19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

ADD Didim Şube Başkanı Türker Bacaksız  Yönetim Kurulu adına “TÜRK MİLLETİ “HAYIR” DEDİ  başlıklı bir bir basın bildirisi yayınladı.

Toplam 2,5 milyona yakın şaibeli oyların yanında “ne kadar Suriyeli mülteciye oy kullandırıldığı” ayrı bir muammadır” denilen açıklama şöyle ; “ Ülkemizin kaderini ve vatandaşlarımızın yaşamını yönlendirecek nitelikteki Anayasa değişikliğinin oylanması şaibelerle sonuçlandı. Şaibelerle lekelenmiş bu halk oylamasının sonuçları halkı kucaklayıcı olmaktan uzaktır.

Bu şaibeli sonuç, basına da yansıyan çeşitli sandık oyunları yanında, öncelikle YSK’nun kanuna açıkça aykırı kararları nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Bu konudaki şaibenin kaldırılması için bu oyların tam sayımının yapılarak tercihler arasında dağılımı açıklanmalıdır. İki tercihli bir halkoylamasında 1 milyona yakın oyun geçersiz sayılması ise ayrıca manidardır.

Toplam 2,5 milyona yakın şaibeli oyların yanında “ne kadar Suriyeli mülteciye oy kullandırıldığı” ayrı bir muammadır.

Güneydoğu’daki oyların dağılımı önceki seçimle karşılaştırıldığında Kürt vatandaşlarımızın çoğunlukla Türkiye’nin demokratik değerlerine bağlı olduğu, bölgedeki oyların %10’unun Barzani ve Osman Öcalan’ın çağrısına uyarak verdikleri “evet” oyları sayesinde halkoylamasında oransal üstünlüğün sağlanabildiği görülmektedir.

2002 seçimlerinde yine YSK’nın kanuna aykırı kararları ile Türkiye’yi yönetme fırsatı verilen kişinin Ülkemizi içine soktuğu badirelerden sonra, sırtında şaibeler olan bir halk oylaması süreci ile Atatürk Cumhuriyeti’ne karşı olanların cüretlerini arttırma fırsatı verilmiş olmaktadır. Bunun tarihi vebali büyüktür.

Bu ortamda oy çokluğu ile kazanıldığı ileri sürülen yeni yetkilerin kullanılmasının haklı ve meşru dayanakları yoktur.

Ettiği tarafsızlık yeminine rağmen bir tarafın sözcülüğünü ve öncülüğünü üstlenen kişinin şaibeli sonuçların gelmesinden hemen sonra yakışıksız bir şekilde “Atı alan Üsküdar’ı geçti” demecini vermesi yangından mal kaçırma psikolojisinin bir yansıması olarak tarihe geçecektir.

Anayasa değişikliklerinin halka anlatım sürecinde, üzülerek belirtmek gerekir ki, yasama, yürütme ve yargıyı şekillendirmeyi tek kişinin eline terk etmek isteyen siyasetçiler, önerilen Anayasa değişikliğini topluma anlatmak yerine, hemen her gün toplumu ayrıştırıcı ve düşman kamplara bölücü söylemleri özensizce kullandılar.

Yapılmak istenen Anayasa değişikliğinin toplumsal barış ve ülkenin geleceği için tehlikeli görenler ise, özenle toplumsal birliği ve bütünlüğü koruyan söylemi ve getirilmek istenen değişikliklerin ülke ve yurttaşlar için taşıdığı sakıncaları ve tehlikeleri anlatmayı seçtiler.

Söz konusu Anayasa değişikliğinin ülke ve toplum için sakıncaları halkoylaması sürecinde halka erişim kanalları yeterince açık olmadığından toplumun tümüne yeterince aktarılamamıştır. O nedenle toplumu, söz konusu Anayasa değişikliği ile amaçlananların sakınca ve riskleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye devam etmek gerekmektedir.

Halk oylaması, OHAL koşulları altında YSK ve RTÜK yetkileri sınırlandırılarak, yandaş medyada 24 saat yayın yapılarak, Devlet’in tüm kadroları ve imkânları tahsis edilerek eşit olmayan bir propaganda yapılmasına rağmen değişikliği destekleyen 2 parti 1 Kasım seçimlerinde ulaştıkları oranın çok gerisinde kalmışlardır.

