17 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Kay­gı­lı­yım İnsan­lık Adına

Yal­nız­ca, evet yal­nız­ca gü­nü­müz­den iki yıl ön­ce­sin­de de­miş­dim ki yakın çev­re­me:

-IŞİD; DDT...İSRAİL ADINA PARAZİTLERİ TEMİZLİYOR, İSRAİL'İN GE­LE­CEK­TEKİ TOP­RAK­LA­RIN­DAN...

VE O İSTEN­ME­YEN PARAZİTLER; GE­LE­CEK­TE TÜRKİYE'NİN BA­ŞI­NA BELA OL­SUN­LAR DİYE SÜ­PÜ­RÜL­MEK­TE­LER SI­NIR­LA­RI­MI­ZA/SI­NIR­LA­RI­MIZ­DAN İÇERİYE...

BUNCA SURİYELİ Kİ ÖN­CE­LERİ YAL­NIZ­CA ARAP OL­DUK­LA­RI DİLE GETİRİLDİ; OYSA BİNLER­CE PKK'lı SI­NIR­LA­RI­MIZ­DAN İÇERİYE GİRDİ...

İşte onlar; o Su­ri­ye­li­ler, İSRAİL'İN GE­LE­CEK­TEKİ TOP­RAK­LA­RIN­DAN SİLİNİP, SÜ­PÜ­RÜ­LÜR­KEN, yarın kim bilir biz­le­re ne so­run­lar ya­ra­ta­cak­lar?...

Bu ge­len­le­re, bu insan gö­çü­ne duy­gu­sal­ca yak­la­şa­mı­yo­rum, on­la­ra yö­ne­lik mer­ha­met duy­gu­su ta­şı­ya­mı­yo­rum, en­di­şe­li­yim ge­le­cek­den...

Çok ves­ve­se­li­sin de­miş­ler­di, ben de on­la­ra siz de pek savaş he­ve­li­si­niz diye yanıt ver­miş­dim...​Sa­nı­rım he­ves­le­ri kur­sak­la­rın­da kal­ma­ya­cak...​Bu kış ül­ke­ye ko­mü­nizm ge­li­yor di­yecek bir Celal Bayar'ımız ol­ma­sa da...​Savaş için çok en­di­şe­le­nen ben gibi bir yurt­da­şı­nız var, bi­le­si­niz ki kay­gı­lı­yım in­san­lık adına...

 

Ve de son gün­le­rin anlam ve öne­mi­ne ge­lin­ce sıra;

Saint Tay­yip Efen­di acaba ne zaman ka­ça­cak Mısır'a?...

Çünkü her gün bi­ri­le­ri onu ısıra, ısıra; te­da­vül­den kal­dı­ra­cak...

Bakar mı­sı­nız?...​Sanki 17'lik köylü gü­ze­li...​Al­da­tan, al­da­ta­na...​Kan­dı­ran, kan­dı­ra­na...​Ya­nıl­tan, ya­nıl­ta­na...

Aman, aman; düş­me­sin de...​di­ye­lim nokta ko­ya­lım ya­zı­mı­za...

Yayınlandığı yer Selma Erdal
Pazar, 01 Ekim 2017 10:55

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım, size oy vermeyen şaibeli seçim dedikodularına da aldırmadan size Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğim. Yüksek seçim kurulu büyük bir emek ve çaba sarf ederek sizi cumhurbaşkanımız olarak ilan ettiğine göre siz herkes gibi benimde cumhurbaşkanımsınız.

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım

Güvenlik güçlerimizin Oslo’ya gönderilerek bölücü başları ile yuvarlak masada tokalaşmaları.

Diyarbakır’da yanında Barzani, Şivan Perver’in sözde ölen gerillanın anasına olan, megri megri daye (ağlama ağlama ana) ağıtını seslendirmesi ve alanda onbinlerin alkışına mashar olması.

Habur’da çadır mahkemeleri kurularak zılgıtlarla dağdan ovaya indirilen PKKlıların aklanıp paklanıp zafer işaretleri ile inlerine geri gönderilmeleri..

Suriye’nin PKK’sı PYD’nin sözde lideri Müslim’in ülkemizde beş yıldızlı otelde hem de birkaç kez ağırlanması.

Barzani’nin ülkemize davet edilerek sözde paçavra Kürdistan bayrağının göndere çekilmesi ve son olarak Başika’dan askerlerimizi çekin diyen Irak Cumhurbaşkanı Abadi’ye yüksek perdeden kıratım olamazsınız demenize rağmen, Abadi’nin adeta ocağına düşmeniz, sizde derin yaralar açmış olmalı ki feryat figan aldatıldığınızı yine  kandırıldığınızı her vesile ile dile getiriyorsunuz ve ağlıyorsunuz.

