19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:25

Terör Karşı Direksiyon Kardeşliği

Terör Karşı Direksiyon Kardeşliği

Ülkemizde yaşanan terör olaylarını protesto etmek ve tepkilerini göstermek için Didim Taksiciler ve Minibüsçüler odası Didim Şoförler Odasına bağlı, Akköy Minibüsçüler Kooperatifi ve Didim Seyahat firması ve  Öğrenci Servisçileri ile oto kurtarma firmalarının düzenlediği şehir içi kortej oluşturuldu.

75. Yıl sanayi sitesinde buluşan sürücüler, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden Altınkum’a kadar oluşturdukları kortejle terörü lanetlediler.

Didimli ticari araç sürücülerine sivil araçlarıyla destek veren Didimliler olduğu kadar yol boyunca da alkışlarla bu yürüyüşü destekleyenlerde gözden kaçmadı. Korna ve klaksonlarıyla seslerini duyuran şoförlerin bu davranışı beğeniyle karşılandı.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:24

Musa Bayar Yoğun Bakımda

Musa Bayar Yoğun Bakımda

Akbük  A-Haber Gazetesi köşe yazarı ve Didim Umut Tiyatrosu (DUT) kurucularından Musa Bayar önceki gün akşam yüksek tansiyona bağlı olduğu tahmin edilen bir rahatsızlıkla kaldırıldığı hastaneden Beyin kanaması teşhisiyle Aydın Menderes Üniversitesi Nöroşirurji servisi Yoğun Bakım Bölümüne kaldırıldı.

 

Kendisine Mavi Didim Gazetesi ailesi, olarak geçmişi olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz.

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:22

Taklit ve Tağşiş(*) Yağımız Yok

Taklit ve Tağşiş(*) Yağımız Yok

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda zeytinyağı üreticilerinden alınan örneklerin laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ait bir liste yayınladı, Bu listede Didimli hiçbir markanın olmaması Didim’de zeytinyağı üretimindeki hassasiyet bir kez daha ortaya çıktı.

Bakanlık  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı ve  17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği kararlaştırılmıştı.

Bakanlık denetçilerinin zaman zaman Didim’de de Ziraat Odası temsilcilerinin de katıldığı  denetimlerde Didimli zeytinyağı şişeleme ve üretim tesislerinden alınan örneklerin labaratuvar sonuçların olduğu taklit ve tağşiş yapanların yayınlandığı listede Didimli hiçbir firmanın olmamasını değerlendiren Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir “Didimli zeytin yağı üreticilerinin bu tür bir eylemem tevessül etmedikleri için teşekkür” etti ve “eminim Didim’de Zeytinyağında marka olma yönünde çalışmalar sürerken tüm üreticilerinin hassasiyetleri devam edecektir. Tüm kamuoyuna göğsümüzü gere gere bizim yağımız ve zeytinimiz kalitelidir demekten Didimli bir ziraatçı ve zeytinyağı üreticisi olarak gurur duydum.” Dedi.

Gökdemir,  “Didim zeytini ve zeytinyağının kalitesine gölge düşürmek isteyen bazı kişiler turizm bölgesi olmamız ve yoğun müşteri potansiyeli olması sebebiyle sokaklarda kontrolsüz olarak satılan  ve başka yerlerden gelen yağların Didim’in yağı imiş gibi bir algı oluşmaması için Didim Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğünün büyük gayretleri var.  Kamuoyunun bunu bilerek özellikle Didim üreticisinin yağlarını tercih etmesini istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir çok denetlemede Didimli olmayan kişilerin dışardan getirdikleri yağlarını  Didim’in yerli yağı gibi pazarladıkları tespit edilmişti. Buna dikkat edilmesini istiyoruz” dedi.

(* tağşiş: bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma.)

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:18

DİDİM ÇEVRE PLATFORMU

DİDİM ÇEVRE PLATFORMU

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Altınkum Plajı'na akmakta olan yağmur suyu kanalıyla ilgili verdiğimiz dilekçe ve bu dilekçeye verilen cevap aşağıda yer almaktadır. Cevap üzerine, Aydın merkezdeki bürokratlara iletmek için Didim Kaymakamının ve Belediye Başkanının park içindeki kanal üzerinde derin bir nefes almalarını ve denizin durumunu gözlemlemelerini öneririz. Algıladıkları sonucu muhataplarına yansıttıklarında belki bizim dilekçelerimizden daha etkili olabilirler.

