21 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

GEKA VE İŞKUR İŞBİRLİĞİYLE AYDIN İL İSTİHDAM STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI  DÜZENLENDİ

Aydın İl İstihdam Stratejisi’nin oluşturulması için Güney Ege Kalkınma Ajansı,  Aydın İŞKUR Müdürlüğü işbirliği ile Aydın’daki ilgili kurum ve kuruluşların da katılımıyla “İstihdam Stratejisi Çalıştayı düzenledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2016 yılı son toplantısında, 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisini temel alan Aydın İl İstihdam Stratejisi oluşturulması kararı alınmasına üzerine gerçekleştirilen çalıştayda, ilgili paydaşların katılımıyla Anemon Otel’de 21 Şubat 2016 tarihinde yapıldı.

İstihdam olanaklarının geliştirilmesi, iş gücüne katılımın arttırılması kapsamında Aydın ili özelinde tüm paydaşlarla birlikte stratejik bir yol haritasının hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve  Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü’nün yanı sıra; başta Aydın Valiliği, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri’nin temsilcileri katıldı.

Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi yaptığı açılış konuşmasında; gerçekleştirilen çalıştayın Aydın iş gücü piyasasına katkı sağlayacağını belirtirken GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ise; Ajansın faaliyetlerini, kamu kurum ve kuruluşları arasında sağladığı işbirliği görevini ve yürüttüğü strateji çalışmalarını, 2014-2023 Bölge vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiğini söyledi. Bu doğrultuda, yapılan tüm çalışmalarda ve yürütülen destek programlarında nihai amaçlarının bölge kalkınmasına ivme kazandırmak ve bölgede

işsizliği önlemek olduğunu ifade etti. Ulusal istihdam stratejisine göre istihdama yönelik faaliyetlere yön verdiklerini ve gerçekleştirilen çalıştayın  ulusal istihdam stratejisine katkı sağlayacak nitelikte olması gerektiğini belirtti ve çalışmanın sonuçlarının hayata geçmesi temennisini de sözlerine ekledi.

Çalıştayda GEKA birim başkanı Barış Kıyak istihdama yönelik bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirirken, Mesleki Eğitim, Dezevantajlı Grupların İstihdamı, İşgücü Piyasası Koşulları ve Yeni İstihdam Olanakları adlı 4 ana konu başlığının altındaki diğer alt konular önem sırasına göre katılımcılar arasında oylandı.

Çıkan oylama sonuçlara göre katılımcılar; Mesleki Eğitim, Dezevantajlı Grupların İstihdamı, İşgücü Piyasası Koşulları ve Yeni İstihdam Olanakları adlı 4 gruba ayrılarak oylamada öne çıkan alt konu başlıkları değerlendirilerek  tartışıldı.

GEKA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm çalışmaların sonucunda oluşturulacak İl İstihdam Stratejisi ile tüm kurumların enerjisini aynı hedefe yönlendirerek Aydın’da istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılmasını hedeflediklerini, böylece bu çalışmayla ortaya çıkan sonuçların, ülke ve bölge kalkınmasına ivme kazandıracağı ifadesi kullanıldı.  Bunun yanında çalışmanın, Türkiye’de son dönemde ilgili kurum ve kuruluşların başlattığı istihdam seferberliğine de katkı sağlayacağı belirtildi.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 22 Şubat 2017 16:21

SERADA DENENDİ, MERKEZDE UYGUILANDI

SERADA DENENDİ, MERKEZDE UYGUILANDI

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahar aylarında başlatacağı peyzaj çalışmalarının örneklerini önce Akköy Kocabahçe’deki Serada denedi, sonra Didim Belediyesi önünde uygulamasını yaptığı çalışmaları şehrin muhtelif yerlerinde yapacak.

 

Kocabahçe’deki Didim Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler serasında yeni yapılan seraların önünde  Ayyıldız ve yazı örnekleri denendi ve ardından bu çalışmaların benzerleri Didim Belediye binası önü dahil bazı cadde ve refüjlerde ve kavşaklarda çiçeklendirme ile birlikte bu uygulamalar yapılacak.