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım

Mustafa Kemal’in askerleri şanlı Türk ordumuza kumpas kurulup zindanlara atılırken, keşke davaların savcısıyım demeseydiniz.

Yıllarını eğitimlerini diplomasiye adayan diplomatlarımızı ve onları küçülterek monşerler diyerek kapının önüne koymasaydınız.

Dik dur eğilme diyen mafya kültürüne el sallayıp mollaların peşinden gitmeseydiniz ve en ironisi dava arkadaşlarım dediğin, kardeşim dediğin Abdullah Gül gibi kadim dostlarınızı adeta düşman görüp onları ötelemeseydiniz, inanın bugün ağlamazdınız.

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım

Canınıza ve cumhuriyetimize ve onun kazanımlarına kasteden Fetöcüler gibi size “kahrol düşman al sana bomba” asla demeyeceğiz Nazım’ın

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine, bu davet bizim dizelerini hatırlatmak, yeterli sanırım.

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım

Fırat’ta bir kuzu melese İzmir’in yüreği sızlayan, komşusu açken tok yatmayan bir dinden ve kültürden geliyoruz, sevelim sevmeyelim, beğenip beğenmeyelim siz sayın cumhurbaşkanımızın da acısı acımızdır ve inanın sizin göz yaşlarınız da  bizim  gözyaşlarımızdır.

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım

Lütfen geç olmadan Mustafa Kemal Atatürk’ün yurtta sulh cihanda sulh söylemine dönünüz ve Mevlana’nın “kim olursan ol” sözüne samimiyetle sarılarak Hacı Bektaşi Veli’nin “Bir olalım diri olalım söylemini kendinize şiar ediniz ve son dönemde parlatılan Osmanlıcılık söyleminden vazgeçiniz. Öyle ya daha dün Molla Barzani’ye otur oturduğun yerde, petrolün var, her şeyin var dememiş miydiniz. Evet bizim de cennet gibi  yurdumuz var. Maşallah sizin de malınız mülkünüz sarayınız var. O halde nedir bu hırs, nedir bu Osmanlıcılık rüyası.

Megri Megri Sayın Cumhurbaşkanım

Bizi de ağlatma inanın son 15 yıldır ne ağzımın tadı ne de gözyaşlarımız kaldı. Ne siz ne de bizler bu acıyı hak etmiyoruz. Lütfen Cumhurbaşkanım lütfen, lütfen… ben ben değil, biz biz diyerek başlayabilirsiniz.

Yayınlandığı yer Hasan Sani Güneş
Pazar, 01 Ekim 2017 10:55

Yaptırımlar olmak zorundadır

Yaptırımlar olmak zorundadır

Bunca olandan sonra Amerika’nın halen neden sesini çıkarmadığını umarım herkes anlamıştır. Bunları yıllardır söylerken, kulaklarını tıkayıp dinlemek istemeyenler şimdi ne dediğimi umarım iyi anlamışlardır. Konu çok basit ve de anlaşılır dilden. Binlerce kilometreden kalkıp Orta doğuya geleceksin, neymiş efendim buradaki demokrasiyi sağlayacakmış. Geç kardeşim sen bunları. Onca bağırıp çağırdın da şimdi neden susuyorsun.

Kuzey Irak’ta yapılması planlanan ve bunca tehdide karşı halen korkmadan bildiğini okuyan Barzani, neden ısrarla göğsünü gere gere işin üstüne gidiyor? Bunu bilmemek aptallık olur. Güneyden, Irak merkezi hükümeti yapma diyor, doğusunda İran sesini yükseltiyor, Kuzeyinde biz gerekli işlemleri yapacağız diyoruz, adamın umurunda bile değil. Peşinde hamileri var. İşi kışkırtan ve bu hale getirmeye çalışan İsrail ile onun hamiliğini yıllarca üstlenen ABD.