Ülkemizin bulunduğu coğrafya 130 yıla yakın bir süredir emperyalistlerin enerji kaynakları ile bunların pazara sunum yollarını denetleme kavgasını doğrudan veya taşeronları aracılığı ile sürdürdükleri dünyanın en stratejik ve en önemli bölgesidir. Bu coğrafya, Osmanlı Devleti’nin tarihe intikal etmesinden bu güne değin, Türkiye Cumhuriyeti hariç, krallık, şeyhlik ve diktatörlerin tek başına yönettikleri ülkeler ve ülkeciklerden oluşturulmuştur. Bu krallık, şeyhlik ve diktatörlerce yönetilen ülkelerin başındaki kişiler emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet ettikleri veya işbirliği yaptıkları sürece koltuklarını korumuşlardır. Ulusal çıkarları için emperyalistlere direnmek isteyenler ise teker teker düşürülmüş ve yerlerine uyumlu yenileri getirilmişlerdir” diye bitirilen açıklanaın son bölümünde de ; “Emperyalist güçler Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’den hatta 1919’dan beri demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti olarak kurulmasının ve varlığını sürdürmesinin bölgedeki çıkar hesaplarına engel teşkil ettiği anlayışı ile ulusal birliği ve barışı bozucu her türlü arayış içinde olmuşlardır. Halkoylamasının sonuçları, bu emperyalistlere de toplumumuzun 1919'dan beri oluşturulan varlığını koruma kararlılığını azimle sürdürme sorumluluğumuzun devam ettiğini göstermektedir” denildi.

Basın bildirisi ; “Bu yönde birlikte “Hayır” için çalışan tüm kuruluş ve vatandaşlarımızın öncülüğü en büyük güvencemizdir” diyerek sona erdi.

 

Yayınlandığı yer Didim

YAPILAN REFERANDUM “MEŞRUİYETTEN VE HALKIN İRADESİNİ YANSITMAKTAN YOKSUNDUR

Eğitim Sen Didim Temsilciliği Yürütme Kurulu adına bir basın bildirisi yayınlayan Turgay Elçi; “Referandum Sonuçları Şaibelidir! Siyasi Baskılar ve Hukuk Dışı Kararlar Halkın İradesine Gölge Düşürmüştür!” dedi.

Eğitim Sen adına yayınlanan bildirinin ilk bölümünde ; “ Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan OHAL kararı ve ülkeyi KHK’ler ile yönetme anlayışı üzerinden hayata geçirilen “olağanüstü rejim” uygulamalarının ağırlaştırdığı yoğun baskı altında referanduma gitmiştir. Referandum sürecinin başından itibaren sürdürülen tek taraflı ‘Evet’ propagandası, özellikle ‘Hayır’ oyu kullanacaklara yönelik baskıların ve tehditlerin artması, referandumun iktidar güçleri açısından bir ‘varlık-yokluk’ meselesi haline getirildiğini göstermiştir.

OHAL koşullarında ve devletin yoğun baskısı altında gerçekleştirilen referandum sonucunu belirleyen “halkın iradesi” değil, siyasi iktidarın, devlet kurumlarının, özellikle de Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hukuk dışı tutum ve kararları olmuştur. 16 Nisan referandumu, YSK’nın kanuna aykırı bir şekilde almış olduğu skandal karar nedeniyle şaibeli olarak tarihe geçmiş, hukuken geçerliliği tartışılır ve halkın vicdanında kabul görmeyen bir referandum olmuştur. Bu kadar yoğun baskı altında yapılan referandumda asıl kaybeden iktidar bloğu, kazanan ise ‘Tek adam rejimi’ne karşı tutum alan emekten, barıştan ve demokrasiden yana Türkiye halkları ve emekçiler olmuştur.

Siyasi iktidar, kendisi gibi düşünmeyenlere yönelik baskı, tehdit ve sindirme uygulamalarını kalıcı hale getirmek için bütün devlet olanaklarını kullanarak hareket etmiş, başta okullar olmak üzere tüm eğitim kurumlarını ve öğrencileri ‘Evet’ propagandasına alet ederek adeta bir seçim çalışması yürütmüştür” denildi.

