20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 26 Ağustos 2015 07:55

LÜTFEN SAYIN ÇERÇİOĞLU...

Yazan  Ferda KILIÇ

LÜTFEN SAYIN ÇERÇİOĞLU...

Akbük Kültür ve Çevre Derneği[AKÇED], adından da anlaşılacağı üzere bir kültür ve çevre derneğidir.

2007 yılından beri Akbük yerelinde sürdürdüğü mücadelelerle de rüştünü fazlasıyla ispat etmiş bir demokratik kitle örgütüdür.

Hizmette temel alınan ilkeler ise;

Çevre duyarlılığı,

Halk sağlığı,

Toplumsal sorumluluk ilkesi,

Kültürel farkındalık yaratmak ve

Gönüllülük esasıdır.

Yaşanan her türlü çevresel sorunun değerlendirilmesinde bu beş ilke birlikte ele alınır ve bu esasların doğrultusunda bir çözüm üretmeye çalışılır.

İçinde yaşamakta olduğumuz süreçte Akbük'de yaşanan ciddi sorunlar vardır.

Bu sorunların en başında ise, Paket Arıtma Tesisi kapasitesinin ihtiyaçları karşılamamasının yarattığı çevre sorunudur.

AKÇED, söz konusu tesis yapılırken defalarca ve ısrarla planlanan kapasitenin Akbük'ün özellikle yaz nüfusu için yetersiz kalacağını ileri sürmüştür. Fakat o günkü yöneticilere derdini anlatamamış, üstüne üstlük, "şer odakları" yakıştırması ile karşılanmıştır.

Ama bugün... Maalesef, takke düşmüş ve kel gözükmüştür!

Akbük son derece ciddi bir halk sağlığı riski ile karşı karşıyadır.

Arıtma tesisinin yetersiz kalışının sonu-cunda, fosseptikler taşmakta ve vidanjörler çevreye atık boşaltma felaketini [ama, bu kez haklı olarak] sürdürmektedirler.

Akbük, bir turizm cenneti olma yolunda yürüme hedefi olan Ege'nin incisi bir yöredir.

Ama Akbük, atık sularını güzelim ormanlarına boca etmek zorunda kalan bir çaresiz-zavallı konumuna indirgenmiştir...

Bu duruma derhal, hemen ve acilen bir son verilmelidir.

Çünkü sorun, sadece bir turizm sorunu ve kentsel gelişme meselesinin çok üzerindedir.

Sorun, halk sağlığının taşıdığı ciddi risklerdir. Halkın, salgın hastalıklarla, ölümcül so-nuçlarla karşı karşıya bırakıldığı tehlikeli bir mecradır.

Yarın, bu sonuçlar ortaya çıktığında sorumluluğu belirlemek hiç de güç olmayacaktır.

AKÇED, görevi ve üstlenmiş bulunduğu toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak sorunu masanın üzerine koymakta ve yetkilileri göreve çağırmak-tadır.

AKÇED'in bu yol da bir de talebi bulun-maktadır:

Sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendilerini kabul ederek, masanın üzerindeki sorunu birlikte değerlendirme isteği...

Lütfen Sayın Başkan, dinamik bir sivil toplum örgütünün bu talebini geri çevirmeyiniz.