Ortak yönde kararlar alan Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşulan yaptırımları acilen hem de anında uygulamalıdır. Bunun uygulanması gerekir. Nedir bu uygulamalar? Barzani’nin en önemli gelir kaynağı olan petrol boru hattı kapatıldığında bu tarz girişimde asla bulunamayacağını herkes biliyor. Şu işi İran gibi düşünemedik ve beklemedeyiz. Başta hava sahasının kapatılması gerekirdi. Yazımı karaladıktan sonra belki de yapılacak olan bu yaptırımlar gecikmemelidir. Sınır kapıları acilen kapatılmalıdır. Türkiye üzerinden yaptığı tüm ticari ilişkileri dondurulmalıdır. Peki bunları yapmanın bedeli var mı? Var elbette. Büyük olarak nitelenen bir ülke burası. Üstelik Ortadoğu’nun Avrupa’ya geçiş noktasında bulunan tam sosyal ve siyasi stratejiyi elinde tutan büyük bir menfaate sahip konumda olan bir ülkeden bahsediyoruz.

Savaş konusu en son düşünülecek bir konudur. Bu yaptırımlar ivedi olarak yapıldığında her şeyin sonuçlanacağından eminim. Önemli olan konu, yaptırımlar üzerinden değil de bu işin olmaması için ABD ticareti üzerinden olması mide bulandırıyor. Yıllar önce Atatürk’ün ileriyi düşünerek yaptığı antlaşmalar sayesinde burada kurulması düşünülen yeni bir oluşuma asla izin olmayacağı zaten belirtiliyor. Bir başka yazımda bu konuyu dile getirdiğimde zaten böyle bir devletin tanımlanmasının başta İsrail’e yaradığını, ABD’nin ise bu yaklaşıma sıcak bakacağının bir sinyali olduğunu bahsettim. Kısacası ikinci bir İsrail devleti konumu yaratılması, ortaya konulan eski projelerinin devamını taşıyor ki, bunun adı açık ve seçik BOP’tur.

 

Ortadoğu başta olmak üzere, tüm dünyadaki hakimiyetin tek gidiş yolu enerjiden geçiyor. Enerjiye sahip olma dürtüsü ise bu tür ele geçirme ve parçalama olgusunu yaratıyor. BU sayede ise yaşananların bu işle yakın ilişkisi istemesek de ortaya konuluyor. Yeniden tam bağımsız Türkiye dememiz için sınırlarımızdaki savaşın durdurularak, sınırlarımızın da muhafazası ve barışın Kuzey Irakta da sağlanması gerekiyor.

Yayınlandığı yer Erol YILDIZ
Pazar, 01 Ekim 2017 10:54

GÜLEN TARAF YENİHİSAR OLDU

GÜLEN TARAF YENİHİSAR OLDU

Aydın 1. amatör kümede  2 guruptaki iki Didim takımının derbi maçı olan Didimspor Yenihisarspor karşılaşması güzel havada ve futbolda özlenen görüntülerle başladı.

Her iki takımda maç öncesi sahada son antrenmanlarını yaparken yöneticiler saha kenarında dostluklarını pekiştirdiler.

Didimspor As Başkanı Deniz Polat ile Yenihisarspor Başkanı Ünal Bulut birbirlerine çiçek verdiler. Maçın hakemleri  Enes Selçuk, Mehmet Çengel, Cem Kılıç'ta son antrenmanlarını sahada yaptılar.

Maç öncesi seyircileri selamlayan takımlar birbirlerine çiçek armağan ettiler. Didim Belediyespor yöneticileri de her iki takma başarılar dileyip çiçek verdiler.

Saat 17'de başlayan maç her iki takımında birbirinin gücünü kontrol etmesiyle başladı ve ilk golü Yenihisarspor 7.dakikada Nihat'ın vuruşuyla kazandı.

Didimsporun ilk maçı olması sebebiyle koordineli ve uyumlu oynayamaması Yenihisar'ın baskısı sahada zaman zaman tartışmalar yaşatsa da futbolda görmek istenmeyen görüntüler yaşanmadı.

Didimsporlu yöneticiler ve Yenihisarsporlu yöneticiler maçı Didim Belediyesporlu yöneticilerle birlikte izledi. Taraftarın fazla ilgi göstermediği gözlenen maçta, taraftarın ertesi gün (Pazar) oynanacak Didim Belediyespor- Torbaspor karşılaşması için program yapmalarından olduğu zannediliyor.

İlk yarının tek golle biteceği tahmin edilirken Yenihisarlı Murat'ın ayağına gelen topu iyi değerlendirmesi sonunda 41 dakikada 2. golde geldi. ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarında Didimspor'un baskıları sonuç vermeyince Didim Derbisi 2-0'lık skorla sona erdi. Yenihisarspor puan tablosundaki ikincilik koltuğunu bırakmadı.

