23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Hasan Sani Güneş

Hasan Sani Güneş

Web sitesi adresi:

CHP Didim de İlce başkan aday adayı Filiz KORKMAZ

14 EYLÜL perşembe günü saat 14 de Filiz KORKMAZIN davetine icap ederek ilçe binasına gidiyorum. Yoğun bir kalabalık ilçe başka Gökmen KARATAŞ ilçe yöneticileri kadın ve gençlik kolları ve partililer, adı ilçe başkan aday adaylığında gecen CHP parti eğitmeni Nurettin KOÇAK’I hasta olmasına rağmen toplantıda görüyorum ilçe başkanı Gökmen KARATAŞ, Filiz KORKMAZA başarılar diliyor kendisininde aday adayı olacağı sinyalini veriyor.

Sürekli yazıyorum ve demokratik secim özelikle CHP’nin olmazsa olmazı bu sefer kendini centilmence bir başkanlık yarışına döndürmüş CHP de özlenen bir tablo.

Filiz KORKMAZ katılımcılara teşekkürler ediyor beli ki katılımcıların yoğunluğu kendisini mutlu etmiş, özgüvenli konuşması salonda alkış alıyor, CHP de uzun süre ilçe sekreterliği yapması iş kadını vasfı bence en önemlisi kadın kimliği ön plana çıkıyor sanırım buda bu yarışta kendisine avantaj sağlıyor.

Bu vesile ile Cemevi Başkanı Hüseyin İLHAN’nın toplantıda dile getirdiği gerici eğitime karşı Pazar günü İstanbul’da yapılacak protesto eylemine çağrı anonsunu tekrarlayarak etkinliğe katılacak için bu cumartesi Cemevinden saat 10 da otobüslerin kaldırılacaktır. Gerici eğitime hayır demek için haydi İstanbul’a.

 

 

Hasan Sani GÜNEŞ

DİDİM’de BİR SİVİL TOP­LUM ÖR­GÜ­TÜ AKÇED

Akbük’te baş­kan­lı­ğı­nı Ferda Kılıç’ın, baş­kan, yar­dım­cı­lı­ğı­nı Avu­kat Ö. Faruk Hak­sal’ın yap­tı­ğı, çev­re­ci­le­rin oluş­tur­du­ğu, de­mok­rat, aydın,ile­ri­ci, Ata­türk sev­da­lı­sı bir der­nek. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­sin baş­lat­tı­ğı hayır kam­pan­ya­sı, ada­let yü­rü­yü­şü gibi sivil ve de­mok­ra­tik di­re­ni­şin ve Akbük’teki Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, Cum­hu­ri­yet­çi Ka­dın­lar Der­ne­ği, Akbük Cem Evi gibi de­mok­ra­si bi­le­şen­le­ri­nin adeta lo­ko­mo­ti­fi.​ Ken­di­si­ni “SÖZ KO­NU­SU VATAN’SA GERİSİ TE­FER­RU­AT” di­ye­rek ta­nım­la­yan AKÇED eylem ve söy­lem­le­riy­le Akbük’ün ay­dın­lık yü­zü­nü yan­sı­tı­yor. De­mok­rat, sos­yal de­mok­rat üye­le­rin­den­ de al­dı­ğı des­tek­le, çevre du­yar­lı­lı­ğı, bu uğur­da ka­rar­lı du­ru­şu Akbük’e çok­ şey ka­zan­dı­rı­yor.17 adet balık çift­li­ği­nin kal­dı­rıl­ma­sı, Akbük kör­fe­zin­de deniz pat­lı­can­la­rı­nın top­la­tıl­ma­ma­sı, odun kömür ocak­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı, baz is­tas­yon­la­rı­nın Akbük dı­şı­na çı­kar­tıl­ma­sı gibi hu­ku­ki bo­yut­la­rı­da olan ey­lem­le­re imza atıp sonuç alan AKÇED Akbük’lü­le­rin göz­be­be­ği ha­li­ne gel­miş­tir.