16 Nisan günü ile ilgili olarak ta; “Referandum sürecinde yaşanan baskı ve tehditler, oy verme gününde daha da artarak sürdürülmüştür. Referandum öncesinde çok sayıda Eğitim Sen üyesinin sandık kurulu başkanlık ve üyelik görevleri şaibeli bir şekilde iptal edilmiş, yerlerine hükümete yakın sendikanın üyeleri görevlendirilmiştir. Referandum öncesinde atılan hukuksuz adımlar, 16 Nisan günü oy kullanma işlemlerinin başlamasından itibaren daha somut bir nitelik kazanmış, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) raporunda da belirtildiği gibi, baştan sona eşitsiz koşullarda yapılan referandumda, çok sayıda ihlal ve usulsüzlük yaşanmıştır.

Çok sayıda okulda kullanılan ve yasak olmasına rağmen sosyal medyada da paylaşılan ‘açık oy’lar kabul edilmiş, bazı sandık müşahitleri güvenlik görevlileri tarafından engellenmiş, oy sayımı sırasında zorla okul dışına çıkarılmış, özellikle bölge illerinde sayısız seçim ihlali yaşanmış, kısacası bir seçimde yaşanmaması gereken ne varsa, tamamına yakını 16 Nisan referandumunda iktidar eliyle hayata geçirilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, mühürsüz oy zarflarının iptaline yönelik Seçim Kanunu’na 2010 yılında getirilen bir hükmü ve aynı yöndeki genelgesini iktidar partisinin istemi üzerine uygulamaması sonuçları doğrudan etkilemiş ve açık bir şaibe yaratmıştır. Nereden bakılırsa bakılsın, ortaya çıkan sonuçlar itibariyle tamamen şaibeli ve halkın çoğunluğu nezdinde meşruiyeti tartışılan referandum sürecinin yaşandığı açıktır.

16 Nisan anayasa değişikliği referandumu meşruluğu sürekli tartışılacak, hukuksuz kararların sonuçlara doğrudan etki ettiği, her yönüyle şaibeli bir referandum olarak tarihe geçecektir. İktidar olanaklarının tamamının sandıktan ‘Evet’ çıkarmak için kullanıldığı, demokratik koşullarda yapılmayan ve sonuçlara doğrudan etki eden hukuk dışı bir kararla gölgelenen sonuçlar, tıpkı yüzde 92 ‘Evet’ oyu ile yürürlüğe giren 12 Eylül 1982 Anayasası gibi meşruiyetten ve halkın iradesini yansıtmaktan yoksundur.

OHAL koşullarında toplumun muhalif ve örgütlü kesimlerinin baskı ve tehditlerle sindirildiği, sendikaların kitlesel ihraçlar, sürgünler ve cezalarla kuşatıldığı bir dönemde yapılan ve hukuk dışı müdahalelerle sonuçlanan anayasa değişikliği referandumu, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen toplumun en az yarısının mevcut gidişe ‘Hayır’ dediğini, eşit, özgür, yasaksız, baskısız, demokratik bir Türkiye özleminin giderek güçlendiğini göstermiştir.” Denildi ve

KESK’e bağlı sendikalarla birlikte ve özelinde Eğitim sendikası olarak kendilerinin görüşünü de; “Bizler eğitim ve bilim emekçileri olarak, toplumu her fırsatta kutuplaştıran politikaların ülkeyi sonu görünmeyen bir karanlığa doğru sürüklemesine seyirci kalmayacağız. Başta işyerlerimiz olmak üzere, bulunduğumuz her alanda eşit, özgür, demokratik ve barış içinde bir yaşamı inşa etmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir”  şeklinde açıklandı.

 

Yayınlandığı yer Didim

ROTARY KULÜPTEN EBEVENYLERE İLETİŞİM SEMİNERİ

Didim Rotary ve Rotarack kulüpleri tarafından  21 Nisan 2017 Cuma günü Anne-Babaların Çocuklarıyla İletişimi" konulu bir seminer düzenleniyor.

0-15 yaş arasında çocuğu olan anne ve babaların ücretsiz olarak katıla bileceği seminer, saat 18,30'da Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde yapılacak.

Uzaman Aile İletişimcisi Mustafa Keleş ve Barış Kubilay'ın  katılacağı seminerde Ömür Kafe ve Bitkisel Yağ toplama Firması olan DEHA'nın sponsorluğunda yapılacak.