1 ) Altınkum Plajı'nda yağmur suyunun deşarj edildiği bölgede sığlaşma gözlenmektedir. Bununla birlikte, Altınkum Plajı'nın ku-mundan farklı olarak, çeşitli tanecik çaplarında taş, çakıl, kum vb. malzemeler deşarj noktası civarında görülmektedir. Bu malzemelerin oluşturduğu birikimin kaynağının yağmur suyu kanalı deşarjının olup olmadığının tespiti konusunda herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

2 ) Yağmur suyunun taşıdığı partiküllerin, farklı çaplara göre, sudaki konsantrasyonları tespit edilmiş midir?

3)Yağmur suyu kanalından deşarj edilen suyun askıda katı madde içeriği bilinmekte midir?

4) Bu birikimin görsel olarak yarattığı kirliliğin yanında, başka çevresel sorunlara zemin hazırlama ihtimali göz önünde bulundurularak herhangi bir iyileştirici çalışma yürütülmekte midir?

5 )Altınkum Plajı'nda, yağmur suyu deşarj noktasının olduğu bölgelerde zaman zaman yeşillenme ve koku problemi gözlenmektedir. Mevsime ve farklı meteorolojik koşullara bağlı olarak, bu problemlerin kaynağı araştırıldı mı? Deniz suyundan herhangi bir numune alınarak ilgili kimyasal ve biyolojik parametreler tayin edildi mi? Deniz seviyesindeki sığlaşma, sirkülasyonun az olması, yüksek nutrient içerikli atık suların denize deşarjı gibi olasılıklar buna sebep olmuş olabilir mi? Önümüzdeki günlerde yağışların başlamasıyla beraber kaygılarıma temel olan bulgulara ulaşmanız kolaylaşacaktır. Yağışlarla beraber bu değişimi gözlemlemek için Altınkum Plajı'nda kontrol yapılması ve alandan numune alınması planlanmakta mıdır?

 

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (Bİ-MER)' ne yapmış olduğunuz başvurunuz  ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜ-DÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdür-lüğü) 04.11.2016 tarihinde şikayete konu alanda yapılan incelemede yağmur suyu hattının önüne örülen duvarın yaz sezonunun bitmiş olması nedeniyle açıldığı ve söz konusu hatla taşınan yağmur sularının plaja ulaştığı, plajda söz konusu hat vasıtasıyla taşındığı düşünülen pet şişe, poşet vb. küçük hacimli atıkların görüldüğü tespit edilmiştir.

Buna istinaden Aydın Belediye Başkanlığına (ASKİ Genel Müdürlüğü) ve Didim Belediye Başkanlığına Altınkum Plajında denize mansaplanan yağmur suları ile plaja taşınan atıkların düzenli olarak temizlenmesi, yaz sezonu açılmadan önce yağmur suyu kanalının tekrar kapatılarak alanda geniş çaplı temizlik ve düzenleme yapılması hususunda gerekli bilgilendirme yazısı yazılmıştır.

Deniz suyundan numune alma işlemleri Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmekte olup; şikayete konu alan için alınan analiz sonuçları Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesinde "Duyurular" başlığı altında yayınlanmaktadır.

Bununla birlikte, Altınkum Plajının uluslararası bir ödül olan Mavi Bayrak ödülü bulun-makta olup, Mavi Bayrak ödülül konusunda plajlar için 33 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler kapsamında deniz suyunun kontrolü amacıyla plajlardan sezon süresince 15 gün ara ile deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır. Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:17

KPSS tercih süreci başladı

KPSS tercih süreci başladı

KPSS ortaöğretim sınavında 3 milyon 500 bin aday ter döktü. Branş sıralamalarının ardından ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayınladı. Tercihler 30 Aralık tarihinde sona erecek.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS ortaöğretim düzeyinde sınav Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en kalabalık sınav oldu, sınava 3 milyon 500 bin kişi katıldı.

2016'da bugüne kadar yapılan 53 sınava 10 milyon 500 bin kişi girdi. Yıl sonuna kadar 12 sınav daha var. Sınavlara giren toplam katılımcı sayısı 14 milyon 500 bine ulaşacak.

KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme için adayların tercihleri bugünden itibaren, 30 Aralık'a kadar alınacak. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. 

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 30 Aralık'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. Tercih işlemleri, 30 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek. 

Adaylar, tercihlerini, KPSS-2016/2 tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacaklar.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:16

CAMİ HIRSIZLARI YAKALANDI

CAMİ HIRSIZLARI YAKALANDI

 

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Didim’de dahil olmak üzere bir çok ilçede hırsızlık olayına karışan 2 kişiyi yakaladı.

 

Edinilen bilgiye göre, Didim’de Merkez camiinde  24 Kasım günü meydana gelen hırsızlık,  olayı ve ertesi gün Muğla’nın Milas İlçesi Ulu Camisinde meydana gelen hırsızlık olayı ile geçtiğimiz günlerde açıktan yapılan iki hırsızlık  olayına karıştıkları tespit edilen yine aynı günlerde bina içerisinde muhafaza altına alınan eşyaların çalınması ve  18 Aralık 2016’da    evden ve otomobilden  hırsızlık olmak üzere 8 hırsızlık olayı gerçekleştiren O.T. ile

12 Aralık 2016’da   motosiklet ve bisiklet hırsızlığı ile  yağma olayı da gerçekleştiren T.D, emniyetin  yaptığı çalışma sonucunda saklandıkları yerde yakalandı.

Ayrıca 18 Aralık Pazar günü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymadıkları aracı terk ederek kaçtıkları ve  yine  çalıntı bir  araç ile Aydın’a gittikleri  ve yine  polisin dur ihtarına uymayarak aracı bırakıp kaçtıkları öğrenilirken, yapılan soruşturmada çalıkları   “Camilerde bulunan bağış kutusu, 2 adet tüfek ve bunlara ait fişekler, bir tekne motoru ile hırsızlık malı olduğu tespit edilen  çeşitli alet edevat ve benzinli  ağaç kesme motoru” ele geçirildi, 2 hırsızın soruşturmaları sürüyor,  emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilecek.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:15

Ara Transfer Başladı

Ara Transfer Başladı

Futbolcular ile resmen yollar ayrılmaya başlandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da ilk yarı karşılaşmaları  oynanan maçlar ile tamamlandı. Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da Ege'li ekiplerin mücadele ettiği 7, 8 ve 9 gruplarda

13 hafta süren ilk yarı maratonunda 7.grupta Isparta Davrazspor, 8.grupta Sökespor ve 9.grupta Turgutluspor ilk yarıyı zirvede tamamlayan ekipler oldu.

Pazar günü oynanan ilk yarının son karşılaşmalarından sonra resmi olarak 2 Ocak-17 Şubat 2017 tarihleri arasında başlayacak olan 2.transfer dönemi öncesinde bugün itibari bir çok takımda Futbolcular ile resmen yollar ayrılmaya başlandı.

 

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:14

Aydın Takımlarının Grup'ta Durumu

Aydın Takımlarının Grup'ta Durumu

İşte Aydın Takımlarının Grup'ta Durumu

1.Sökespor 12 Maç 26 Puan

8.Karpuzlu Belediyespor 12 Maç 15 Puan

10.Çine Madranspor 12 Maç 10 Puan

11.Didim Belediyespor  12 Maç 9 Puan

Bölgesel Amatör Liginde SEZONUN ilk yarısında NAMAĞLUP Kulüpler...

*

Bölgesel Amatör Lig'de 12 Grup'ta mücadele eden toplam 156 takım arasında sezonun ilk yarısını 5 takım namağlup tamamlamayı başardı.

Bölgesel Amatör Ligde 13.haftaya 6 takım yenilmezlik unvanıyla girerken 13.haftada oynanan maçlarda bu takımlardan 8.Grup'ta Çiğli Belediyespor deplasmanda Sökespor'a 1-0 mağlup olarak bu unvanını kaybederken 5 takım namağlup unvanını sürdürmeyi başardı ve sezonun ilk yarısını namağlup kapattılar.

Bölgesel Amatör Ligde sezonun ilk yarısı geride kalırken 5 takım henüz mağlubiyet almadı. BAL 2,5.8,9.10,11 ve 12.Gruplarda yenilgisiz takım bulunmuyor.