Stad: Didim Atatürk

Hakemler: Enes Selçuk, Mehmet Çengel, Cem Kılıç

Didimspor: Mustafa, Erdal, Deniz, Rıdvan, Ali, Osman, Nihat,  Ahmet, Turgay, Metin, Murat

Antrenör:Alpaslan Başkaya

Yenihisarspor: Emrah, Ünal, Ahmet, Yemen, Ahmet, Murat, Tayfun, Musa, Ali, Muhammet, Hüseyin

Antrenör; Naim Engin

 

Gol: Dk.7 Nihat - Dk.41 Murat  (Yenihisarspor)

Yayınlandığı yer Didim

HAYVANSEVERLER BUGÜN KERMES DÜZENLİYOR

Didimli hayvanseverler geçtiğimiz ay resmi başvurusunu yaparak dernek haline gelmiş ve gurup olarak yürüttükleri çalışmaları Didim Hayvanları Ve Doğayı Koruma Derneği adı altında sürdürmeye devam ediyorlar.

Önümüzdeki Çarşamba gününün Hayvanları koruma günü olarak kutlanacak olmasından dolayı bugün  (2 Ekim 2017) saat 16'da Cumartesi Pazarı karşısındaki Mutlu Kafe'de bir araya gelerek kutlanacak gün ile ilgili görüşmeler ve derneğin son durumu hakkında bilgiler aktaracaklar. Daha çok sokak hayvanına ulaşmak için bu toplantıya Didim'deki tüm hayvanseverleri davet eden dernek yöneticileri halen MİGROS la Hayvanseverler arasındaki protokolle verilen kullanın süresi azalmış ya da bitmiş şarküteri ürünlerini sokak hayvanlarına ulaştırıyorlar ve herkesin bu çalışma da görev almasını bekliyorlar.

Hayvanları Ve Doğayı Koruma Derneği olarak pazar yerlerinde ikinci el eşya satışlarının devam ettiren Dernek Başkanı Birsel Özçelik Didim Belediyesi ve Sokak Hayvanları barınağında kutlanacak olan 4 Ekim Hayvanları koruma günü öncesi dernek olarak bir kermes düzenlediklerini  belirtti ve Didimli hayvan severleri kermese katkı koymaya ve destek olmaya çağırdı.

Başkan Birsel Özçelik konuyla ilgili açıklama yaptı ve ; " 3 - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak bilinmektedir. Bizde bu nedenle 3 Ekim'de saat 11.00-22.00 arasında Altınkum Yazarlar Festivali Standı'nda bir kermes düzenleyeceğiz, gelirinin yarısı sokak beslemelerine yarısının da barınağa bağışlanacağı kermes için gurup üyelerimizden imkanı olanların kek, börek vb. ürünler yapıp getirmelerini rica ediyoruz" dedi ve  ayrıca tüm eş, dost ve akrabalarınızı da davet ederseniz süper olur. 3 Ekim Salı Günü saat 11.00'de kermes yerinde görüşelim" çağrısı yaptı.

 

Başkan Özçelik Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağındaki 4 Ekim günü yapılacak ve gün boyu sürecek etkinlikte tüm hayvan severlerin buradaki terk edilmiş veya tedavi olan hayvanların yanında olmaya çağırdı.

Yayınlandığı yer Didim

KİBELE YENİ YERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Kadın hakları ve günlük hayatta kadına şiddete karşı mücadele eden Didim Kibele Kadın Dayanışma Derneği artık yeni binasında hizmet verecek.

Kendisini kadın hakları savunuculuğu ve kadına yönelik şiddete karşı birlik ve dayanışma içinde olmak için gayret ettiklerini belirten dernek başkanı Leyla Eker derneklerinin sabit bir adrese kavuşmasına olan memnuniyetini şöyle anlattı;  " daha önce bir arkadaşımızın bürosunu kullanıyorduk, ancak artık kendimize ait bir yerde faaliyet göstereceğiz. Didim'de kadın hakları ihlali konusunda başvuru yapmak isteyen kadınların daha kolay ulaşabileceği Didim Merkezinde Didim Belediyesinin Sosyal Market ve kurs çalışmaları yaptığı yerde boşalan bir yeri kendilerine tahsis edildiğini böylece mücadelemizi daha rahat yürütebileceğiz, bunun için Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a Didimli kadınlar adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Ülkemizde her 4 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor, her iki kadından biri eşinden veya birlikte yaşadığı erkekten şiddet görüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre ise ortalama 10 kadından dördü erkek şiddetine maruz kalıyor. mücadelemiz buna karşıdır diyen Başkan Eker; "Biz Kadınlar; bilmeliyiz ki toplumda bizlere dayatılan egemen bir ilkedir, yüzyıllar boyunca oluşmuş eril zihniyetin bu zorba ilkeleri adeta bize kadermiş gibi gösterilmekte ve dayatılmaktadır. Oysaki bu ne bir kader, ne Tanrı emri, ne doğal bir özellik değildir. Sadece bir insanın emri olmaktadır dayatılanlar." diye tarif etti.