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 22 Şubat 2017 16:19

8 MART AKBÜK’DE BU YIL FARKLI KUTLANACAK

 

8 MART AKBÜK’DE

BU YIL FARKLI KUTLANACAK

 

Akbük Anayasa Platformu’nun kadın katılımcıları, bu yıl “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinliklerine özel olarak hazırlanıyorlar.

Geçtiğimiz Salı günü her zamanki toplantı yerleri olan Akbük Körfez Pizza’da bir araya gelen platformun kadın katılımcıları etkinlik programı üzerinde çalıştı.

 

TEMEL AMAÇ

Akbük Anayasa Platformunun katılımcı kadınları amaçlarını “evlerinin içindeki dünyalarına kendilerini hapseden kadınlarda farkındalık yaratmak… Onlara, evlerinin dışında da bir Dünya olduğunu ve o Dünya’nın sorunlarını çözmenin bir yurttaşlık görevi olduğunu anlatmak. 8 Mart sıradan bir kadın dayanışması değildir. 8 Mart gerçekte, “emeğin en yüce değer olduğu” gerçeğini hatırlamak, emek düşmanlarına karşı insanlık ve adalet temelinde bir bilinç ve farkındalık yaratmaktır. Anayasa tasarısına “evet ya da hayır” diyecek tüm Akbüklü kadınları 8 Mart’ta düzenleyeceğimiz etkinliklere çağırıyoruz. Hep birlikte yiyip-içeceğiz, sohbet edip, horon tepeceğiz. İnsanlığımızı, bireyliğimizi ve yurttaşlığımızı hatırlayacağız” diye açıkladılar.

8 MART’IN ANLAMI BU YIL DAHA DA YOĞUNLAŞTI

Akbüklü Anayasa Platformu’nun kadın katılımcılarının düzenlediği toplantı, gerçekleştirilecek etkinliklerin programı üzerinde çalışmalarını gelecek hafta Salı günü saat 16’da yine Akbük Körfez Pizza’da sürdürecekler.

Akbük pazar yerinde de sürdürülecek etkinlik, daha sonra Körfez Pizza’da düzenlenecek toplantıda lokma ikramı ile başlayacak ve çeşitli programlarla devam ettirilecek.

 

Akbüklü Kadınlar, etkinliklere tüm kadınları çağırıyor ve bu yılki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yaşanmakta olan siyasi süreç içinde taşıdığı anlamın daha da yoğunlaştığını dile getiriyorlar.

Yayınlandığı yer Didim

GÜNLÜK EV KİRAYA VERMEK  ARTIK KURALLARA BAĞLI

Didim Ticaret Odası Emlak Komisyonu ve Didim Günü Birlik Evler Denetleme Komisyonu ortak bir toplantı düzenledi.

Ticaret Odası salonunda yapılması planlanan toplantı katılımcı sayısının fazlalığı dolayısıyla Odanın Kültür Merkezi Salonuna alındı.

Didim Kaymakamı İskender Yönden, Jandarma Komutanı Gürhan Kabakçı, Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Oda Başkanı Şaban Üstündağ, ile konuyla ilgili bazı kamu kurumları müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan Deniz Demir687 sayılı KHK’nın 4. Maddesine eklenen Günü Birlik Kiralık evlerde kalanlara da bildirim zorunluluğu getiren Geçici ikamet yeri kimlik bildirme projesi kapsamında bilgilendirme yapılması gerektiğinden ve sıkça sorulmaya başlayan soruların burada muhatapları tarafından cevaplanacağı bir toplantı düzenlediklerin söyledi.

Gösterilen ilgiden de anlaşılacağı üzere çok önemli bir konu olan Günü Birlik Evlerde Kimlik bildirme zorunluluğunun maddi yükü çok ağır cezalar getirdiğine dikkat çektiklerini söyledi.