Ay­rı­ca; sos­yal ha­ya­tın bir par­ça­sı olan söy­le­şi­ler, da­ya­nış­ma ye­mek­le­ri ve gezi gibi et­kin­lik­ler­le Akbük’ün sa­de­ce bir emek­li ma­hal­le­si ol­ma­ma­sı için yoğun bir çaba sar­fet­mek­te­dir­ler.

 

Sonuç olarak; Akbük’lü­le­rin, özel­lik­le­de tüm CHP li­le­rin ama­sız ve fa­kat­sız AKÇED’i des­tek­le­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.​ Biliyo­ruz­ki bu tür der­nek­ler de­mok­ra­si­mi­zin ve ay­dın­lık Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne su ta­şı­mak­ta­dır.

Pazartesi, 04 Eylül 2017 19:09

Didimde bayramlaşma “Hoş anlar”

Didimde bayramlaşma “Hoş anlar”

Bayramlar anlamlıdır. Anlamını kavramak ve anlamına uymak kaydıyla ister dini ister ulusal bayramlarımız hepsi  halkımızın milli manevi duygularını diri tutmaya onları yaşatmaya katkı sunarlar. Bir sonraki nesillere ışık tutarlar.

Özellikle Akp iktidarı ulusal kurtuluş savaşı onun önderi Gazi Mustafa Kemali ve milli duygularımızı ulusal bayramlarımızı güdükleyerek yeni nesillere ulaşmaması için iki ileri bir geri eylem ve söylemleri ile hem de takiyye yaparak. Ümmetçi bir yönetim anlayışını ulusumuza şırıngalamaya çalışıyorlar. Bunun sonu da vahabi anlayışın toplumda yer etmesidir. Ancak Cumhuriyet ve onun kazanımları süreç içinde buna asla müsaade etmeyecektir.

CHP ve onun kadroları ister ulusal ister dini bayramlar hiçbir ayırım gözetmeksizin kutlayarak değerlerimizi korumaya yaşatmaya devam ederler.

Bunun en güzel örneğini son dönemde yaşadığımız iki bayramda görüyoruz. DİDİM’DE TÜRKLERİN ZAFER LE İMTİHANI 30 AĞUSTOSU VE MÜBREK KURBAN BAYRAMIMIZI CHP ÖRGÜTLERİ COŞKULU BİR ETKİNLİKLE KUTLADILAR.

Didim CHP örgütü ilçe başkanından belediye başkanına ilçe yönetiminden kadın kollarına gençlik kolları temsilcileri Aydın il yönetim kurulu üyesi ve coşkulu bir CHP kadrosuyla bayramın ikinci günü ilçe binasında buluşarak birbirlerinin bayramını tebrik ettiler. Güzel bir duygu, hoş anlar insanın CHP de her gün bayram olsa diyesi geliyor. Öyle ya herkes birbirine sevecen, herkes birbirine sıcak. Diler ve umarım ki ilçe seçimi arifesinde bu hoşgörü ortamı devam eder. Kendi içindeki dayanışma halkımız tarafından destek görmektedir. O nedenle CHP deki bu bayramlaşmaya katılan ve katkı sunan herkes takdiri hak etmektedir.


Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi


Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi

Bugün bayram
Çabuk olun çocuklar
Annemiz bugün bizi bekler
Bayramlarda hüzünlenir melekler
Gönül alır bu güzel çiçekler

Nice bayramlara

 

Hasan Sani GÜNEŞ

ADALET KURULTAYI ,CHP DİDİM KATILIMCILARI

VE ANEKTODLARI

CHP Didim Adalet Kurultayına katılmak ve izlenimlerimi sayın okurlarımla paylaşmak için 2 Temmuz Cumartesi saat 00.01 de CHP İlçe binası önünden kalkan otobüse biniyorum. Daha önceki etkinlikleri organize eden ve adeta kendilerini CHP ye adayan iki isimden biri yönetici Sayın Hasan Murat GARİP , her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek ve hem de katılımcıları yolcu etmek üzere bu geç saatte  görev sorumluluğunu yine yerine getiriyor. Yine İl Yöneticisi Mehmet EROĞLU diğer CHP ekinliklerinde olduğu gibi bu etkinlikteki emeği ve özverili çalışması  CHP de taktir topluyor , bizde iyi ki varlar diyoruz. Kralın Hakkı Krala……..

