22 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

KAPALI SPOR SALONUNA ENGELLİ ASANSÖRÜ YAPILDI

Didim Kapalıspor Salonunda yapılan bir çok değişiklikle yeni salonlar oluşturulmuş soyunma odaları ve salon koridorları ve tuvaletler yenilenmiş, saha içerisinde yer kaplayan hakem masaları da yapılan küçük bir değişiklikle  sahayı işgal etmekten kurtarılarak özellikle hentbol karşılaşmalarında daha rahat yönetme imkanı verilmiş ayrıca karşılaşmaları izlemeye gelen ya da salonda spor yapmaya gelenlerin rahatça kullanacağı kantin de yeniden düzenlenmiş.

İlçe Spor Müdürü makam odası sponsor desteğiyle düzenlendikten sonra salonun Didimli sporseverler için daha kaliteli hizmet verecek hale getirilmesi ile birlikte,  salon sporlarını izlemek isteyen yaşlılar ve engelliler için salon içerisine bir de engelli asansörü asansör yapılmış.

Faaliyete geçen asansör vasıtasıyla tribünlere çıkabilen hasta, yaşlı ya da engelli kişiler sportif  faaliyetleri daha  güzel izleyebilecekler, Çocuklarını izlemek için kapalı salona gelen aileler ile salonda çeşitli kurslar düzenleyen antrenörlerden Gürkan ve Mine Dağcı  bu düzenlemeleri gerçekleştiren İlçe Spor müdürü Hüseyin Ulusoy’a teşekkür ettiler.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 02 Mart 2017 15:34

BARTIN’a BU FOTOĞRAFLA SELAM

BARTIN’a BU FOTOĞRAFLA SELAM

Bu çocuklar oldukça Umudunuzu koruyun. Yanınızdayız

Bartın'da hayvanseverlerden Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek için 16 gün önce başlattıkları açlık grevini sürdürdü. Hayvanseverler 16 günden bu yana çay, kahve ve şekerli su dışında bir şey yemediklerini, ayağa kalkacak güçleri olmadığını biliniyor.
Tekstil firmasında pazarlama elemanı Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve 18 yaşındaki Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'ndeki alanda yaşayan 250'ye yakın sokak köpeği için aynı bölgede barınak yaptı. 3 hayvansever, barınakta hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını yaparken, sokak hayvanlarına yönelik şiddete tepki için de açlık grevi başlattı.

Bartın’daki üç hayvanseverin eylemleri sürerken Didim’de sokakta gördüğümüz bu iki kız kardeşin Hayvansevgisi umudumuzu artırdı ve bu çocuklar oldukça dünya daha güzel olacak ve paylaştığımız dünyamızda birlikte yaşama umudumuzu artırdı.

 

İsimlerini öğrenemediğimiz bu iki çocuk kucaklarındaki tavuğu uyutacak kadar şevkatli ve karşılıksızdı bu görüntü Bartın’daki hayvansaverlere Didim’den destek mesajı olsun.

Yayınlandığı yer Didim
Perşembe, 02 Mart 2017 08:04

KON­SEY’İN KA­DIN­LA­RI SAH­NE­DE

KON­SEY’İN KA­DIN­LA­RI SAH­NE­DE

Didim Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si 8 Mart dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü için bir ti­yat­ro oyunu ha­zır­la­dı­lar.

Didim ti­ca­ret Odası Nu­rul­lah Ko­ca­bı­yık sa­lo­nun­da se 9 Mart günü saat 20,00’de ser­gi­le­necek oyuna tüm Di­dim­li ka­dın­lar davet edil­di.

Didim Kent Kon­se­yi Kadın Mec­lis Baş­ka­nı Aydan Aşık Tur­gut, oyu­nun özel­lik­le 8 Mart gü­nü­ne ye­tiş­ti­ril­di­ği­ni, Ana­do­lu Ka­dı­nı­nın gün­lük ya­şa­mın­da­ki ke­sit­le­rin konu edil­di­ği oyun­da kadın hak­la­rı mü­ca­de­le­si ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ya­rat­mak is­te­dik­le­ri­ni ve yö­net­men­li­ği­ni Emrah Çam­de­re­li’nin yap­tı­ğı Didim Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Ha­ti­ce Gen­çay’la bir­lik­te rol al­dık­la­rı­nı ve Kent Kon­se­yi Sek­re­te­ri ile Didim Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­lı bazı ka­dın­la­rın­da rol al­dı­ğı oyuna he­ye­can­la ha­zır­lan­dık­la­rı­nı ve tüm Di­dim­li ka­dın­la­rı oyuna bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 01 Mart 2017 14:17

MECLİS GÜNDEMİ KOMİSYONLARA HAVALE ETTİ

MECLİS GÜNDEMİ KOMİSYONLARA HAVALE ETTİ

Didim  Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince dün  saat 14:00'de Didim Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 4 maddelik gündemle toplandı.

