23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Didim’deki okullar bugün NASA’ya bağlanıyor

Didim’deki orta öğretim okullarının tümü bugün Amerikan Uzay dairesi NASA’ya bağlanarak uzay bilimleri ve NASA’nın çalışmaları hakkında bilgili alacaklar.

Saat 9’da başlayacak Canlı yayınında yapılacağı bu görüşmede Didim’deki öğrencileri temsilen Valiler Ortaokulu Öğrencileri canlı yayında sorular soracaklar. Didim Valiler Ortaokulunda konuyla ilgili diğer okullardan öğrencilerin de merak ettikleri sorular derlenerek hazırlıklar yapıldı

 

 

Yayınlandığı yer Didim

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği En­gel­li­ler Ya­ra­rı­na Ker­mes Dü­zen­le­di

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği En­gel­li­ler Ya­ra­rı­na Ker­mes Dü­zen­le­di

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği (DİYED) Didim’de ya­şa­yan en­gel­li­le­re ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da yar­dım­da bu­lun­mak ama­cıy­la Mer­kez Cami önün­de ker­mes dü­zen­le­di. En­gel­li­ler ya­ra­rı­na dü­zen­le­nen ker­mes 22 Kasım Çar­şam­ba günü, saat 11:00-16:00 arası ger­çek­leş­ti.

Açı­lan stand­da kek, börek, göz­le­me, ta­vuk­lu pilav vb. çeşit çeşit yi­ye­cek­ler sa­tı­lır­ken, ker­mes­te sa­tıl­mak üzere; Der­nek üye­le­ri, 1001 sevgi gö­nül­lü­le­ri, en­gel­li aile­le­ri ta­ra­fın­dan der­ne­ğe ba­ğış­la­nan giysi ve ayak­ka­bı­lar­da açı­lan ma­sa­lar­da ol­duk­ça faz­lay­dı. Der­nek yö­ne­ti­ci­le­ri, üye­le­ri ve en­gel­li aile­le­ri de ker­mes­te bu­lun­du. En­gel­li­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek üzere ha­zır­la­nan ker­me­se Di­dim­li­ler­de yoğun ilgi gös­ter­di.

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Bedri Al­tın­taş’ın yap­tı­ğı açık­la­ma­ya göre; En­gel­li­le­re ve­ril­mek üzere şuan 3 adet akülü san­dal­ye­ye ih­ti­yaç var. Bu ker­mes­ten elde edi­len gelir ile akülü san­dal­ye alı­na­cak. 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü kap­sa­mın­da DİYED’in dü­zen­le­di­ği ye­mek­li davet et­kin­li­ğin­de 3 adet akülü san­dal­ye, ih­ti­yaç sa­hi­bi olan 3 Di­dim­li en­gel­li­ye he­di­ye edi­lecek. 3 Ara­lık Pazar günü dü­zen­le­necek olan ye­mek­li davet Beach Otel’de ger­çek­le­şecek. Der­ne­ğe katkı sağ­la­mak ama­cıy­la ye­mek­li da­ve­te ka­tıl­mak is­te­yen­ler, da­ve­ti­ye­le­ri­ni Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği’nden ala­bi­lir­ler. Et­kin­lik günü, ote­lin gi­ri­şin­de de da­ve­ti­ye­ler sa­tıl­ma­ya devam edecek.

Yayınlandığı yer Didim

Didim Eğitim ve Çevre Derneği Yararlı Projelere Hazırlanıyor

Didim Eğitim ve Çevre Derneği (DEÇED); Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Yatırım Bankası ve Muhtelif ülkelerin Büyük Elçilik hibe fonlarına proje sunarak Didim’e kaynak aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulan bir dernek. Derneğin faaliyetleri kapsamında her çalışma grubu farklı koordinatörler tarafından organize ediliyor. Bunlar; Komiteler, Proje Grupları ve Kulüpler olarak dernek faaliyetleri kategorisinde yer alıyor.

26 Mayıs 2016 yılında kurulan Didim Eğitim ve Çevre Derneğinin 16 üyesi var. Derneğin Yönetim Kurulunda; Dernek Başkanı Mehmet Erol, Başkan Yardımcısı Ünal Aykaç, Sayman H. Murat Garip, Sekreter Filiz Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Figen Çakmakgil bulunurken, Denetim Kurulu’nda ise; Sinem Özçelik, M.Nusret Tankal ve Öznur Aktuğ görev alıyor.

