19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 26 Ekim 2017 08:45

HAYIRIN HAYIRLI BİLEŞENLERİ…

Yazan  Ferhan Ercan

HAYIRIN HAYIRLI BİLEŞENLERİ…

 

Hayır cephesi seçimlere gitmeden önce birlikteliğin hangi temelde sürdürüleceğini belirlemelidir.

Bunun için önce bir hayırcılar kurultayı yapılmalıdır. Bu kurultayda önce ortak paydalar belirlenmelidir. Mevcut gidişe dur deme temelinde ortak ilkeler saptanmalıdır. Kişi belirlemeden önce ilkeler belirlenmelidir. Muhalefet kurultayında belirlenen ilkeleri dürüstçe ve içtenlikle kabul edecek kişiler aday olarak saptanmalıdır. Adaylar tek kişi yönetimine son vereceğini ve yeniden parlamenter sisteme dönüşün yollarını açacağını taahhüt etmelidir.

Muhalefet Haziran seçimlerinde çoğunluğa ulaşmıştı. Muhalefet blokundaki çürük unsurlar bu olanağı değerlendirmediği için bugünlere geldik. İktidar gücünü azınlığın eline verip şiddete dönüştürmeden sorunların çözümüne akılcı yaklaşımlar gerekir. 1994 Yerel Seçimleri kendisine sol diyen kesimler tarafından sağlıklı değerlendirilmediğinden, İstanbul ve Ankara kaybedilmiş, arkasından da genel seçimler 2002’de kaybedilmiştir. Bu hatalardan ders alınarak tekrar edilmemesi için ben ilkelere ilişkin saptamalarımı hayırcılarla paylaşmak istiyorum:

-Barışı, eşitliği ve kardeşliği; adil paylaşımı yaşama geçirmek için,

-Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hak adalet ve eşitlik temelinde bir toplum kurmak ve Anadolu’yu yeniden yerleşime açmak için,

-Meclis eski işlevine döndürülecek, milletvekili sayısı makul düzeye çekilecek.

-Ulusun sırtına yük olan saray boşaltılacak ve Çankaya’ya dönülecek.

-Liyakat sistemi ödünsüz olarak uygulanacak.

-Tüm üst düzey görevliler işe başladığında mal varlığı beyanında bulunacak.

-Yargı normal konumuna döndürülecek, tutuksuz yargılama esas alınacak. Yargıya güvenle birlikte seçim güvenliği sağlanacak.

-Milli Eğitim çağdaşlaştırılacak. Bilimsel eğitim temel alınacak.

-TSK eski saygın konumuna kavuşturulacak.

-İstihdam sorunu çözülecek.

-AYM ve YSK yeniden düzenlenecek.

-Çalışanlara insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlanacak.

-Tarımın ülke ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli destekler sağlanacak.

-Yolsuzlukla mücadeleye gereken önem verilecek ve tespit edilen yolsuzlukların hesabı sorulacak ve halktan alınanlar halka verilecek.

Kadın ve erkek eşitliği yaşamın her alanında güvenceye alınacak.

-Laiklik ilkesi ödünsüz olarak uygulanacak.

Bu ilkelere farklı ve gerekli eklemeler yapılabilir. Ancak; olmazsa olmaz olan, tek adam yönetimine karşı çıkmak ve bütün olanaklar kullanılarak parlamenter sistemi işler hale getirmektir. Bu ve benzeri gerekli ilkeleri kabul edenler muhalefetin adayı olmalıdır. Bu doğrultuda yerel seçimlerde, genel milletvekili seçimlerinde ve cumhurbaşkanı seçiminde farklı taktik ve stratejiler uygulanmalıdır. Bunun için partiler aday ismi belirlememelidir. Adaylar olabildiğince ortak olarak saptanmalıdır. Koşullar elverdiğince aday belirlemelerinde halkın katılımı sağlanarak ön seçimler yapılmalıdır. Söz konusu olan ülkemizin geleceğidir.

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan

Ferhan Ercan Hakkında