Özgür Makascıoğlu ve Mustafa Kıray’ın mazeretli olarak katılmadıkları toplantıda ek gündem maddesi olarak Garanti Bankasının Atatürk Caddesi üzerindeki yeni yerine taşınacağı için Migros’un altındaki yolun servis yolu olarak plan değişikliği yapılması önerisi eklendi. Böylece meclis gündemi 5’e çıktı.

 

Mazeretler okunduktan sonra Başkan Deniz Atabay gündem maddelerini oylamaya geçti ve  İlk gündem maddesi olan  İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısını durduran Polis Memuru Fethi Sekin’in adının bir parka verilmesi  için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 22.02.2017 tarih ve 106 sayılı “Şehit Polis Fethi Sekin isminin parka verilmesi” konulu yazısının görüşülmesine geçildi, yapılan oylamada  gündem maddesi imar komisyonuna oy birliği ile  sevk edildi.

İkinci olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 23.02.2017 tarih ve 111 sayılı “Ücret Tarifesi” konulu yazısının görüşülmesi oylamasında da  plan bütçe komisyonuna sevk edilmesi önerisi de oy birliği ile kabul edildi,

 

Gündemin üçüncü maddesi olan Zabıta Müdürlüğü’nün 23.02.2017 tarih ve 268 sayılı “Mes’ul Müdürlük Belgesi Ücret Tarifesi” konulu yazısının görüşülmesi yazısı hakkında  yapılan açıklamadan sonra   önce belirlenmiş tarifede sehven eksik bırakılmış konunun plan bütçe komisyonunca ücret tespiti yapılması  kararı verildi.

Didim Vergi Dairesi   adına yapılacak gayrimenkul değer tespiti ve satışı için oluşturulacak olan Gayrimenkul Satış Komisyonuna 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi gündem maddesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay, eski üyeler İbrahim Eray ve Ali Çağlar’ın göreve devam etmeleri önerisi MHP’li üyelerin ret oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

Ek gündem maddesi olarak Garanti Bankasının (Ziraat Bankasının karşısındaki)  Atatürk Caddesi üzerindeki yeni yerine taşınacağı için Migros’un altındaki yolun servis yolu olarak plan değişikliği yapılması önerisi oy birliği ile İmar komisyonuna havale edildi.

Gündem maddelerinin bitmesinin ardından mart ayı 2. toplantısının  6 Mart 2017 Pazartesi günü saat 10’da toplanması kararının ardından sona erdirildi.

 

 

 

Yayınlandığı yer Didim

İlTurizm Tanıtım Platformu 2. Toplantısı Didim’de Yapıldı

İlk geçtiğimiz hafta sonu Kuşadası Ticaret Odası’nda yapılan Aydın İl Turizm Tanıtım Platformu toplantısı Kuşadası Ticaret Odasında yapılmış ve Kuşadası Ticaret Odası Başkanı da katılmıştı.  Kuşadası’ndan sonra ikincisi Didim Ticaret Odasında yapılacağı düşünülmesine rağmen Didim D-Marin'de gerçekleşti.

D-Marin’de Yat Kulüp’te  yapılan  Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’ın başkanlık ettiği toplantıya,  Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay,  Didim Kaymakamı İskender Yönden, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy,  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,  Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın İl Kültür Turizm Müdür Vekili Nusrettin Derbe, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, TURSAB Didim Byk Üyesi Kuşadası Sevim Atilla, Didim Ticaret Odası Üyesi ve Strateji Komisyonu Başkanı Hikmet Atilla, TURSAB Kuşadası Byk Başkanı Gökhan Aydın ve Fahrettin Çiçek, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ’ın Kuşadası’ndaki yapılan ilk toplantıya da çağrılmaması, geçtiğimiz hafta yapılan günlük kiralık evlerle ilgili toplantıda da kürsüye davet edilememesine, son günlerde bazı  oda  yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldığına dair dedikoduların neden olduğu sanılıyor.