Didim Eğitim ve Çevre Derneği diğer derneklerden farklı olarak; yemekler ve davetler gibi etkinlikler düzenlemiyor; ticari amaç gütmeyen doğa gezilerine ve çevre temizliğine odaklı projeler gerçekleştiriyor. Didim Eğitim ve Çevre Derneği çalışma grupları; Burslar ve yardımlar komitesi, etkinlikler komitesi, Didim Balık Cenneti Projesi, Felsefe Tarihi Yürüyüşü Projesi, Fırtına Kırlangıcı Gözlem Projesi, Didim Dağcılık ve Doğa Sporları Grubu ve Gezi Kulüpleri şeklinde faaliyet gösteriyor.

Didim’i Balık Cennetine Dönüştürecekler

Dernek, faaliyetleri çerçevesinde Didim Balık Cenneti Projesini gerçekleştirmeyi planlıyor.  Dernek Başkanı Mehmet Erol’un gazetemize yaptığı açıklamaya göre; Bilinçsiz ve illegal yapılan balık avcılığı sebebiyle birçok yerde olduğu gibi Didim’de de dip avcılığının önüne geçilmesi gerekiyor. Balıkçılar tirol ve gırgır ile denizin dibine ağ atarak avlanırken zaman zaman iplerin kopması durumunda, balıkçıların ipi kesip atması sonucunda oralarda deniz canlılarının yaşam alanlarının engellenmiş oluyor. Bunun sonucunda denizde yaşayan hayvan türleri ve sayıları yavaş yavaş azalıyor. Didim Balık Cenneti Projesi’ndeki faaliyetlerden biri de bu durumun önüne geçmek için; su altına atılacak ağırlık, künk ve kayalarla yapay resifler oluşturularak deniz canlı çeşitliliğini ve miktarını arttırmayı hedefliyor. Bu ağırlıklar sayesinde tirol ve gırgır ile dip avcılığının önüne geçilecek ve bu ağırlıklara ilaveten denizde batırılacak gemi ve belediye otobüsleri ile su altında sesin yayılma hızının dört kat olmasından faydalanarak dinamitin önüne geçilecek. Bölgemizde bilinçli bir şekilde olta ile balık avcılığı yapılması, Didim’in sularının balık cennetine dönüştürülmesi bekleniyor.

Proje dahilinde bölge halkında geçim seviyeleri düşük olan 18-35 yaş arası 200 gence eğitimler verilecek ve içlerinden 35’i projede çalışırken para kazanacak. Proje sonunda bu gençlere 1*Eğitmen Balıkadam brövesi ile iş sahibi olma olanağı sunulacak.

Didim Eğitim ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Erol; “İnsanlar tatile çıkarken Kuşadası ve Bodrum arasında kaldığı için Didim biraz daha geri planda kalıyor. Bizde Didim’in daha fazla turizme kazandırılması ve tercih edilmesi kapsamında projeler düşünüyoruz. Örneğin; Didim Balık Cenneti Projesi’nde amacımız; deniz canlı miktarı ve çeşitliliğini artırmakla beraber Dalış turizmini yaratıp, canlandırarak Didim bölgesini çevresindeki turizm merkezleri seviyesine çıkarmak. Bununla beraber Fırtına Kırlangıcı Gözlem Projemiz var. Bilimsel adıyla suda yürüyen deniz kuşu anlamına gelen ‘Hidrobates pelagicus’ bu kuşlar üreme alanı olarak Akdeniz’in Kuzey kıyılarını seçmesine rağmen, yayılımı Doğu sınırı Ege kıyılarında oluyor. Şimdiye kadar Ege kıyılarında yalnızca Didim açıklarında görüldü. Yalnızca Nisan- Kasım aylarında görülüyor. Bu kuşların tipik özelliği; Balerin edasıyla suyun üzerinde yürüyor gibi hareketler sergileyerek insanlarda hayranlık uyandıran bir görüntü vermesi. Bu kuşların Didim’de görülmesi ilçemiz için bir güzel bir fırsat. Bu durumu değerlendirerek ilçemizin turizmini geliştirmeyi planlıyoruz.” Dedi.

2013 yılından bu yana her sene Sonbahar’dan İlkbahar’a bir grup doğasever yürüyüşçüler bir araya gelerek; en ucuz şekilde el değmemiş doğada buluşup, hafta sonlarını değerlendiriyorlardı. 2017 yılı itibariyle Didim Eğitim ve Çevre Derneği bünyesinde devam eden doğaseverlerin yürüyüş etkinlikleri bu aylarda da devam ediyor.