 

Didim Rotary  Başkanı Oğuzhan Çağlar tüm Didimlileri seminere çağırdı. Çağlar, ; "Uzman Eğitimcilerimizle birlikte aileleri ve çocuklarını Ticaret Odası Kültür Merkezine bekliyoruz, çocuklar ve ergenlik arasındaki dönemde çocuklarımızla yaşadığımız iletişim problemleri çok yadırganacak bir durum olmamakla beraber bunu düzgün atlatılabilmesi ve sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için önemli, bizde Rotary Kulübü olarak ailelere faydalı olması

Yayınlandığı yer Didim

OYLARIMIZI VE GELECEĞİMİZİ ÇALDIRMAYACAĞIZ

CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş referandum sonrası ilk basın açıklamasını yaptı. Karataş “Oylarımızı Ve Geleceğimizi Çaldırmayacağız” başlığıyla yaptığı açıklamada “önce vatan diyen herkese teşekkür etti”

Açıklama şöyle; “ Biz haksızlığa hayır dedik.    Biz eşitsizliğe hayır dedik.  Biz yalnızlığa hayır dedik. Biz işsizliğe hayır dedik. Biz yoksulluğa hayır dedik. Biz tek adama hayır dedik ve biz diyoruz ki YSK ve muktedirler  tarafından oylarımızın ve geleceğimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Sandıkta kazandığımız seçimi, YSK’nın  bozmasına hayır diyeceğiz.

YSK bizim aklımızla alay eder gibi açıklamaları ve kararlarıyla seçim sonucunun meşruiyetinin kaybolmasına sebep olmuştur.  Mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması skandaldır. Fazladan basılan oy pusulaları ve zarflar nerededir? Bunun gibi bir sürü sorunun cevaplanamadığı bir seçim meşruiyetini yitirmiştir.

Halkımıza öncelikle gösterdiği sağduyudan ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Didimli yurttaşlarımız %72 gibi bir oranla hayır diyerek gerekli mesajı gerekli yerlere vermişlerdir.

Bu süreçte yaptıkları çalışmalar ve destekleri dolayısıyla, önce vatan diyen CHP’li, Ak Parti’li, MHP’li , HDP’li , Vatan Parti’li ve diğer partilerden yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Didim Demokrasi Platformu bileşenleri ve temsilcilerine, KESK, DİSK, Didim ve Akbük Cemevi, Atatürkçü Düşünce Derneği şubelerine ve tüm STK temsilciliklerine yaptıkları omuz omuza mücadeleden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Karataş’ın açıklamasının son bölümünde; “ CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm milletvekillerimize, İl ve ilçe başkanlarımıza, Belediye başkanlarımıza ve tüm örgütümüze gönülden teşekkür ediyoruz. Basmadık toprak çalmadık kapı bırakmayan Kadın kollarımıza, her şeyimiz olan Gençlik kollarımıza ayrıcalıklı olarak teşekkür etmek istiyoruz. Ve Didim İlçe yönetim kurulumuza da teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Yılmadık, Yılmayacağız ve mücadelemize devam edeceğiz.” Denildi.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 18 Nisan 2017 17:06

VEGAN MUTFAK SERTİFKALARI VERİLDİ

VEGAN MUTFAK SERTİFKALARI VERİLDİ

Vegan Festivali öncesi Didim Belediyesi Kadın Atölyesinde Mart ayı içöerisinde düzenlenen Vegan Mutfak Atölyesine katılan Didimliler Sertifikalarını aldılar.

Yaklaşık 100 kadar Didimliye  29-30 Nisan Günlerinde yapılacak olan Didim VegFest öncesi ünlü aşçılar ve aşçılık eğitmenlerinin katılacağı Vegan Mutfak Atölyesi düzenlenerek Didim’deki lokantaların aşçılarına, Festivale katılmayı düşünen ev kadınlarına, Vegan/Vejetaryen yemek konusunda meraklılara eğitim verilmişti. .

Beslenme ve detoks uzmanı Gül Kaynak , TVD dış ilişkiler koordinatörü, vegan yemek yazarı Sevda Sarp ve Emine Kılıç tarafından vegan&vejetaryen  beslenme, mutfakta dikkat edilecek düzenlemeler  ve tarifler üzerine anlatımların ve uygulamalı sunumların gerçekleştirileceği çalışma, herkese açık olarak gerçekleşmişti.

Didim Belediyesi ve Türk Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) organizasyonu ile 29 Mart 2017 günü düzenlenen atölye çalışmasına beslenme, detoks uzmanı Gül Kaynak, TVD dış ilişkiler koordinatörü, vegan yemek yazarı Sevda Sarp ve vegan Türk mutfağı aşcısı Emine Kılıç katılmıştı.