Çok sayıda emlakçının katıldığı toplantıda 160 tane Ticaret Odasına Kayıtlı Emlakçılık işi yapan üyenin yanında 126 kayıtlı üyesi bulunduğu öğrenilen toplantıda Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili bir polis memuru yasada getirilen değişiklikleri gösterdi.

Özel ve tüzel kişilerin hangi şartlarla müracaat edecekleri ve yapmaları gereken konular ile kanunla belirlenen ceza rakamları maddeler halinde sıralandı.

Herk konut için ayrı başvuru numarası alınma zorunluluğu,, ruhsat konusunda  netleşmiş bir yönetmeliğin bulunmaması, iyi niyetli kiralamalar ile kötü niyetli kiralamaların ayrımında dikkat edilecek konular ile KHK da yayınlana  4. Madde ye açıklık  getirildi.

Buna göre ; “31.10.2016 tarih ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda bir kısım değişiklikler yapıldığı ve buna göre; “ 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrasında sayılan tesislere “günübirlik kiralanan evler” eklenmiştir. Böylece anılan maddenin son hali şu şekilde düzenlendiği,

“Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmî konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorunda” odlukları belirtildi. 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Denildi.

“Bu Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.

İkinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 2017 yılı için 10383 TL , anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5191 Tl para cezası, mülki idare amirlerince verilir denildiği va ayrıca  bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir” denildiği özellikle belirtildi.

“Yukarıda belirtilen düzenleme ile yatak sayısı belirtilmeden özel veyaresmi her türlü konaklama tesisleri ile günübirlik evler kanun kapsamında alınmış olduğundan;

Emniyet Genel Müdürlüğü Sistemine ( geçici ikamet yerleri kimlik bildirme ) “GİYKİMBİL” e bağlanmayanlara, bağlandıkları halde anlık olarak veri göndermeyen, gerçeğe aykırı veya gerçeğe uymayan kayıt giren sorumlu işleticilere ilgili kanunlarda yer alan maddelere muhalefetten adli ve idari yasam işlem yapılacağı  bunun için emlakçılar başta olmak üzere bu işi yapanların dikkatli olması istendi.

Daha sonra toplantıya katılanların sistemle ilgili kafalarına takılan sorular cevaplandı. En çok merak edilen konulardan olan, başkasının konutuna aracılık edenlerden durum tespit edildiğine kimin sorumlu olacağı, ruhsatlandırma işleminde belediyenin neler yapacağı, bu evlerde hizmet verenlerin SGK boyutun ne olacağı ve maliye kayıt işlemlerinde hangi konulara dikkat edileceği ve bu konutlarda kimlerin kaldığının nasıl belirleneceği soruları muhatapları tarafından cevaplandırıldı.

 

Yayınlandığı yer Didim

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ VE YSK HAFTAYA YOĞUN BAŞLADI

16 Nisan günü yapılacak Referandum’da  seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkmasının ardından Didim’de yaşamaya başlamasına rağmen ikametgah bilgilerini  Didim’e getirmeyen seçmenler, Pazartesi günü Nüfus Müdürlüğü ve Yüksek Seçim Kurulu bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

Her seçmen için Nüfus Müdürlüğünde yaklaşık 5 dakika ayrılması sebebiyle yığılmalar ve kuyruklar uzarken Didim’de 16 Nisan günü yapılacak referandum için 16 muhtarlıkta askıya çıkan ve 57.041 seçmenin adı yazılı listeler herkes tarafından incelenebilecek.

Efelerde12748 kişi seçmenin ardından 10707 seçmenle Yeni Mahalle izliyor, 7153 seçmenli Cumhuriyet Mahallesini, 5158 seçmenli Çamlık mahallesi ve Akbük Muhtarlığına 4323 seçmen kayıtlı.