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 22 Kasım 2017 14:41

YENİ ÖĞRETMENLER YEMİN EDECEK

YENİ ÖĞRETMENLER YEMİN EDECEK

Öğretmenler günü 9,30'da Cumhuriyet Meydanında başlayacak olan törenlerin ilkinde Atatürk Anıtına çelenk bırakılacak ve ardından Saat 10.00'da  Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde Esra Karakaya Anadolu Lisesinin hazırladığı programa geçilecek.

Burada düzenlenecek kutlamalara saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanacak.

Bu yıl emekli olan öğretmenler adına yapılacak konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan genç öğretmenler adına da bir konuşma yapılacak.

Günün anlam ve önemine dair  protokolün yapacağı konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı sunuma geçilecek  ve Öğretmenler günü içerikli şiirler okunacak.

Mesleğe yeni katılan öğretmenlerden asaleti tasdik edilenler her devlet memurunun yaptığı gibi yemin edecek. Öğretmenler tüm Türkiye’de bugün yapılacak yemin törenlerindeki metne bağlı olarak yemin edecekler.

 

Törenler, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği okullararası şiir resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Esra Karakaya Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi gerçekleştirilerek  kutlamaya son verilecek. Okullarda ise günün anlamına uygun olan törenleri de her okul kendi içerisinde yapacaklar.

Yayınlandığı yer Didim

Vali Köşger’in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Mesajında öğretmenlere seslenen Vali Köşger, “Büyük Önder Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğ’ini kabul etmesinin 89 uncu, bu anlamlı günün öğretmenler günü olarak kutlanmaya başlanmasının ise 37 inci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, fedakârlık, cefakarlık isteyen saygın mesleklerin başındadır. Her zaman ve her şartlar altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır.
Bizlerden geleceği devralacak olan yavrularımızı sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek, görevlerin en soylusunu icra ederler. Geleceğimizi, hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kendilerine duyulan güvenin mesuliyetini bir ömür boyu taşırlar.
Değerli öğretmenlerimiz; kutsal bir mesleği icra etmenin onurunu taşıyorsunuz. Yarınımız sizlere emanettir. Kültür mihmandarısınız. Toplumu inşa eden mimarlarsınız. Mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Çocuklarımıza bilgi edinme yöntemlerini öğretirken, idealleri olan, tekniği milletin ruhuyla harmanlayan, vizyonu olan bir nesil yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmek temel sorumluluğunuzdur. Sorgulayan, irdeleyen, dünyaya açık beyinler yetiştirmek hedefiniz olmalıdır. Bunların yanı sıra millet bilincini yaşatabilmek için gençlerimize, milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevinizdir.
Toplumu kucaklayan, dünyayı algılayan, teknolojiyi kullanırken milletin değerleriyle uyumlu, milletin ruhuyla harmanlanmış; sevgi, şefkat ve merhametle yoğrulmuş, erdemli ve ahlaklı nesil yetiştirmek misyonunuz vardır.

Çağı yakalamış, zamanın ruhuna uygun evrensel değerleri ıskalamayan, milli kültürümüzü de özümseyen bir gençlik istiyoruz. Kalkınma yarışında bizlere gurur verecek gençler istiyoruz sizden. Bu kutsal mesleği icra ederken sorumluluğunuzu yerine getireceğinize güvenimiz tamdır.
24 Kasımların ileriki yıllarda öğretmenlerimizin tüm sorunlarının çözümlendiği gelecekler getirmesini diliyorum. Yine bugün vesilesiyle ebediyete göç etmiş, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Emekliliğe ayrılmış öğretmenlerimize uzun ve sağlıklı ömürler, halen görevlerinin başında olan siz öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri en kalbi duygularla selamlıyor ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.
(İHA)