Bakalım bu takımlarımızdan 14.haftada mağlubiyet alan olacak mı? hangi takım en son mağlubiyet almayan takım olarak kalacak? yoksa mağlubiyet almadan sezonu kapatma başarısı gösterecek mi? hep birlikte göreceğiz.

İşte Namağlup O Takımlarımız

1.Grup - Mardin 47 Spor ( Mardin )

3.Grup - Iğdır Arasspor ( Iğdır )

4.Grup - Fatsa Belediyespor ( Ordu )

6.Grup - Yeni Altındağ Belediyespor ( Ankara )

7.Grup - Isparta Davrazspor ( Isparta )

Spor Toto Süper Lig,TFF 1.Lig,Spor Toto 2.Lig,Spor Toto 3.Lig olmak üzere profesyonel Liglerimizde ise sadece Süper Lig'de Medipol Başakşehir takımı namağlup olarak yoluna devam ediyor.

Haber : Ahmet EREN

 

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:13

TSYD ŞEHİTLER TEPESİ’NE ÇELENK BIRAKTI.

TSYD ŞEHİTLER TEPESİ’NE ÇELENK BIRAKTI.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası terör kurbanı olan şehitlerimizin  manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

İstanbul Beşiktaş’ta Şehitler Tepesi’nde, Genel Başkan Oğuz Tongsir ,yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda spor yazarının katıldığı saygı duruşunda şehitlerimiz anısına çelenk konuldu ve karanfiller bırakıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanlığına yeniden seçilen Oğuz Tongsir, yaptığı konuşmada şehitlerimize rahmet , yaralılarımıza da acil şifalar diledi.

Spor Yazarlarının Vodafon Arena’ya  her zaman görev yaptıkları için geldiklerini belirten Tongsir, ancak şimdi şehitlerimizi anmak için burada olduklarını söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir,

‘’ Türkiye’yi hiçbir güç bölemeyecektir. Spor Yazarları olarak terörü kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı düzenleyenler hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklardır. Cumhurbaşkanımızın teröre karşı milli seferberlik ilanının arkasındayız.’’ dedi.

 

Haber : Ahmet EREN

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 20 Aralık 2016 16:51

1000 Yıllık Ağaçda Hasat

1000 Yıllık Ağaçda Hasat

Didim ziraat Oadsı 700 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacında zeytin toplatarak hasadı  sembolik olarak başlattı.

Didim Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Deniz Atabay, Sivil Toplum kuruluşları başkanları ve kamu kurumları başkanları nın katıldığı tören Manastır Caddesi üzerinde bulunan asırlık zeytin ağacının bulunduğu yerde yapılan hasat töreninde Ziraat Oadsı Başkanı Bahattin Gökdemir “Didim’de bu ağaç benzeri başka ağaçlarında olduğunu bundan anlaşılacağı gibi Didim’in asırlar öncesinden Zeytini ve Zeytinciliği bildiğimiz anlaşılıyor. 2013 yılından bu ağaca Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği tarafından günün anlamına binaen bir etiket çakıldı.” Diye bilgi verdi.

Bu yaşlı ağaçtan hasat edilen zeytinlerin daha sonra sıkılıp özel bir törenle Didim’de zeytinciliğin gelişmesine emeği geçenlere takdim edileceğini de söyledi.

Belediye Başkanı Deniz Atabay Didim’in markalaşmasında yetişen ürünleriyle de tanınmasını istedi. Didim Belediyesinin de zeytin ve zeytinyağcılıkla ilgili markalaşma çalışması yaparak Didyma adıyla tescil ettirdiklerini söyledi ve yeni ürün hasadının da bereketli olmasını istediğini söyledi.

Kaymakam İskender Yönden’de kendisinin de memleketinde zeytinleri olduğunu belirttikten sonra Önümüzdeki yıl yapılacak Vegan Vejetaryen festivali öncesi  Didm2in  Zeytini ve zeytinyağcılığı konusunda da bir tanıtım atağının başlatılmasını istedi.

 

Ardından elektrikli zeytin silkme aleti ile ağaçtan zeytin toplanması işlemine geçildi. Başta Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir Olmak üzere Kaymakam ve Belediye Başkanı ile Didim’deki STK ve kurum temsilcileri de sırasıyla zeytin silkelediler.

Yayınlandığı yer Didim