Didim’de diğer mahalleler seçmen sayılarına göre şu şekilde sıralanıyor.  3899 seçmenli HisarMahallesi, 3365 seçmenli Altınkum Mahallesi, 1895 seçmenli Akyeni Köy, 1560 seçmenli Fevzi Paşa, 1316 seçmenli Yalıköy Mahallesi, 1242 seçmenli Mersindere Muhtarlığı, 1044 seçmenli Mavişehir,  937 seçmenli Akbük Mahallesi, 857 Seçmenli Balat Muhtarlığı, 693  seçmenli Deniz Köy ile en düşük seçmenli Batıköy’ün 146 seçmeni bulunuyor.

 

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 21 Şubat 2017 14:49

Didim’de 416 Patili Yuvaya Kavuştu

Didim’de 416 Patili Yuvaya Kavuştu

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı 2016 Yılı içerisinde 4 gönüllüyle  yürüttüğü faaliyetlerle 190’nı kedi  680 Kısırlaştırma, 416 Sahiplendirme ve 67 ısırma vakasına müdahale etti.

Didim Hayvan Barınağında geçtiğimiz gün yapılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı denetimleri ile faaliyetleri kontrol edilen barınakta  2016 yılı içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Büyükşehir denetimindeki yaptığımız kurslarla birlikte artmaya başlamıştır. Halen 4 olan gönüllü sayısı Adanan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile yapılan işbirliği ile gönüllülerin sayısının çoğaltılması çalışması da yapıldı.

2016 yılı içerisinde barınak  içerisinde sokak hayvanlarının sağlık ve refahı için fiziki yapının iyileştirilmesi ile dezenfeksiyona elverişli zeminler, karantina odaları, hasta-yardıma muhtaç kedi evi ve köpek müşade odası barınak içine yapıldı.  Yine 2016 yılı içerisinde barınağımızda 490 köpek, 190 kedi kısırlaştırılmış. Bu süre içerisinde 490 köpeğe kuduz aşısı uygulanmış. 36 adet köpek ve kediye tekrarlama (rapel) aşıları yapılmış. Didim’de  sokak hayvanlarının üremesinin kontrol altına alınması 5 yıllık bir planlama çerçevesinde kabul edilebilir sayıya ulaşması  bekleniyor.

Çocukların Barınakla tanışmaları daha çok hayvanın sahiplenilmesine yol açarken, bu faaliyetlerle ilgili olarak 2016 yılı içerisinde toplam 416 adet sokak hayvanının sahiplendirilme işlemi kayıt altına alınmıştır. İlçemizde bu ve benzeri sayıların artması, yeni nesillerin hayvan sevgisini ve sorumluluk bilincini önemli kılmaktadır. Çocuklarımıza okullarda hayvan sevgisine yönelik sosyal projeler ve barınağı ziyaret etmeleri ile birlikte verilecek küçük bilgiler erken yaşta çocuk sevgisine dönüşüyor.

Sık sık sokak hayvanlarının ısırdığı şikayet edilmesine rağmen  sahipli hayvanlar tarafından ısırılmaların daha çok olduğu görülmüş, 2016 yılı içerisinde yaşanan ısırılma vakalarından  40 adet sahipli, 27 adet sokak köpeği ısırığı Didim Devlet Hastanesi’ne bildirilmiştir. Isırık vakalarının geçen seneki %86 oranındaki artış 2016 verilerine göre %52 oranına kadar geriledi.

Didim’deki  yoğun sokak köpeği popülasyonunun kontrol altına alınması kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yanı sıra ilçe sınırı içerisinde oluşturulacak mama ve su odaklarının belirli alanlarda tamamlanmasıyla da sağlanması planlanıyor.  Bu sayede 2016 yılı sonlarında sokak hayvanlarımızın yaralanabilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ortak çalışması ile otomatik su odakları değişik mahallelere bölgelerine monte edildi.  Yine 2017 yılının başlarında da sokak kedilerinin barınma ve beslenmesi için besleme üniteleri kuruldu.

Önümüzdeki süreçte de de Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Büyükşehir denetiminde mahallelerimizde tarafımızca  mama ve su odaklarının oluşturulması çalışmalarına devam edileceği de öğrenildi.

