve yılmaz savunucusu olan CHP'nin önderliğini yaptığı çağdaşlaşma ve kalkınma atılımı, dünya tarihinde eşine az rastlanır başarılarla doludur.

Milli egemenliğin tesis edilmesi, eşit oy hakkının kabul edilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, CHP sayesinde atılan adımlardır.

CHP, Türkiye'nin ilk büyük sanayileşme hamlesini gerçekleştirmiş, ilk büyük eğitim reformunu hayata geçirmiş ve çağdaş bir sosyal devlet inşasının ilk adımlarını atmıştır.

Çok partili yaşama geçilmesi, CHP'nin ortaya koyduğu güçlü iradenin sonucudur.

"Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini benimseyen CHP, yurttaşlarımızın geleceğe yönelik umutlarının azaldığı her dönemde, umutlu geleceğin kapısını aralayan parti olmuştur.

Üzülerek belirtmeliyim ki; bugün Türkiye’miz, bütün komşuları ve hatta, dünyanın birçok ülkesi ile dostluğunu yitirmiştir.

“ATA”mızın deyimi ile; ‘Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş’tür, büyük çoğunluk artık gülmeyi unutmuştur.

Sanayi ve ekonomi çökmüştür.

Demokrasinin bütün kurum ve kuruluşları çalışamaz veya yanlı çalışır durumdadır…

Yani; ‘Ahval ve Şerait’ çok bozuktur.

Ana muhalefet CHP, yıllardır süregelen bu durumun düzeltilebilmesi için TBMM’de kıyasıya mücadele etmişse de; tek beyinden kumanda edilen İktidar Parmakları’nı aşamamıştır.

Ancak, böyle durumlar için ATATÜRK’ün yüklediği ağır sorumluluğun da bilincinde olan CHP; bu mücadelesini sürdürürken, bir yandan da gelecek ilk genel seçim çalışmalarına, iki yıl öncesinden ciddi biçimde başlamış ve çok detaylı bir ‘Seçim Bildirgesi’ hazırlamıştır.

O kadar ki; bu bildirge, bazı teknik ekleme ve düzeltmeler ile CHP iktidarının “Hükümet Programı” olacaktır…

***

Sevgili Türk Halkı… (Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese “Türk” denir…) - 1921(m.88), 1961(m.54), 1982(m.66) Anayasaları

19 Mayıs 2015 günlü yazımda da belirttiğim gibi;

“07 Haziran 2015 Genel Seçimi”, sıradan bir iktidar belirleme seçimi değildir.

Bütün olumsuzluklar biryana; “Ülke bütünlüğü ve Rejim” tehlikeye girmiştir.

Yani, önümüzdeki seçim; “Ülke bütünlüğünün korunması ve mevcut Rejiminin sürdürülmesi”nden yana olanlar ve karşı olanlar seçimidir…

Lütfen iyi düşünün ve iktidar olabilecek, CHP’ye oyunuzu verin… Gerçekten çok iyi hazırlandı CHP iktidara…

Seçim barajının çok altındaki partiler, size sesleniyorum…

Bütün siyasi partiler Demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Görüş farklılıkları olacaktır, olması da gerekir…

Ama bu seçim farklı…

Ülke bütünlüğünün ve rejimin, desteğinize ihtiyacı var…

CHP’nin başta gelen taahhüdü; “Seçim barajının kaldırılması”dır…

Bu kazanım, birdahaki seçimlerde alacağınız oy ne olursa olsun TBMM’ye girebileceğiniz anlamını taşır. Düşünmeye değmez mi?..

07 Haziran’a kadar, CHP seçim bildirgesini çok kısa başlıklar halinde ve olabildiğince sizlerle paylaşacağım:

***

Seçim bildirgesinde; ‘Dış Politika’ya, “Sağlık”a ve “Eğitim” çok geniş yer verilmiş.

Komşularımız biryana dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu tek tek ele alınmış.

Eğitim, sağlık, güvenlik, ticaret, teknoloji, sanat-kültür alış-verişleri, ortak çalışmaları ve yatırımları gibi…

Seçim Bildirgesi’nden alıntılar:

YURTTAŞ MERKEZLİ DIŞ POLİTİKA:

Dış politikada öncelik yurttaşlarımızın güvenliği, huzuru ve refahıdır.

Değerleri Temel Alan Dış Politika

Değerlerimizin kaynakları, Cumhuriyetimizin tarihinde ve sosyal demokraside bulunmaktadır. CHP barışçıl bir dış politika izleyecektir. Barışçılık, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "yurtta sulh, cihanda sulh" sözü ile bizlere çizdiği en önemli hedeflerden biridir

Dünyaya Açık Dış Politika

CHP, bölgesel bütünleşme çabalarına hız verecektir.

AB Üyesi Türkiye

1963 yılında başlattığımız AB sürecini, iktidara geldiğimizde tam üyelikle sonuçlandıracak ve Türkiye'yi AB'nin saygın bir üyesi yapacağız.

***

SAĞLIK HİZMETLERİ:

* Her yurttaş için kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmetleri

• Prim ödemek sağlık hizmeti için ön koşulu olmayacak

• Sağlık hizmetleri için alınan katılım payı vb. kaldıracağız.

• CHP Aile Sigortası Programı kapsamında, yoksul yurttaşlarımızın GSS primlerini Hazine'den karşılayacağız.

• GSS prim borcu olan yoksul yurttaş borçlarını  sileceğiz.

• Sağlık kurumlarında rehin kalma ya da senet imzalatma gibi insan onuruna aykırı durumlara son vereceğiz.

• Hastane ve doktor randevu telefonları ücretsiz yapacağız.

• Engellilerin, hastanelere servis araçları ile randevulu olarak gelmesini sağlayacağız.

• Engelliler için evde fizik tedavi olanağı sunacağız.

• Tutuklu ve hükümlü sağlık hizmetlerini uluslararası standartlara ulaştıracağız.

• Sağlık hizmetlerinden alınan katılım paylarını kaldırarak acil servislerdeki yığılmalara son vereceğiz.

• Acil servis hizmetlerini ücretsiz hale getireceğiz.

• Acil servislerde acil tıp uzmanları çalışması sağlanacak.

• Ambulans sistemini geliştirip, istasyon sayısını artıracağız

• Aile hekimlerinin mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlarını çözeceğiz.

• Aile hekimlerini devlet memuru olarak atayacağız.

• Performans sistemini nitelik göstergelerinden de yararlanacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• Tıp hukukunu çağdaş norm ve standartlara ulaştıracağız.

 

***** Devam edecek.