Yayınlandığı yer Didim

Aydınlı öğrenciler NASA bağlanarak Türkiye rekoru kıracak

Aydın’da düzenlenecek “Aydın NASA’ya Bağlanıyor” etkinliğiyle il genelindeki tüm okullar aynı NASA’ya bağlanarak Türkiye rekoru kırmayı hedefliyor.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEM Projesi kapsamında gerçekleşecek “Aydın NASA’ya Bağlanıyor” etkinliği ile Aydın il genelinde 17 ilçede bulunan tüm okullar aynı anda NASA’ya bağlanacak. Türkiye’den ilk defa bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tüm okulları ile birlikte bir NASA çalışanı ile bağlantı kurma şansı bulacak ve Türkiye rekoru kırılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı desteği ve özel izniyle gerçekleştirilecek interaktif bağlantıyla NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL) - Houston’da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız ile Aydın’daki tüm öğrenciler buluşturulacak.
23 Kasım 2017 Perşembe günü Efeler Sosyal Bilimler Lisesi’nde Vali Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla gerçekleşecek etkinlik hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Çağımız uzay ve bilim çağıdır. Bu alanda yapılan gelişmeleri yakından takip etmelerine olanak sunmuş olacağız. Herschel Uzay Teleskobunu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfini yapan takımda yer alan Dr. Umut Yıldız öğrencilerimiz için önemli bir rol model olacaktır. Astronomi biliminde farkındalık yaratarak öğrencilerimizde bilime olan ilgiyi artıracaktır.
İşte bu yüzden geleceğin bilim insanları kabul ettiğimiz öğrencilerimizi NASA ile buluşturmaktan dolayı mutluyuz” dedi.
(İHA)

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 22 Kasım 2017 13:42

Aydın Büyükşehir kışa hazır

Aydın Büyükşehir kışa hazır

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış ayında vatandaşların kardan etkilenmemesi, yoğun yağışlara karşı önlem amacıyla teknik ekiplerini ve araçlarını hazır halde bekletiyor.
Geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışından dolayı olumsuzluk yaşayan il genelinde 130 mahallede anında müdahale yapan Büyükşehir ekipleri bu yılda hiçbir olumsuzluğa izin vermeyecek.
Kar küreme, tuzlama, afet bölgelerine anında müdahale etmek üzere 120 adet iş makinesi ve kamyon ile hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi stoklarında ise karla mücadele için 500 ton tuzu hazır bekletiyor. Farklı noktalarda çalışmalar yürütecek ekipler yağışların etkisini arttırdığı mevkilerde yolları anında açarak rahat ulaşım için de yoğun bir mesai harcayacak.
Aydınlı vatandaşlar “Özlem Başkanımız sayesinde kış aylarında kimse mağdur olmadı. Gece gündüz 24 saat kar ve yağışlarla mücadele edildi. Yollar açıldı, hiç bir mahalle yolunda sıkıntı yaşanmadı. Allah Özlem başkanımızı başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuşarak memnuniyetlerini dile getirdiler.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ekiplerimiz kış ayında vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için her yıl olduğu gibi bu yıl da gece gündüz aralıksız yoğun bir çalışma yürütecek. Vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir” diye konuştu.

Yayınlandığı yer Didim

Sulama ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı

Söke Ovası Sulama Birliği olağan meclis toplantısı yapıldı. 2018 bütçe görüşmelerinin yapıldığı yılın son toplantısını gerçekleştiren Söke Ovası Sulama Birliği Meclis toplantısında 2018 yılı sulama ücretleri de belirlendi.
Söke Ticaret Borsası toplantı salonunda Necdet Özekmekçi Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Sulama Birliği meclis üyelerinin yanı sıra DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ve Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı. Toplantıya Sulama Birliği’nin 78 meclis üyesinden 56’sı katıldı.

Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi toplantı açılışında çeşitli değerlendirmeler yaparak ve bilgiler vererek başladı. Sulama sezonunun ufak tefek sorunlar haricinde sıkıntısız tamamlandığını belirten Başkan Özekmekçi, sulama sonrasında barajlardaki bugünkü doluluk oranlarının geçmiş yıla göre düşük olduğunu söyledi. Bugfün itibariyle Adıgüzel Barajı’nda yüzde 27, Kemer’de yüzde 17, Çine’de yüzde 30, İkizdere’de yüzde 27, Yaylakavak’da yüzde 20 doluluk oranı olduğunu belirten Özekmekçi, geçen aynı dönemde barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 50’lerde olduğunu ifade etti. “Bu sezon biraz kötü başladık” diyen Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi; “Baraj ve göletlerin çoğalmış olması bölgemiz için avantaj. Ancak inşallah önümüzdeki süreçte beklenen yağışları alabiliriz. DSİ’nin kapalı sulama sistemi projesi var ancak maliyetlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sistem açık sistemde yaşanılan yol kayıplarını önleyecek, alternatif ürün desenini arttıracak. Ancak sadece bu bölgedeki kapalı sulama sistemi maliyeti 2.5 milyar dolar” dedi.
Başkan Özekmekçi bu sistemin ne zaman hayata geçebileceği ile kesin tarih olmadığından yapılana kadar sulama sularının tasarruflu ve özenli kullanılması gerektiğini ifade etti.
Yoklama ve geçmiş karar özetinin oylanması ile başlayan toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

