23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazar, 08 Ekim 2017 12:41

DİDİM'DE MAKİLİK YANGINI

DİDİM'DE MAKİLİK YANGINI

 

Cu­mar­te­si günü saat 19.00 sı­ra­la­rın­da çıkan yan­gın, Mesut Tatil si­te­si mev­ki­in­den, Arıt­ma yö­nü­ne doğru esen kuv­vet­li rüz­gar­la hızla ara­zi­ye ya­yıl­dı. Geniş bir alana ya­yı­lan ateş­le­ri sön­dür­mek zor oldu.

Orman mü­dür­lü­ğü­nün araç­la­rı ve per­so­ne­lin sa­ye­sin­de yer­le­şim alan­la­rı­na yan­gın ulaş­ma­dan sön­dü­rül­dü. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne bağlı it­fa­iye­ler ise ye­ter­siz kaldı. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne bağlı bir it­fa­iye aracı yan­gın ala­nın­da bo­zul­du, şans eseri rüz­ga­rın o yönde es­me­me­si ise büyük bir şans­tı. Yıl­lar önce de aynı olay­lar olmuş, bir it­fa­iye aracı yan­mış­tı. Yine böyle bir ma­ki­lik yan­dı­nın­da bir it­fa­iye eri araç­tan düşüp öl­müş­tü.

5-6 yıl evvel, 75 yıl sa­na­yi si­te­si mev­ki­in­den baş­la­yıp, Konya öğ­ret­men­ler si­te­si yö­nü­ne biten ma­ki­lik yan­gı­nın­da da, tel­siz­ler­den “su­yu­muz yok, araç ça­lış­ma­dı” gibi ak­sat­lık­lar so­nu­cun­da. Uçak­la­rın da yar­dı­mı ile yan­gın sön­dü­rü­müş, Konya Öğ­ret­men­ler si­te­sin­de­ki bazı evler zarar gör­müş­tü.

Yayınlandığı yer Didim
Pazar, 08 Ekim 2017 10:13

CEMEVİ AŞURESİNE YOĞUN İLGİ

CEMEVİ AŞURESİNE YOĞUN İLGİ

Didim Cemevi'nin Muharrem ayının ardından her sene düzenlediği Aşure dağıtımına bu yılda büyük katılım oldu. 10 bin kişilik hazırlanan Aşure Cemevi bahçesinde dağıtıldı.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve meclis üyeleri de katıldılar.

Şaure dağıtımından önce Kerbela'da şehit edilenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Cemei Derneği Bakanı Hüseyin İlhan Kerbela'dan bu yana baskı ve eziyet gördüklerini yerlerinden yurtlarından sürüldüklerini  söyledi ve Muharrem Ayının ve aşure kültürünün kuşaktan kuşağa geldiğini,  kendilerinde bunu aktarmak için çalıştıklarını belirtti. Cumhuriyet dönemi ile birlikte bir takım haklar alsalar da önemli üç adet talepleri olduğunu belirterek bu taleplerin yerine getirilmesini beklediklerini belirtti.

Başkan İlhan Alevilere Eşit Yurttaşlık hakkı verilmesi, Cemevlerinin ibadet hane olarak resmen kabul edilmesi ve zorunlu din derslerinin kaldırılması  taleplerinin devam ettiğini belirtti ve Aşure hayrının  hazırlanmasında Cemevi Kadın Kolları üyeleri ile Gençlik Kolları üyelerinin  büyük emeği geçtiğini söyledi ve kendilerine teşekkür etti.

Hüseyin İlhan2nın konuşmasının ardından kürsüye gelen İki alevi dedesi de Kerbela'dan bu yana Alevilerin hak arayışlarının devam ettiğini belirerek tarihler boyunca sürdürdükleri mücadelelerinin devam ettiğine vurgu yaptılar. Daha sonra aşue dağıtımı için dua edildi ve yaklaşık 10 bin kişilik olduğu söylenen aşurenin dağıtımına başlandı.

 

Cemevi bahçesindeki dağıtımda bazı yurttaşların masalarda yer bulamadığı için ayakta  yada taburelerde oturarak yedikleri görüldü.

Yayınlandığı yer Didim