 

Yayınlandığı yer Didim

MÜDÜR DEMİRCİOĞLU'DAN İADE İZİYARET

Didim Ticaret Odası yeni göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu’nu geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiş hayırlı olsun dileklerinde bulunmuştu.

Dün de İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu Ticaret Odasında iadei ziyarette bulundu. Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ’ın  ev sahipliğini yaptığı ziyarette,  Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Urgancı Yönetim Kurulu Üyeleri Lütfü Karaaslan ve Mekin Subaşı ile Meclis Üyesi Deniz Demir’de bulundu.

Ziyaret sırasında Didim Ticaret Odası üyeleri yaklaşan yaz sezonu hakkında görüş alışverişinde bulundu ve bilgiler verdiler.  Ticaret odası yönetim kurulu  ve meclis üyeleri Didim’de yaklaşık 100 gün’le sınırlı sezonun uzaması için yapılabilecekler ve sağlık turizmi konusunda Didim’in avantajları konusunda da bilgileri Müdür Demircioğlu ile paylaştılar.

 

 

Yayınlandığı yer Didim

 

Didim Esnaf Kefalet Kooperatifinin 17 yıllık Üyesi Görevden Ayrıldı.

Didim Esnaf  Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu  üyesi Çağlayan Çakır yeni açtığı işyeri nedeniyle Kooperatif ortaklığından ayrıldı Kooperatifin geçen hafta yaptığı genel kurulunun ardından yaptığı 4’ü yeni ortak 7si eski ortakların kerdi talepler dosyasının görüşüldüğü ilk yönetim toplantısında  dosya talepleri değerlendirildi ve müracaatçıların istihbaratı  yapıldıktan sonra krediye uygun olanlara kredi verilebileceği belirtildi.

Yönetim Kurulu toplantısının ardından Kooperatif Başkanı Ali İhsan Kubaliç  17 yıldırı beraber çalıştık dediği Çağlayan Çakır’a kooperatif adına  saat hediye etti ve  17 yıl önce tek sobalı elektrik parasının yönetim olarak  ceplerinden ödendiği binadan şimdiki modern kooperatif binasına ulaşmalarının  aynı ekiple mümkün olduğunu bir birlerine güvenen ve birbirlerine saygılı bir yönetimin ancak bu kadar başarılı olabileceğini söyledi.

17 Yıllık yönetimlerde karar toplantılarında hiç şerhli madde olmadığına söyleyen Kubaliç sağ olsunlar fedakarlıklarla ve güvenle kooperatifi  bu günlere getirdik, bu bir ekip işiydi bizde bunu başardık. Çağlar’a bundan sonraki iş hayatında başarılar dilerim ve yönetimimize yeni katılan Halil İbrahim Serin’e de hoş geldin diyorum dedi.

Yönetim kurulu üyelerinden Emin Gümüş kendisinin Çağlardan daha sonra yönetime girdiğini, çalışma süresince çok destek ve yardımlarını gördüğünü belirtti ve Saat 9’da kooperatifi açıp saat 17,30’da kendi işyeri gibi kapatan bir başkana çok güvendiğimiz için yönetim kurulu gündemlerinde verdiği kararlara itiraz etmedik, çünkü bizim yüzümüzü kızartacak hiç bir şey yapmadı, başkana teşekkür ederim Çağlar arkadaşıma da yeni işinde başarılar dilerim dedi.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif çalışanları ile vedalaşan Çağlar Çakır herkese teşekkür etti ve haklarını helal etmelerini istedi. Çağların ayrılışında yaşanan duygusallıklar, Halil İbrahim Serin’e hoş geldin denildikten sonra yerini neşeye bıraktı.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 21 Şubat 2017 14:44

Bol Gollü Galibiyet

Bol Gollü Galibiyet

19 Şubat Pazar Günü Didim Sentetik Sahada, Didim’in yüzünü güldüren sonucun alındığı bir maç yaşandı.

Aydın 2. Amatör Kümede 4. Gruptaki Didim Temsilcisi  ile Güzelçamlı Belediyespor arasında saat 15:00  de başlayan maçın hakemliğini  Bülent Kılıç / Hakem Murat Aloğlu / Batucan Erçakır triosu yaptı.