2018 yılı sulama ücretleri ile ilgili yapılan görüşmeler sonunda yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verildi. 2018 yılı için pamuk sulamasında cazibeli 50 TL, Pompaj 37 TL, Dinamo 59 TL, yeraltı 5 TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Hububatta ise cazibe sulama suyu ücreti geçen yılki 27,50 TL’lik fiyattan devam edecek. Her yıl yüzde 10 olarak zam yapılması alışılagelmişken bu yıl zam oranının artması ile ilgili olarak Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özkemekçi; akaryakıt zamları, makinalı çalışmaların yoğunluğu gibi nedenleri gösterdi. Özekmekçi; “Akaryakıta geçen yıla göre yüzde 40 zam yapıldı. Ova yollarında mıcırlama çalışması yapıyoruz. Nakliye maliyeti, mıcır maliyetini geçti. Beton kanallarda yapılan bakım ve onarım maliyetlerini 10 milyon olarak öngörmüştük, maliyet bu rakamın üzerine çıktı” diye konuştu.

Diğer taraftan denetleme raporunda Sulama Birliği’ne üye olmayanlara uygulanacak su tarifesindeki fark oranının eleştiri konusu olduğu dile getirilirken, uygulanacak fark miktarı meclis gündemine ayrı bir madde olarak geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde geçen yıla kadar 1 TL olarak uygulanan fark oy çokluğu ile 5 TL’ye çıkarıldı. Artışın gerekçesi olarak Sulama Birliği üyeliğinin cazip hale getirilmesi ve üye sayısının arttırılması olarak gösterildi.
Söke Ovası Sulama Birliği Meclisi’nde 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi de görüşüldü. Yapılan görüşmede Söke Ovası Sulama Birliği’nin Gelir Bütçesi 16 milyon 500 bin, Gider Bütçesi 16 milyon 500 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.
(iha)

Yayınlandığı yer Didim

ADÜ’de sağlıklı beslenme ve spor konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi'nde devam eden "Kendi Değerlerimiz" adlı söyleşi programları “Spor” konu başlığıyla devam ettirildi.
ADÜ akademik personelinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştığı “Kendi Değerlerimiz” programında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretim elemanları BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Güreş, Doç. Dr. Reşat Kartal, Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli, Okutman Berfin Serdil Örs, Fitness Antrenörü ve Sağlıklı Yaşam Koçu Mert İstek ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Öğüt konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, “Sağlıklı beslenme ve spor ilişkisi, spor mu egzersiz mi?, Aşırı derece spor yapmak vücudumuza zarar verir mi?, Vücut geliştirmede kullanılan protein tozları sağlığımızı tehdit eder mi?, Ne kadar sıklıkla ve ne kadar yemeliyiz?” konularına açıklık getirdi.
“Kendi Değerlerimiz” programlarıyla en sıkıcı olabilecek konuları insanlara keyifli bir şekilde anlatarak geniş kitlelere ulaşmayı başardıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, BESYO’nun merkez kampüse taşınma sürecini anlatarak kısa zamanda BESYO tesislerinin alt yapısının tamamlandığını ve bunun da başarıyı getirdiğini anlattı. Türkiye genelinde en başarılı ilk beş okuldan biri olmayı başaran BESYO’nun, milli sporcu yetiştiren bir okula dönüştüğünü kaydeden Rektör Bircan, ülkemizi birçok klasmanda dünyada temsil eden sporcuların ADÜ’de yetiştiğini vurguladı.
Rektör Bircan’ın açılış konuşmalarının ardından kendilerini tanıtan panelistler, sağlıklı beslenme ve spor konusunu masaya yatırdı.
Günümüzün en büyük sorunlarından birinin hareketsiz yaşam olduğunu vurgulayan konuşmacılar, hareketsiz yaşamın kalp damar rahatsızlıklarının sebebi olduğunu ve masa başı çalışma ortamının bu rahatsızlığa davetiye çıkardığını söyledi. Bununla beraber aşırı derece spor yapmanın da vücut sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getiren öğretim elemanları aşırı spor yapmanın kalbi zorladığı için zararlı olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Spor mu egzersiz mi, tartışmasıyla devam eden etkinlikte vücudun hareket etme üzerine kurgulanmış bir sistem olduğu ve buna bağlı olarak sporun da egzersizin de doğru bir şekilde yapılması gerektiği anlatıldı. “Hareket et zinde kal” sloganıyla ülke genelinde spor tesislerinin sayısının arttırılması ve çocukların spora gönderilirken yarışmacı ruhuyla birbirleriyle rekabet eden bireyler olarak yetiştirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun da anıldığı etkinlikte, Süleymanoğlu’nun kırdığı dünya rekorlarının anlatıldığı video izlendi.
Öte yandan protein tozları hakkında da bilgiler veren konuşmacılar, bu konuda oldukça fazla bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekerek vücudun doğasına aykırı olabilecek beslenme tarzlarından uzak durulması gerektiğini vurgulandı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Öğüt’ün bağlama eşliğindeki müzik şöleni, Fitness Antrenörü ve Sağlıklı Yaşam Koçu Mert İstek’in zeybek gösterisiyle devam eden etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın konuşmacılara teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.
Etkinliğe ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, ADÜ personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.
(iha)