 

 

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 18 Nisan 2017 17:05

VEG FEST’E SON RÜTUŞLAR ATILIYOR

VEG FEST’E SON RÜTUŞLAR ATILIYOR

Didim VegFest çalışmaları devam ederken festival alanı ile ilgili düzenlemelerde de tasarlanan festival sokağı bitirilmek üzere, katılımcılarla ilgili son gelişmelerinde olduğu festivalin sokağında Didimli ev kadınlarına tahsis edilecek olan stantların imalatı da tamamlandı.

Modüler mobilya olarak hazır hale getirilen tezgahların yerleştirilmesine hafta içinde başlanacak.

Sanatçı Zeynep Casalini’nin konserinin de verileceği alanda katılacak atölyelere de yeni destekler gelmeye başladı.

Festival sokağında Didimli üreticiler ve  Didimli şeflerin ve işyerlerinin kendileri adına açacakları standlarda Vegan Vejetaryen ürünler pazarlamalarına izin verilecek ve diğer taraftan bir çok ulusal ve uluslararası mutfaklardan da atölyeler sunum yapacak. Bunlardan bazılar şöyle.

TVD'den Sevda Sarp 29 Nisan Cumartesi günü vegan tatlı atölyesi ile Didim Vegfest'te;
Atölyesinde bizlere nohutlu vegan muffin, Çikolatalı mousse, Vegan brownie, Unsuz yulaflı kurabiyeler yapacak.

Meksika'dan Vegan Lezzetler Didim VegFest'te renk katacak.
Meksika usulü vegan sosisler,
vegan tacos'lar ve çok daha fazlası. Meksikalı kadın şef Blanca Bolanos atölyesi ile festivalde olacak.

Veg&Nature Vegan ve Vejetaryenler Derneği yayın organı Veg&Nature Dergisi'de Didim Vegfest'te
Türkiye'nin ilk vegan, hayvan özgürlüğü ve sürdürülebilir yaşam dergisi.
Vegan ve Vejetaryenler Derneği standında dergiden edinebilir eski sayılarını bulabilirsiniz..
Dergiye yazı, çeviri veya farklı projelerle katkıda bulunmak isteyenler DidimVegfest'e stantta   başvurabilecekler.

Güvenle tüketebilmek  için V-LABEL , Didim Vegfest'te

Festivaldeki Vegan ve Vejetaryenler Derneği standımızda derneğin  temsilciliğini yapmış olduğu ve üyesi olduğu  Avrupa Vejetaryenler Birliği(EVU)'nun V-Label Vegan üretim sertifikası hakkında bilgi alınabilecek. İşleyiş süreci, denetimler ve analizlerin nasıl yapıldığını, Türkiye'de v-label almış ürün ve firma bilgilerini öğrenilebilinecek. V-label vegan etiketli bazı ulusal ve uluslararası firmalarda festivalde olacak.

Çocuklara yönelik olarak ta 4 - 14 yaş Çocuk Yogası etkinliği Didim Vegfeste
29 ve 30 Nisan'da   Çocuklara yoğa yaptıracak olan bir yoga eğitmeni de Didim Vegfest'e katılıyor. Haydi çocuklar nefes almaya, dikkatimizi nefesimize vererek durmaya, an da kalmaya, sakinleşmeye, dinlenmeye, yavaşlamaya, esnek zinde ve güçlü olmaya, dengeli ve birlikte uyumlu olmaya, tüm endişeleri konsantrasyon ve odaklanma ile yok etmeye, beden zihin ve ruhu dinlendirerek birlikteliği benimseyerek neşe mutlulukla oynamaya, şu ana kadar katıldığınız tüm etkinliklerin tersini yapmaya, hedefsiz rakipsiz yarışmadan oynamaya, farklı olduğumuzu herkesin farklı olduğunu fark etmeye ve kabul etmeye “ sloganıyla festivalde olacak olan eğitmen Çocuk yoga’sı ile ilgili olarak Ebeveynlere şu bilgileri verdi.  Çocuklara dış dünyayı öğretiyoruz peki ya iç dünyaları ! Yoga ile Güvenli, güçlü, esnek, dengeli, sakin, dingin, huzurlu, sevgi dolu ve özgür olduklarının farkına varmalarına yardımcı oluyor ilgileri yönünde oyunumuza devam ediyoruz. Nefes beden zihin ile oynuyoruz, değişmeyi değişime ayak uydurmayı uyum sağlamayı beden ve zihinlerinde değiştiremeyeceklerine inandıklarını kabul etmelerini, oldukları kadarı ile mutlu olmalarını, duyguları kontrol edebilmeyi her an da tatmin olabilmeyi olumlu ve pozitif düşünce de kalmayı oynuyoruz, Her çocuk tektir farklıdır kendine özgü ve sevgi doludur ama yaş aldıkça aynılık benzerlik başlar, yoga ve oyun ile bunun üstesinden gelmeyi benimsiyorlar farklılıkları ile teklik özlük ve özgürlükleri ile nefes, denge, gevşeme oyunları eşli oyunlarla yoga ve meditasyon sonrasında masal, hikaye, müzik ile birlikte şarkı söyleyerek mandala yapıyoruz. Atölye yaş gruplarına göre düzenlenecektir. Katılım 14 çocuk ile sınırlı olacak” denildi.