Turizmde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda yeni oluşturulan yönetimle birlikte Turizm ve Tanıtım alanında yapılabilecek çalışmalarında görüşüldüğü  ve turizmin Aydın açısından bir katma değer yaratmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen toplantıda Aydın Turizm ve Tanıtım Platformu yönetim kurulunun görev dağılımı belirlendi.

Kabul edilen öneriye göre  dönüşümlü olarak yapılacak yürütme kurulunda Başkanlığını Vali Ömer Faruk Koçak’ın yapacağı yönetimde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak, bu dönem yürütme kurulu üyeleri, ise, Didim Kaymakamı İskender Yönden, ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile Kuşadası TURSASB BYK Rehberler Odası, Kuşadası Ticaret Odası, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Otelciler Derneği ile Didim Turizm Derneği  olacak, daha sonra dönüşümde yürütme kuruluna diğer kurum temsilcileri devralacak.

İlçelerin birlikte güç birliği yaparak çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı yaklaşan turizm sezonunu nedeniyle 13 Mart 2017 tarihinde Aydın merkezde gerçekleşecek. Yaklaşan turizm sezonunun en verimli şekilde geçirebilmesi için hem yurt içinde hem de yurtdışında tanınırlığına katkı sağlayarak esnafa  ve kente artı değer katması yönünde çalışmalar yürütülecek.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 01 Mart 2017 13:13

KERMES'in GELİRİ KANTİN OLACAK

KERMES'in GELİRİ KANTİN OLACAK

Didim Valiler Ortaokulu Meydan Camii önünde dün düzenlediği kermese gösterilen yoğun ilgiden sonra okulun küçük olan kantinini daha da büyüterek öğrencilere daha güzel ortamda hizmet verilsin çalışması başlatıyor.

Okul Aile Birliği Başkanı Filiz Korkmaz, “velilerin kermese katkılarından sonra daha önceden yapmayı planladıkları okul kantininin yeniden düzenlenmesi işini yeniden gündeme aldık, sağ olsun kadın velilerinin mutfaktaki becerilerini sergilediler, erkek velilerimizde ya hazır yiyecek getirdiler ya da gelip satın alarak bizlere destek oldular.

Milli Eğitim müdürlüğü ile  görüştüğümüz konu olan okul kantininin daha sağlıklı hale getirilmesi, çocuklarımızın daha güzel bir ortamda hizmet almalarını için kantin yapma çalışmalarını başlatmak istiyoruz, gerekli izinler alınıp planlamasını yaptıktan sonra bu eğitim yılı sonuna gelmeden yeni bir kantinimiz olsun istiyoruz.” Dedi.

 

Merkez Camii önündeki kermese yoğun ilgi olurken, Çarşamba Pazarı’nın kurulduğu bölgeye yakın olması da ilgiyi çoğalttı ve getirilen  ürünlerin tamamı tüketildi.

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 01 Mart 2017 13:12

HEM HABERCİ HEM MUHTAR

HEM HABERCİ HEM MUHTAR

Didim Hisar Mahallesi Muhtarı ve Anadolu Ajansı Didim Temsilcisi Muhtar Bahri Aşık iki görevini de layıkıyla yapıyor.

Geçtiğimiz gün D-Marin’de yapılan Turizm Platformu toplantısı için Didim’e gelen aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hoş geldin diyen Gazeteci Bahri Aşık, ardından muhtar olarak Büyükşehir’e verdiği dilekçenin akıbetini sordu.

 

Mahallenin kanalizasyon sorunu ile ilgili olarak iki dilekçe verdiğini ancak her ikisinin de cevabını henüz alamadığını söyleyen Aşık’a Çerçioğlu hemen ilgileneceğini ve varsa bir çözüm yolu mutlaka halledileceğini söyledi ve özel kalemine konuyla ilgili not aldırdı ve konunun takip edilip kendisine ve muhtara bilgi verilmesini istedi.

Yayınlandığı yer Didim
Çarşamba, 01 Mart 2017 13:11

Didim Yetenek Rıdvan Arda Fenerbahçe’de

Didim Yetenek Rıdvan Arda Fenerbahçe’de

Didim Belediyespor’da  U-13  grubunda  hocalarının dikkatini çeken Rıdvan Arda Şahin geçtiğimi zhafta sonu Fenerbahçe alt yapısı kampına gitti.