Gelelim diğer katılımcılara , otobüsün kalkışıyla birlikte Sayın İlçe Sekreteri Filiz KORKMAZ zı ve sempatik tavırları ile, CHP Akbük bölge temsilcisi Musa AYHAN ı aktif olarak görüyorum. İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayın FİGEN ÇAKMAKLIGİL  ,Kadın kolları sekreteri  Arzu KURT , Bilişim sorumlusu Serap ARIOĞLU ve kadın üyelerini tam kadro otobüste görüyorum. İlçe Gençlik Kollarını göremiyorum ,sanırım Başkanlarının o geceki düğünü bu etkinliğe katılmamalarında etkili olmuş. İl  Yöneticileri :  Gözüm onları arıyor, maalesef hiç birini göremiyorum. Sanırım CHP nin daha önemli bir etkinliğindeler ve temsilci olarak da İlçe Sekreteri Filiz Hanımı göndermişler. Gelelim Belediye Meclis üyelerine , onları yine durdukları yerde görüyorum yani CHP etkinliklerinin dışında ,gariptir bazı meclis üyelerimiz hariç büyük bir çoğunluğu el birliği etmişçesine CHP etkinliklerinde yoklar. Gerçi onlarda haklı nasıl olsa bir dahaki seçimde yine önlerine sandık kurulmayacak o halde ne gerek var yürüyüşlerde etkinliklerde.  Biliyorum eleştirilerim biraz ağır oldu , ama yoldaş ağır söyler ,söylerse de doğruyu söyler.

Yolculuk sonucu etkinlik alanına indiğimizde Sayın Belediye Başkanı Deniz ATABAY , CHP Didim İlçe başkanı Gökmen KARATAŞ Ve CHP meclis üyesi Ali ÇAĞLAR ı ve her etkinlikte olduğu gibi sayın Sevinç KARATAŞ  ı görüyor ve buluşuyoruz, hoş bir manzara. Kadın kollarının ısrarlı telkinleriyle erkekler olarak kadın hakları panelini  izlemeden edemiyoruz. Sanırım   yazım eleştiri yüklü oldu bunu küçük bir anekdotla sevimli hale getireyim.

Sayın KILIÇDAROĞLU nunda katıldığı İNANÇTA ADALET panelindeyiz. CHP Akbük temsilcisi sevgili Musa AYHAN büyük bir heyecanla yanımıza gelerek Sayın KILIÇDAROĞLU ile el sıkıştığını anlatıyor. Sayın KILIÇDAROĞLU ya el vermiş bizde Musa’nın elini sıkmaya çalışıyoruz belki bize de bulaşır diye ama Musa’nın elini tutmak mümkün mü   Musa kimseye el vermiyor Belli ki önümüzdeki seçimlerde nereye aday olsam düşüncelerine dalmış  , belki de Allah yürü ya kulum demiştir. Hayırlısı olsun deyip birlikte gülüşüyoruz.

Dönüş yolculuğu CHP  kadın kollarının etkinliğine sahne oluyor Çanakkale İzmir marşı gibi türkülerle gece saat 00: 03 sularında tekrar İzmir’e dönüyoruz.

TÜRKLERİN ATEŞLE İMTİHANI  30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINIZI VE KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIM.