Yayınlandığı yer Didim

SEVR Açı­lı­mı Bu Ya­şa­nan­la­rın Adı

Yıl­lar önce (1999 yılı; ANAP-DSP-MHP Ko­alis­yo­nu dö­ne­mi) MÜ­DA­FAA-İ HUKUK Der­gi­si’nde ya­zı­yo­rum… Ve Prof. Dr. Çetin YETKİN; Bursa Tem­sil­ci­li­ği’ni öne­ri­yor der­gi­nin…Bu aşa­ma­da der­si­mi iyice ça­lış­mak, der­gi­yi ta­nı­yıp, ta­nıt­mak ama­cıy­la; ilk sa­yı­la­rı­nı da is­ti­yo­rum ve teker, teker oku­yo­rum her bi­ri­ni… Taa ki Sayın YETKİN’in Os­man­lı’nın Boş­nak­lar’ı çokça şı­mart­tı­ğı­na iliş­kin dü­şün­ce­le­ri­nin yer al­dı­ğı ya­zı­sı­nı oku­yun­ca­ya değin sü­rü­yor der­giy­le bağım, bağ­lan­tım…Tav­şan dağa küs­müş, dağın ha­be­ri ol­ma­mış kı­rıl­gan­lı­ğıy­la MÜ­DA­FAA-İ HUKUK’a yaz­mak­tan da, Bursa tem­sil­ci­li­ği­ni al­mak­tan da geri dö­nü­yo­rum…

2000’lerin ilk yıl­la­rı…Fatih AL­TAY­LI Kanal D’de TE­KE­TEK’iyle… Kar­şı­sın­da­ki ko­nu­ğu da o gün­le­rin MHP’lisi Ab­dül­ha­luk ÇAY…Dur­mak­sı­zın ko­nu­şu­yor ve ay­rım­cı­lı­ğın, ka­fa­tas­çı­lı­ğın dik ala­sı­nı ya­par­ken, AÇI­LIM için pu­su­ya ya­tan­la­rın ek­me­ği­ne yağ sü­recek açık­la­ma­lar ge­li­yor di­lin­den gü­nü­müz­den on yıl ön­ce­sin­den:

-Boş­nak­lar’ın ve Ar­na­vut­lar’ın söz hakkı yok… Onlar ken­di­lik­le­rin­den gel­di­ler bu ül­ke­ye…

Daha sonra 2009 yı­lın­da in­ter­net­de do­la­şan bir ileti; ATA­TÜRK’ün Boş­nak­lar’a gü­ve­nil­me­ye­ce­ği­ne iliş­kin söz­le­ri­ni içe­ren… Ve de top­lum­da Boş­nak ka­dın­la­rı­nın iş­ve­si, cil­ve­si, fin­gir­dek­li­ği üze­rin­den tü­re­ti­len ön­yar­gı­lar…

Ve en son ya­şa­nan dü­zey­siz­lik, ha­ya­sız­lık...2017 yı­lı­nın 20 Kasım gü­nün­de de; Rasim Ozan Kü­tah­ya­lı denen şe­ref­si­zin büyük in­fi­al ya­ra­tan ah­lak­sız bey­ni­nin, ah­lak­sız di­li­nin BEYAZ tv'den ka­mu­sal alana düşen o söz­le­ri...