Güzel havada başlayan maçta  2. Dakikada  kornerden gelen topu Emre Kamacı filelerle buluşturunca maçın galibiyetle biteceği müjdesi verilmiş oldu.

10 Dakikada 28 forma numaralı Deniz ve ardından 37. Dakikada 92 forma numaralı Turgay’ın doksana taktığı golle  1 dakika uzatılmasına rağmen ilk yarı 3-0’lık sonuçla tamamlanıyor.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte ataklar geliştiren Güzelçamlı takımı baskın bir 15 dakika sonunda  60. dakikada 3 numara İbrahim Demirci küçük bir sakatlık geçiriyor. Maça kısa bir süre mola verilse de başlayan mücadelede   oyuncu değişikliği  62. Dakikada yapıldı.  2 numara Tamer ‘in yerine  5 numara Kemal oyuna girdi.

Performansı iyice düşen Güzelçamlı takımı oyunu sertleştirince  9 numaralı Burak 80. Dakikada ceza sahası içerisinde  kusurlu hareket yapınca  Hakem Kılıç penaltı noktasını gösteriyor.

Penaltı noktasına gelen 17 numaralı Hüseyin topu   filelerle buluşturarak Didimspor’un  4. golünü  tabelaya yazdırdı. Başlama saati hesabına göre doksan dakikasına  3 dakikalık  duraklama zamanları ilave edildi.

Rahat oynamaya başlayan Didimsporlular kaleye yaptıkları atakta direkten dönen topa İbrahim’in yaptığı  güzel bir hareketi ile 5. Golda gelmiş oldu. Dağılan Güzelçamlıya son darbeyide  +2’de Turgayın başlattığı atağı 9 forma numaralı Burak kaleye bırakıyor.

4. haftaya da lider giren Didimspor bu hafta Germekcik’te Mursallıspor ile karşı karşıya gelecek, ligdeki namağlup devam eden Didimspor, son  haftalardaki Didimin yüzünü güldüren sonuçla stadyumdan ayrılıyor.

Golleri tekrar hatırlarsak 2. Dakika.  M. Emre Kamacı,  10. Dakika Deniz,  37. Dakika Turgay, 80. Dakika,  Hüseyin ( Penaltı ), 90+1. Dakika  İbrahim Demirci , 90+2. Dakika : Burak

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Pazartesi, 20 Şubat 2017 16:43

BAL8

BAL 8.

Gurubun kader maçlarından biri olan Çiğli Belediyespor , Didim Belediyespor karşılaşması Didim’in aleyhine sonuçlandı.

Çiğli Atatürk Stadyumunda Pazar günü saat 14.00 başlayan maçı Çiğli  Belediye Başkanı  Hasan Arslan ve Yöneticiler ile Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş birlikte izlediler.

Çiğli Belediyespor’da liderliğe oynayan bir takım havası olmamasına rağmen sert bir oyun sergilendi. Bol sarı kartlı geçen oyunda 37. dakikada 18 numaralı Çiğli  oyuncusu Doğan Didim kalesi önündeki karambolle topu filelere gönderdi.

1 dakika uzatılan ilk yarının son dakikasında Çiğli  Belediyesporlu Ufuk sarı kart gördü.

İlk yarının başında Didim Belediyespordan  Muhammedin yerine  Fehmi Oyuna girdi.

İkinci yarıda ilk 5 dakika kadar etkili oynayan Çiğli Belediyespor taraftar baskısıyla ataklar yapsa da sonuca ulaşamadı. Didim Belediyespor’un  etkili ve baskın oyununa rağmen Çiğli Belediyespor’un galibiyeti tehlikeye atmayan bir oyuna çevirdiği maçta Didim ekibi  gol yollarında etkili olamadı.

+5 dakika  oynanan maçta Burçin’in seyirciyle girdiği polemikte bir sarı kart görmesine sebep oldu.

 

Yayınlandığı yer Didim