17 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 02 Haziran 2015 17:34

CHP ile “YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”-2-

Yazan  Doğan Ersoy

CHP  ile “YAŞANACAK BİR TÜRKİYE”-2-

 

CHP’nin Seçim Programı’nda; ‘Dış Politika’ya, “Sağlık”a ve “Eğitim” çok geniş yer verildiğini dün belirtmiş ve ilk ikisini özetlemiştim.

Bu gün; özetin de özeti olarak, “Eğitim” ile devam ediyorum…

***

EĞİTİMDE YENİ BİR ANLAYIŞ:

• Bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıl temel eğitim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 eğitim sistemini hayata geçireceğiz.

• 13 yıl süreli, tam gün, nitelikli ve ücretsiz zorunlu eğitimi her çocuğumuz ve gencimiz için mümkün kılacağız.

• Eğitim politikalarını, öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler ve ilgili STK'ların katılımıyla oluşturacağız.


 

Eğitim, Milli Gelirden Hak Ettiği Payı Alacak:

• Kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payını, OECD ve UNESCO'nun ilgili normlarını esas alarak artıracağız.

• Temel eğitimde okulların kendi bütçelerinin olacağı bir modele geçişi sağlayacağız.

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlayacağız:

• Karma eğitimden ödün vermeyeceğiz.

• Kız çocuklarının okullaşma oranlarının istikrarlı bir şekilde artması için gereken önlemleri alacağız.

Tam Donanımlı Okullar:

• Her okulun yemekhanesi ve geniş bir bahçesinin olmasını sağlayacağız. Spor salonu, güzel sanatlar atölyesi, müzik salonu, toplantı ve tiyatro salonları olan okullar inşa edeceğiz.

• Okulların kütüphanelerini ve İnternet altyapılarını güçlendireceğiz.

• Öğrencileri okul kazalarına karşı sigortalayacağız.

Bilgi Toplumuyla Uyumlu Müfredat:

• Öğrencilere araştırma yapma ve takım çalışması içinde uyumlu çalışma alışkanlığını kazandırmaya yönelik düzenlemeler yapacağız.

Çağdaş Eğitim:

• Felsefe ve "Demokrasi Kültürü" derslerinin tüm okullarda okutulmasını sağlayacağız.

• Öğrencilerin yabancı dil temel yeterlilik düzeyine erişebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacağız..

Seçmeli Dersler Öğrencilerin Tercihi Olacak:

• Seçmeli derslerin okul yönetimleri tarafından belirlenmesine son verecek, öğrenciler tarafından rehberlik servislerinin desteği ile seçilmesini sağlayacağız.

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini seçmeli ders olarak düzenleyeceğiz. Farklı inanç gruplarının din eğitimi taleplerini karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Toplum Lideri Öğretmenler:

• Öğretmenliği yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getireceğiz.

• Öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunan tüm yüksekokul ve fakülteleri fiziki, mali ve akademik bakımdan en ileri olanaklarla donatacağız.

• Öğretmenliği yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getireceğiz.

• Öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunan tüm yüksekokul ve fakülteleri fiziki, mali ve akademik bakımdan en ileri olanaklarla donatacağız.

• Yaşa bakmaksızın, isteyen tüm öğretmenlere lisansüstü ve doktora eğitimi için burs sağlayacağız.

Ekonomik Güvence ve Özlük Hakları

• Ücretli öğretmen uygulamasına son vereceğiz. Tüm öğretmenleri kadrolu olarak atayacağız.

• Öğretmenlerin devlet kadroları içindeki statüsünü, ek göstergelerini ve ek ders ücretlerini yükselteceğiz. Özlük haklarını özel bir yasayla güvence altına alacağız.

• Aday öğretmenlerin, devlet memurlarının yararlandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayacağız.

Öğretmen Atamaları

• Atama bekleyen öğretmen sorununu kadrolu atamayla çözeceğiz.

• 140 bine yaklaşan öğretmen açığını kapatacağız.

• Birleştirilmiş sınıflı okullardaki 50 bine yakın öğretmen ihtiyacını karşılayacağız.

• Hiçbir öğretmen ve yöneticiyi üyesi bulunduğu sendikaya göre değerlendirmeye tabi tutmayacağız.

Okullaşma

• CHP Aile Sigortası Programı ile yoksul öğrencilere, zorunlu eğitimi kapsayan tüm dönemler için aylık 240 TL eğitim desteği vereceğiz. Yoksul öğrencilerin öğrenim araç ve gereçlerini ücretsiz sağlayacağız.

• CHP Aile Sigortası Programı kapsamında verilen eğitim desteklerini kız çocuklarının okula gönderilmesi ön koşuluna bağlayacağız.

• Tam gün eğitim çerçevesinde tüm öğrencilere sıcak öğle yemeği vereceğiz.

Okul Öncesi Eğitim

• Toplumsal eşitsizliklere son vermek için tam gün ve ücretsiz okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağız.

• 6 yaş grubu (60 ayı tamamlamış olanlar) için okul öncesi eğitimde okullaşma oranını % 100'e ulaştıracağız.

• Okul öncesi eğitimde, yalnızca tanımlanmış standartlara uygun öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız.

Nitelikli ve Eşit Temel Eğitim:

• Temel eğitime başlama yaşını çocuk gelişimi için en uygun dönem olan 7 yaşına (72 aydan sonra) yükselteceğiz.

• Mesleki eğitimi, 8 yıllık ilköğretimin dışına çıkaracağız.

İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş:

• İlköğretimini tamamlayan öğrencilere yetenek ve eğilimleri doğrultusunda akademik veya mesleki eğitime devam etme tercihi sunacağız.

• Mevsimsel tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde, sınavları kaçıran öğrenciler için telafi olanağı sunacağız.

Mesleki Ortaöğretim:

• Meslek eğitimini dokuz yıllık (1+8) temel eğitim tamamlandıktan sonra, ortaöğretim aşamasında başlatacağız.

• Mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçişi tamamen sınavsız yapacağız.

Meslek Eğitimi Çalışma Yaşamıyla Birlikte Gelişecek:

• Sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde, OSB'lerde ve Sanayi Sitelerinde çıraklık merkezi ve yatılı meslek liseleri kuracağız. Meslek okullarında okuyan gençleri tam zamanlı sigortalı statüsüne yükselteceğiz.

Meslek Yüksekokulları:

• MYO'ları gençler için tercih edilebilir kurumlar haline getireceğiz. Mesleki ve teknik eğitim fakültelerini ön lisans programlarının devamı olarak iki yıl eğitim verecek şekilde kurgulayacağız.

Mesleki Eğitim Yüksek Enstitüsü

• Mesleki eğitimin eşgüdümünden sorumlu bir Mesleki Eğitim Yüksek Enstitüsü (MEYE) kuracağız.

Lisans Programlarına Geçiş:

• Ortaöğretim başarı puanını akademik ortalama ve MLBS sonucunu dikkate alarak belirleyecek ve üniversiteye yerleştirmede etkisini artıracağız.

Yükseköğretim Reformu:

Bana ayrılan köşeye saygım gereği ‘EĞİTİMDE YENİ BİR ANLAYIŞ’ın Yükseköğretim Reformu” bölümünü yarın tamamlayacağım.

 

*****

Son değişiklik Salı, 02 Haziran 2015 17:41