23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 13 Ekim 2017 10:25

A D A L E T D E M O K R A S İ N İ T E M E L İ D İ R

Yazan  İlter Gözkaya-Holzhey

A D A L E T   D E M O K R A S İ N İ   T E M E L İ D İ R

Adalet kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye girmiştir. Her vatandaşa, yasalarla   tanınan hakkı sağlama ilkesidir. Bu hakkın korunmasını devlet, kuruluşları ve organlarıyla sağlamakla yükümlüdür.

Temel kelimesi Yunanca’dan geliyor. Bir yapının sağlam toprak tabakasından zemine dek çıkan duvar bölümü. Mecazi anlamda bir şeyin dayandığı önemli ilke anlamında kullanılır.

Adalet mülkün temelidir.

24 Eylül 2017 genel seçimden önce seçim kampanyasında Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD), başbakan adayı Martin Schulz Daha fazla Adalet Zamanı (Mehr Zeit für Gerechtigkeit) Başlığını temel olarak aldı.

Her ne kadar Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na üye olma konusunda hatalı söylemde bulunsada, Türkiye kökenli seçmenlerin yarısının SPD’yi tercih ettiği görülüyor.

Türkiye kökenli üç milyon, müslüman olan dört milyon vatandaşı

hak ve görevleri ayrı bir makale konusudur. Fakat sosyal demokratların on maddelik eşit adalet hakkı göçmenleri de ilgilendiriyor.

Bilhassa göçmenler azınlık haklarının hediye edilmediği, almak zorunda olma bilincinde, seçimden sonra partilerin organlarında mutlaka görev almalıdır.

İş hayatında alınan maaşın en azı çekirdek ailenin geçimini sağlamalı. Çalışma süresi keyfi değil, yasalara uymalıdır. Çalışırken kendini geliştirme kurslarıyla meslekte yükselme hakkı eşit verilmelidir. Aynı işte kadın erkek ayırmadan eşit kazanç sağlanmalıdır.

Onarılması gereken okullar yenilenecek, sığınmacılara tahsil edilen spor salonları boşaltılıp onarılacak. İlk okullarda tam gün öğrenimi mümkün olmalıdır.

Çocuklu ailelere yapılacak maddi yardım sayesinde, anababa çocukları için daha fazla zaman ayırabilecekler. Yuvalar için ödeme yapılmayacak.

Emekli sigortalarına yatırılan tutar ve kalite sabit kalacak. Emekliye ayrılma yaşı yükseltilmeyecektir.

İnternete daha hızlı ulaşmak için ve kirası ödenebilecek sosyal ev yapımına yatırım yapma şart olmuştur. Köyde ve kentte yaşam kalitesini elde etmek için ulaşıma yatırım gerekiyor.

Doğu eyaletler için ödenen dayanışma ücreti artık maaşlardan kesilmeyecek. Küçük ve orta gelirlilere vergide kolaylık sağlamak mümkündür. Bunun için zenginler daha fazla vergi ödemelidir. Miras alanlar değerine göre vergi ödemek zorundadır.

Sağlık sigortalarında çeşitliliği kaldırıp, tek tip vatandaş sigortası getirilecek. Yerine getirilmesi çok zor bir konu, zira özel sigortalılar fazla ödemese, muayene daire ve hastanelerde alet alma zorlaşacak. Fazla ödeyenler randevu alma ve ilaç seçiminde önceliğe sahipler.

Emniyet konusunda 15.000 personel polis alınması ön görülüyor. Bu konu çok hararetli tartışıldı. Terörle emniyet sorunlarını, devamlı kışkırtma amacı ile tartışma gündemine sığınmacılara karşıt getiren, Almanya için Alternatif (AfD) partisine karşı diğer partiler savunmaya geçmek zorunda bırakıldı.

Avrupa’yı dayanışmayı temel alan güçlü yapma amacı, sorunlara önerileri sunma, eski Avrupa Topluluğu Parlamento başkanı olarak Martin Schulz’un uzmanlık alanıdır.

Bilhassa İngiltere’nin topluluktan ayrılması tüm üye ülkelerde sağcı müslüman düşmanı partilerin yükselmesi, toplumun dayanışmasını temelden sarsmıştır.

Türkiye’de gelişen olağanüstü politikalar İslâm düşmanlığı ile içiçe karışmış, seçim kampanyalarında ilk sırayı almıştır.

Alman vatandaşı Türklerin partilerde görev alması şart olmuştur. Avrupa ülkelerin vatandaşlığını almaları kolaylaştırılmalıdır. Ancak eşit haklar o zaman alınır.

Diğer Avrupa ülkelerinde Türkiye ile yapılan anlaşmalar aynı ise, Türklere her konuda hatalar işlenmiştir. Onlara yapılan hatalar Rusya’dan gelenlere ve bugün Suriye’den gelenlere yapılmıyor. Acilen verilen Almanca dersleriyle Suriyeliler iki yılda işyerinde, hatta tartışmalı toplantılarda konuşacak kadar öğreniyorlar.

Türklere karşıtlık, aleyhte olarak basın ve medyada gündemde tutuluyor. Olumlu olması gereken konularda ise yok sayılıyor. Yeşiller Partisi Genelbaşkanı Cem Özdemir Alman hükümetine yaptığı çağrıyı çok geç yaptı.

Alman hükümet üyeleri ülkede altmış yıldır emeği geçen Türklere sahip çıkmalıdır. Babavatan hak edilen ilgiyi göstermez ve haklarını vermezse anavatan hükümet üyeleri karışmaya, Almanya’ya dil uzatmaya hak kazanmış olur.

Hoşça kalın, ama sakın adaletsiz kalmayın.

 

İlter Gözkaya-Holzhey

İlter Gözkaya-Holzhey

İlter Gözkaya-Holzhey Hakkında