HASAN SAMİ GÜNEŞ

 

Cumartesi, 26 Ağustos 2017 07:41

CHP DİDİM’DE KİMLER DELEGE OLMALI

CHP DİDİM’DE KİMLER DELEGE OLMALI

 

Yazımın başlığı her ne kadar kimler delege olmalı olsada, öncelikle kimler olmamalıyı vurgulayarak başlamak isterim. Örneğin; Tüzük gereği doğal delege olanlar hariç hiç kimseye ayrıcalık yapılmamalıdır, ki bunlar belediye meclis üyeleri olsalar dahi.

Bir önceki ilçe seçimlerinde uygulamaya konulan ve adeta geçmişte uygulanan kıyak emekliliği hatırlatan; il delege üyeliğinin hiç seçime girmeden mevcut belediye meclis üyelerine verilme uygulamasından bu seçimde vazgeçilmelidir. Bu vesileyle il delege üyeliğinin, emeğin en yüce değer olduğu CHP’de sade üyelerdende esirgenmemesi gerekir.

Belediye meclis üyeleri ; her ne kadar belediye sorunlarına odaklı çalışmalarından sorumlu tutulsalarda, bağlı bulundukları partinin sade üyelerinden tutunda tüm mahallelinin sorunlarına kadar sorumluluk taşıyan ve yasalar çerçevesinde çözüm üretmesi beklenen kişilerdir.

CHP Didim’de önümüzdeki mahalle delege seçimlerinde, CHP’li belediye meclis üyelerinin mahallesinde diğer sade üyelerle başarı kantarında tartılması ve partiye olan sadakatın ölçülmeside ancak sandık marifetiyle olmalıdır. Özellikle atama ile meclis üyesi olan CHP’lilerin kendi aralarındaki rekabetin ölçüsününde ancak bu şekilde olacağını unutmamalıyız. Ayrıca sandığın meclis üyelerinden kaçırılması , hakkıyla yarışmak isteyen meclis üyelerinede yapılan bir haksızlıktır.

Belediye meclis üyelerinin temel görevi; belediye çalışmalarına katkı sunmanın ötesinde mahalelisinin ve partililerin sorunlarınıda dile getirmek ve çözüm üretmektir. Yani belediye meclis üyelerinin sokak, mahalle ve halk ayağı vardır. İşte bu ayağın test edilmesinin yolu mutlak suretle sandıktan geçmeli ve ilçe yönetimide buna olanak sağlamalıdır. Siyasetin sokak ve mahalle ayağını CHP örgütü ile hakkıyla yerine getiren meclis üyeleri zaten sandıktan çıkacaklardır.

Sonuç olarak seçimlerde tüzük gereği zorunlu olanlar hariç herkes unvan ve mevkiine bakmadan sandığa sokulmalı ve yarışa dahil edilmelidir. Bu konuda en büyük görev yetkili parti örgütüne düşmekte ve bu ayıbın bir an önce kaldırılması gerekmektedir.  Bu durumda haksız yere eleştirilen ve sandığa sokulmadan il delegesi yapılan meclis üyelerinede bir iyilik yapılmış olacaktır.

 

Hasan Sani GÜNEŞ

Perşembe, 24 Ağustos 2017 15:47

MERAL AKŞENER, CHP VE ERKEN SEÇİM

MERAL AKŞENER, CHP VE ERKEN SEÇİM

Son dönemde Milliyetçi Hareket Partisini,AKP’nin stepnesi yapan Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan’ın MHP’yi tampon parti yapmasına zemin hazırlamış, al gülüm ver gülüm gizli koalisyon hızla devam ediyor ve Bahçeli de belli ki bundan pek memnun. Allah muhabbetlerini artırsın, ne diyelim...! Alan memnun veren Bahçeli de daha memnun. Çünkü görevini yapmanın huzurunu  ve mutluluğunu yaşıyor. Ancak; Sayın Bahçeli’yi çok rahatsız etmese de son “Hayır” referandumunda MHP’nin taban yapması Sayın Bahçeli’nin korunmasına sanırsam katkı sağlamış bu da Allahın Bahçeli’ye değil, AKP’nin Bahçeli’ye lütfu.