Hayvan Hakları ile ilgili olarak; Çocuklar için Türcülük ve Hayvan Hakları Atölyeleri Didim Vegfest'te.
8-12 yaş aralığındaki çocuklara uygun olarak hazırlanmış bir çalışma atölyelerinde, türcülüğün altında yatan sebepleri, oyun, tartışma ve ortak öğrenme modelleri ile çocuklara fark ettirmeye ve bu sebepler üzerine düşünmelerini sağlamaya çabalayan. Çocukların hayvanlarla daha eşitlikçi bir ilişki kurmalarına, yetişkinlik dönemlerinde de hayvanların haklarını gözeten bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefleyen bir atölye çalışması yapılacak.

Didim’deki Sosk Hayvanları ile ilgli oluşumların dikkat çekeceği  bir çok çalışmada festivale katılacak.

Bunlardan, İstanbul Hayvan Hakları Komisyonu DidimVegfest'te

İstanbul Hayvan Hakları Komisyonu , Meclis gündemine her an tekrar gelme ihtimali olan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hakkında bilgi verecek ve önerilerini paylaşacaklar,

En sık karşılaşılan hayvan hakkı ihlalleri, ihlallere ilişkin yaptırımlar ve başvuru yöntemleri konusunda bilgi verecekler,

İhlallere ilişkin başvurularda kullanılacak dilekçe örnekleri sunacaklar.

Son olarak insanların kafasında soru işareti yaratan konuları netleştirmek için soruları yanıtlayacaklar

Yine Hayvan Hakkı örgütlenmelerinden  HAD-Hayvanlara Adalet Platformu'da DidimVegfest'e katılacak.

Miletos(Milet) ile Didyma(Didim) Apollon Tapınağı arasında uzanan Kutsal Yol dini törenler için kullanılmış. Milet antik kentinden başlayan yol Akköy üzerinden devam ederek festivali yapılacak sokakta Apollon Tapınağı'nda son bulur. Geçmişi M.Ö. 6 yy. kadar uzanan 17 km'.lik taş döşeli tarihi yolda yürüyüşler yapabilecek.

 

Son gün; Yeşil ve mavinin kucaklaştığı Didim'in yerel otlarıyla bezenmiş yepyeni vegan tatları kaçırmayın! , Didim Tavşanburnu Orman Kampı'nda, festivalin 2.günü, vegan kahvaltı düzenlenecek.

Yayınlandığı yer Didim

“BU REFERANDUM ŞAİBELİDİR! İPTAL EDİLMELİDİR!”

Emek Partisi Didim İlçe Örgütü adına bir basın bildirisi yayınlayan ilçe örgütü Başkanı Kazım Temiz “Bu Referandum Şaibelidir! İptal Edilmelidir!” dedi.

Temiz yayınladığı basın bildirisinde Seçim Kanunu’nun 98. maddesinde ‘üzerlerinde mühür bulunmayan zarflar geçersizdir"; 101. maddesinde "mühür bulunmayan oy pusulaları geçersizdir” deniliyor. YSK, yine 2 ay önce 15 Şubat 2017’de yayınlanan kararnamesinin 44. maddesinde “mühürsüz zarf ve pusulası geçersizdir” yazdığı ve bu kanunun uygulanması gerektiğine atıf yaparak “Bu Referandum Şaibelidir! İptal Edilmelidir!” görüşünü savundu.