Babası ile birlikte  İstanbul’a  giden Arda için Didim’de yaşayan işadamı Ramazan Kaya’nın antrenmanlarda dikkatini çeken arda geçtiğimiz ay  Didim Belediyespor’u ziyaret eden Popescu ile de tanışma fırsatı bulan Rıdvan için velisiyle görüşülen Ramazan Kaya Fenerbahçe’nin tesislerinde kalmak şartıyla İstanbul’a götürüldü.

Altyapı hocası Mustafa Külle Rıdvan Ardaya güvendiğini söyledi ve “hareketleri yaşı itibariyle izlendiğinde büyük bir yeteneğin çıkacağını tahmin ediyorum. Fenerbahçe ile başlayan futbol hayatı disiplinli bir şekilde devam ederse dünya çapında bir futbolcu olabilir” dedi.

Takımda Forvet mevkisin de oynayan  Arda Fenerbahçe tesislerinde takımın hocaları tarafından değerlendirilecek, antrenmanlar ve günlük hayatı değerlendirilecek takımda kalması durumunda eğitimini  de İstanbul’da sürdürecek olan Rıdvan Arda için  İşadamı Ramazan Kaya’da futbol tekniği ve hareketleri dünya çapında bir star olabilme potansiylini gördüğüm küçük Rıdvan’ın başarılı bir sporcu olacağını tahmin ediyorum, umarım bundan sonraki yaşamı daha güzel olur ve başarıları Didim için Didim Belediyespor için büyük gurur kaynağı olur” dedi.

 

 

Yayınlandığı yer Didim

MİNİK İTFAİYECİLER GERÇEK İTFAİYECİLERİ ZİYARET

Özel Şirinler Anaokulu Aydın Büyükşehir İtfaiye Merkezini ziyaret etti. Okulun Kurucu Müdürü Arzu Doğan’ın ve Okul Müdürü  Haluk Çığırgan ve Öğretmen Nihan Çığırgan’ın da eşlik ettiği  ziyarette, Çocuklar itfaiyecilere çiçek hediye ettiler ve eli işi faaliyetleri sırasında yaptıkları itfaiye arabası maketini de hediye ettiler.

Aydın Büyükşehir İtfaiye Gurup amiri Azim Kaplan öğrencilere itfaiyenin görevleri ve yaptığı işleri malzemeleri ile gösterdi. Öğrencilerin itfaiyeci olmak istediklerini heyecanla tekrar etmeleri üzerine çocuklar itfaiye araçlarına binerek siren çaldılar.

Özel kıyafetli itfaiyeciye ilgi gösteren öğrencilerin tümü yangın anında itfaiyenin numarasını ezbere bildikleri ve bir çoğunun da itfaiyenin görevinin ne olduğunu bildiği gözlendi.

İtfaiye Amiri Azmi Kaplan, öğrencilere erken yaşta verilecek olan yangın tedbirleri ve iftaiyenin tanıtılmasının günlük hayatta çok faydalı olduğunu bazı yangınların çocukların dikkatsizliğinden kaynaklandığını bunun eğitimle engellenebileceğini belirtti. İtfaiyeciler olarak çocukları çok seviyoruz, anlarla buluşmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi.

Özel Şirinler Anaokulunun kurucu müdürü Arzu Doğan’da ;   “Okul olarak vizyonumuz, Yenilikçi,akılcı,ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla Didim’de okul öncesi eğitimde örnek bir model olmak. Dolayısıyla yenilikçi olma özelliğimizle lider bir okul olmayı hedefliyoruz.  Çocuklara erken yaşta bazı tedbirlerin nasıl alınacağını oyun yöntemiyle de olsa öğretiyoruz, okulumuzdaki tüm çocukların 110 olan itfaiye numarasını ve 112 olan  ilk yardım numaralarını ezbere bildiklerini, bu günde sesini duyup merak ettikleri itfaiyecileri ziyaret ederek neler yaptıklarını kendileri de görmüş oldular, eminim bu ziyaret onların ilerleyen yaşlarında da faydasını görecekler bilgiler olacaktır” dedi.  

 

 

Yayınlandığı yer Didim