Didim Kibele Kadın Dayanışma Derneği başkanı Leyla Eker ; Didim'de de bu konuda başvurular alıyoruz ve hem sosyal hem de hukuki destek vermek için gayret gösteriyoruz. Didim'in eksiği olan kadın sığınma evi yaılması konusunu ve  yargının verdiği uzaklaştırma kararları ihlallerini takip ediyoruz. Yaşadıkları taciz olaylarında kadınların kendilerini yalnız hissetmemeleri için yanlarında oluyoruz ve hukuki süreçlerini takip diyoruz.

Erkek egemen sistemin kadına karşı yürüttüğü politikalara karşıda demokratik haklarımızı kullanıyoruz,Didim Demokrasi kadın hakları konusunda zaman zaman bilimsel çalışmalara destek veriyoruz." dedi ve "artıkcmerkezi bir yerde olduklarını şiddet taciz benzeri olayları yaşayan kadınların kendilerine başvurmalarını bekliyoruz" dedi.

 

Yayınlandığı yer Didim
Pazar, 01 Ekim 2017 10:52

MAVİ BEYAZ KAŞKOLE İLGİ

MAVİ BEYAZ KAŞKOLE İLGİ

Didim Belediyespar'un renklerini taşıyan Mavi Beyazlı kaşkole sahip olmak isteyen Didimliler takım yöneticileriyle görüşerek aldıkları kaşkolleri dükkanlarına asarak takıma manevi desteklerini gösterirken yaptıkları maddi yardımla da takımın maddi durumuna destek oluyorlar.

Mavi Beyaz kaşkolün bu günkü sahibi Eser İnşaat firması sahibi Nuh Eser oldu. Takım Genel Kaptanı Mustafa Teke önceki gün götürdüğü kaşkolü Nuh Eser'e teslim etti ve takıma verdiği maddi ve manevi destek için teşekkür etti.

Teke; Takımımız bu sene Didimli esnafın desteğiyle başarılara koşacak. Nuh beyi  bu desteğinin peşinden stadyumda tribünde de göreceğimize eminin bu manevi destek bizler için daha da önemli dedi.

 

 

Yayınlandığı yer Didim

DİDİMLİ FİLE SULTANLARI SIKI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Didim Belediyespor'un futbol dışındaki spor takımlarından  17 Yaş Grubu Bayan Voleybol Takımımız 2017-18 yeni sezonu için  Merhaba" dedi.

Antrenörleri Hakan Koç'la çalışmalara başlayan filenin sultanları salon sporları branşından büyük başarılar bekleniyor.

 

Didim Belediyespor Mali İşler ve Alt Yapılar Sorumlusu Yöneticisi Sn. Halil İbrahim Hacer Kapalı Spor salonunda  çalışmalara başlayan voleybolculara her trlü maddi ve manevi desteği vereceklerini söyleyerek "genç kızlarımızdan büyük başarılar bekliyoruz. Tecrübeli antrenör Hakan Koç'a teslim ettiğimiz kızlarımız hocalarının önerilerini disiplinli bir şekilde uygularlarsa kendilerinden büyük başarılar  bekliyoruz" dedi.

Yayınlandığı yer Didim

MİNİK DİDİM BELEDİYESPORLLAR KÜLLE'YE TESLİM

Antrenör Mustafa Külle'ye teslim edilen Didim Belediyesi U14 takımı disiplinle çalışmalarına başladı.

Önceki gün sentetik halı sahada çalışmalara başlayanU14 takımı parlak oyuncularla Didim Belediyespor için yeni futbolcular yetiştirmeyi amaçlayan Didimli gençler antrenmanlarda  hocaları Mustafa Külle'nin talimatlarını uyguluyorlar, performans ve taktik çalışmaları konusunda Antrenör Külle'nin tecrübesi ile yetişen U-14 takımı önümüzdeki aylarda başlayacak olan maçlarda başarılarını skor tabelasına yazdıracaklarına inanılıyor.

 

Sporcuların aileleri de bu antrenmanlarını izleyerek okul başarılarının da arttığını, hem sosyalleşen çocuklarının hem de sağlıklı geliştiğini gözlediklerini belirtiyorlar.

Yayınlandığı yer Didim