Emep İlçe Başkanı Temiz ; “

Yurtdışı Seçim Kurulu, yurtdışında oy kullanılan 472 nolu sandıkta bazı zarfların arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle, oy zarflarının açılmadan geçersiz kılınmasına karar vermişti.

Sayım yapılırken YSK, AKP’nin talebi üzerine, yasalara ve kendi kararnamesine aykırı biçimde "mühürsüz zarf ve pusulalar geçerlidir" kararı aldı. Bu durumda, sonucu belirleyecek yaklaşık 1,5 milyon oy var.

Tek adam rejimi budur: Yasalar, hukuk rafa kaldırılır; tek adam ne isterse o olur. YSK’nın aldığı karar da bunun bir göstergesidir. Bu karar hukuk dışıdır, AKP’nin emri ile alınmıştır. Sonuçlar hilelidir, milyonlarca oy şaibe altındadır, referandum iptal edilmelidir.

HALK TEK ADAM REJİMİNE KARŞI ÇIKTI

1 Kasım seçimlerinde toplam %61,4 oy olan AKP-MHP koalisyonu; halkın yarısının HAYIR oyları ile karşı karşıya kalmıştır. Halkımız, getirilmek istenen rejimle derinleşecek yoksulluğa, işsizliğe, baskı ve sömürüye, içeride ve dışarıda savaş politikalarına HAYIR demiştir.

Şimdi AKP, küçük bir oy farkı ile referandumu kazandığını iddia edip, "atı alan Üsküdar’ı geçti” deyip, halkın yarısının karşı olduğu bir Anayasayı topluma dayatmak istiyor. Oysa Anayasalar, yüzde 50 ile değil toplumun büyük çoğunluğu tarafından onaylanırsa ancak anlamlı ve meşrudur. 80 milyonluk bir ülkenin akıbetinin böylesine şaibeli bir referandum sonucuna göre belirlenmesi mümkün değildir.

Bu dayatma ve hileye karşı referandumun iptali için tepki gösterme, hakkımızı arama ve ortak mücadele zamanıdır.” Dedi.

 

Yayınlandığı yer Didim

1. KUKLA ŞENLİĞİ BELEDİYEDEN ÇOCUKLARA ARMAĞAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür Bakanlığı ve  Didim Belediyesi ortaklaşa düzenlediği kukla şenliği  yapılacak, Üç gün sürecek şenlik ücretsiz olacak.

21 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de  Gazi İlkokulu bahçesinde bulunan Mehmet Fahri Çıraoğlu Çok Amaçlı salonunda  yapılacak, şenlik Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek .

 

Velilerinde seyredebileceği  şenlikler Cumartesi ve Pazar günü saat 15'00de yine aynı salonda yapılacak.

Yayınlandığı yer Didim
Salı, 18 Nisan 2017 12:35

Turizm Haftası Törenle Başladı

Turizm Haftası Törenle Başladı

17 – 22 Nisan tarihler arasında kutlanacak olan Turizm Haftası Çelenk Koyma töreni ile başladı.

Didim Cumhuriyet Meydanında yapılan törene Didim Kaymakamı İskender Yönden, Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Jandarma Komutanı Gürhan Kabakcı, Turizm Bakanlığı İlçe Temsilcisi Ali Yeler Turizm Altyapı Birliği Başkanı Sevinç Karataş Didim Turizm Derneği Başkanı Ercüment Alkaner,  ile resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile STK’ların temsilciler  de katıldı.

“Bilinçli toplumların en güçlü silahı diye nitelendirilen Turizm, bir ülkenin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerini dünyaya en iyi yansıtan araç ve gelir kaynağıdır. Dünyanın bir çok medeniyetine ev sahipliği yapmış, doğal bir müze olan ülkemiz, sahip olduğu doğal tarihi ve kültürel değerleri ile dünyanın en zengin turizm hazinesine sahiptir” sunumuyla başlayan törende Turizm Bakanlığı Temsilci Ali Yeler, Belediye Başkanı Deniz Atabay ve DİTAB adına da Sevinç Karataş ve Ercüment Alkaner Çelenk sundular, Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.