Bütün bun­la­ra kar­şın TRT 2’de ya­pıl­sa da Boş­nak di­lin­de ya­yın­lar, yer­leş­ti­ril­se de bö­lü­cü­lük adına ma­yın­lar, bo­şu­na tüm ça­ba­lar; ille de NE MUTLU TÜR­KÜM diyor Boş­nak­lar… Çünkü Boş­nak­lar Türk Ulusu’yla bü­tün­leş­miş; di­liy­le, ır­kı­ya ve de di­niy­le…En önem­li­si de Bos­na­sa­ray’dan yola düşüp, bu vatan top­rak­la­rı için can verip, Ça­nak­ka­le’de yatan şe­hid­le­riy­le­le… Boş­nak­lar gibi Gür­cü­ler’e de, Arap­lar’a da “azın­lık­lar” bağ­la­mın­da, kül­tü­rel zen­gin­lik­le­ri­miz yut­tur­ma­ca­sıy­la ay­rı­lan yayın sa­at­le­ri… Üs­te­lik de te­pe­den inme, is­ten­me­den, is­tem­de bu­lu­nul­ma­dan… Çünkü… Çünkü ar­dın­dan pu­su­da bek­le­yen ay­rı­lık­çı­lar için TRT Şeş…Bu da bize yet­mez kar­deş; di­li­miz, resmi dil­den sa­yıl­ma­lı, sı­nır­la­rı­mız ay­rıl­ma­lı…Ve ar­dın­dan düştü gün­de­me AÇI­LIM…

Son­ra­sın­da AÇI­LIM ker­va­nı­na kim­ler ka­tıl­ma­dı ki ?... Önce Kürt­ler, ar­dın­dan Er­me­ni­ler… Sonra biraz ürk­tü­ler, Er­me­ni­ler için susup, pus­tu­lar… On­la­rın ye­ri­ne step­ne­yi çabuk bul­du­lar, el at­tı­lar garip Çin­ge­ne­ler’e ; on­la­rın ori­ji­ni­ni Bi­zans ön­ce­si Roma İmpa­ra­tor­lu­ğu’na bağ­la­dı­lar ki on­la­ra ROMAN de­nil­me­liy­miş… Bu kar­ma­şa­da tam di­ye­cek­ken; Çin­gen ça­lı­yor, Kürt oy­nu­yor, ye­ni­den sü­rül­dü pi­ya­sa­ya Er­me­ni… Ki o Er­me­ni; is­te­me­den ver­me­li… Kim neyi ver­me­li ?... Eski İstan­bul kül­han­la­rı­nın söy­lem­le­rin­de­ki gibi mi an­la­şıl­ma­lı bu alış­ve­riş işi ?… Aman efen­dim; sakın ha… Bu nasıl had bil­mez­lik ?... Ve­re­cek­li olan Er­me­ni değil, o ala­cak­lı… İşte bu Er­me­ni; is­te­me­den ver­me­li ona AÇI­LIM bağ­la­mın­da her is­te­di­ği­ni… Ör­ne­ğin yılda bir kez de olsa Van’da Ak­da­mar Ki­li­se­si’nde ayin…Oysa nasıl da et­miş­ler­di biz­le­ri tayin; yüzde 99’u Müs­lü­man ülke sta­tü­sü­ne… Her geçen gün ulu­sal bir­li­ği­mi­ze, ülke bü­tün­lü­ğü­mü­ze kumar oy­na­yan­lar açı­yor yeni bir deste… Aman Türk uyan­ma­sın; açı­la­lım ahes­te, ahes­te… Ne de olsa AB’ye gi­re­ce­ğiz ma­sa­lıy­la ço­ğun­lu­ğu pek he­ves­te… Yıl­dı­rım Ba­ye­zid’den sonra bu gi­diş­le TÜRK’ü de gez­di­re­cek­ler ka­fes­te…LOZAN zaten der­dest­de…

Henüz an­la­ma­yan kaldı mı ki ?... AKP ege­men­le­ri ma­ri­fe­tiy­le AÇI­LIM al­dat­ma­ca­sı­nın ar­dı­na giz­len­miş SEVR aynen te­da­vül­de…

Yayınlandığı yer Selma Erdal
Sayfa 1 / 940