Didim Kaymakamlığı başta Olmak Üzere Didim Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu ile  Milli Eğitim Müdürlüğü ve Didim Turizm Altyapı birliği, Didim Ticaret Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Esnaf Odası Didim Turizm Derneği TURSAB Didim BYK’nın ortak organizasyonu ile yapılacak hafta kutlamalarda   Andan Menderes Üniversitesi Didim MYO’nun Akbük’teki kampüsünde Aydın-Didim Turizm Potansiyeli Geleceği ve Geçen Yıl ile Bu Yılın Kıyaslanması” konulu bir sempozyum ve açılış kokteyli düzenlendi.  Gazetemiz baskıya hazırlandığı sırada sempozyum henüz devam etmekteydi.  Aynı yerde birde Açılış kokteyli veril.

Turizm Haftası kutlamaları kapsamında bugün (19 Nisan 2017) Apollon Tapınağından başlayıp Altınkum’da sona erecek olan Didim Poseidon Bisiklet grubunun katkılarıyla “Bisikletle Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Etkinliği” Saat: 17.30 start alacak.

Daha sonra burada devam edecek şenliklerde Halka açık bir şekilde su sporları aktiviteleri  yapılacak, Şişme çocuk parkında çocuklara yönelik eğlencenin ardından saat 19’da Yönder Koleji Korosu bir konser verecek.

Saat 20,30’dan sonra kumsalda düzenlenecek eğlenceler, ateş yakılması ve çeşitli animasyon gösterileri ile sürecek, Kumsalda verilecek konser ve etkinliklere Didim’in sevilen Gurubu Eflatun ve Soner’in performansı ile eğlenilecek

 

 

 

Yayınlandığı yer Didim

DİDİMSPOR’DAN DİDİM DERBİSİNE DAVET VE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Bulunduğu gurupta liderliğe en yakın takım olan Didimspor sezon başlangıcından beri kendilerini stadyumda yalnız bırakmayan ve maddi manevi destek veren kişileri ve kurumları ziyaret etti.

Didimspor kulüp Başkanı Kadir Akar ,  Asbaşkanı, Deniz Polat ve Antrenör Hüsnü Coşkun ile birlikte    Eski Akbük Belediye Başkanı Mimar Elçin Sandalcı' yı makamında ziyaret edip takıma verdikleri maddi ve manevi katkılarından dolayı Teşekkür Plaketi verdi. Geçmişi yıllarda da takıma destek verdiği için Sandalcı’ya teşekkür eden Kulüp Başkanı Kadir Akar, Ercin Sandalcının spora olan desteğinden menün olduklarını önümüzdeki maçların ardından düzenleyecekleri şampiyonluk  kutlamasında kendilerini de aralarında görmek istediklerini belirtti.

Mimar Sandalcı “kentte yaşayan insanların kentin spor takımlarına destek olması bir lütuf değil bir zorunluluktur. Biliyoruz ki spor takımlarının başarıları büyük bir kitle tarafından izleniyor ve ait oldukları şehirler hiç unutulmuyor. Dolayısıyla Didimspor’un son iki maçı da aldıktan sonra erken şampiyonluk tur atmasını bekliyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Didimspor kulüp Başkanı Kadir Akar ,  Asbaşkanı, Deniz Polat ve Antrenör Hüsnü Coşkun ile birlikte    Didim Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu'nu makamında ziyarette etti ve kulübe olan ilgisinden ve gerek stadyuma gelerek gerekse saha da kendilerine gösterdikleri alakadan dolayı Teşekkür Plaketi verdi.

Ziyaret sırasında Başkan yardımcısı Bankoğlu, yerel yönetimlerin mahalli spor etkinliklerine yasal olarak destek zorunluluğu dışında kişisel olarak da destek vermek durumunda olduğun söyledi. Görevlerinden fırsat buldukça spor aktivitelerine katıldığını da söyleyen Bankoğlu kendisine plaketi layık gören takım yöneticilerine teşekkür etti.

Didimspor yöneticileri kendilerini tribünlerde yalnız bırakmayan Didim Belediyesi Kültür Müdürü Naşit Oskay’ı da Makamında ziyaret ederek, hafta sonunda y oynanacak olan Didim Derbisine davet ettiler.

 

Bu hafta sonunda Didim Altınkumspor ile Didimspor arasında oynanacak olan Didim Derbisi için federasyona çim sahada oynamak için müracaatla bulunduklarını ancak fikstür gereği ev sahibi takım olan Altınkumspor’un da bunu istemesi gerektiğini belirten yöneticiler, tüm Didimlilerle birlikte Kültür Müdürü Naşit Oskay’ı da stadyumda görmek istediklerini belirttiler.

Yayınlandığı yer Didim