Bu çelişkili ve çokta ahlaki, ideolojik ve ülke gerçekleri ile eşleşmeyen bu ilişki Meral Akşener’i bir ansa siyasetin gündemine oturtmuş, O da muhafazakar ve biraz da ülkücü tavrı ile sağ cenahtan bunu Demokrat Parti ve diğer partilileri de yanına alarak AKP den de hatırı sayılır bir oy alacağını düşünerek parti kurmaya karar verdi ve bunu deklere etti.

Diğer taraftan “Yeni şeyler söylemek lazım cancazım” diyen Nazım’ın dizelerine kulak veren Kılıçdaroğlu da yeni şeyleri söyleyerek partisini diri tutmaya devam ediyor.. Kılıçdaroğlu Meral Akşener’in kuracağı yeni partinin MHP’yi taban yaptıracağını görüyor ve yine Akşener’in AKP den hatırı sayılır bir oy alacağını görüyor ve buradan CHP ye iktidar çıkar mı? Onun hesaplarını yapıyor.

CHP’nin %28 leri aşacak bir oyu Akşener’in AKP den alacağı %8 leri bulacak ve değişik nedenlerle MHP den kaçanların Akşener’e dönerek %15 leri görecek oyu da hesaba katılırsa Sayın Kılıçdaroğluna iktidar yolu görünüyor gibi..

AKP genel başkanı sayın Erdoğan yaptırdığı kamuoyu rakamları ile örtüşen bu analizi doğrular biçimde son dönemde bir telaş içerisindedir. MYK’sını değiştirdi, Bakanlarını değiştirdi ama kesmemiş olmalı ki AKP de örgütlerde geniş bir operasyonla ,Saadet Partisi Genel Başkanının ifadesi ile “AKP bir erken seçim değil bir baskın seçime hazırlanıyor.”

Sayın Kılıçdaroğlu bunun farkında olmalı ki belediye başkanlarını toplayarak daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. İktidara giden yol her zaman yerel yönetimlerden geçmektedir. Dün böyle olduğu gibi  bugün de yarın da böyle olacaktır. O halde mevcut CHP’li yerel yöneticilerin daha çok hizmet ve bir o kadar da  halkla bütünleşmeleri gerekiyor.

CHP li yerel yöneticilerin önümüzdeki süreçte her zaman yaptıkları gibi örgüt seçimlerine müdahale yerine enerjilerini insan odaklı, hemşehri odaklı, şehircilik odaklı çalışmalara yoğunlaşmaları zorunlu ve gerçek olanıdır.

Hiç kimse CHP den önde değildir. Önce ben diyen partisini arkasına alan bir anlayış tamamen kişiseldir ve CHP ye hizmet etmez. O nedenle önce CHP diyerek yerel yöneticilerin sorumluluklarını gözden geçirmesi gerekmektedir. Ben yoksam sonrası tufan anlayışı kimseye yar olmamıştır ve sonu hüsranla bitmiştir. Tıpkı örnek A,B,C,D de olduğu gibi.          Kıssadan hisse bu da bizden olsun..!

 

 

CHP İLÇE BAŞKANI GÖKMEN KARATAŞ İLE SÖYLEŞİ VE

DİDİM İLÇE SEÇİMLERİ

16 mahallesi olan 4600 üyeye sahip Didim’de CHP ilçe delege seçimlerinin Çanakkale Kurultayı nedeniyle Ekim ayına sarkabileceğini CHP ilçe başkanı Gökmen Karataş’tan bu söyleşi ile alıyorum.

Yine bu söyleşi ile Didim’de 500 ön seçim ve kongre delegesinin seçileceği mahalle temsilcilerinin şeffaf ve demokratik bir şekilde yapılacağını öğreniyorum. Sayın başkan ilçe yönetim kurulu olarak seçimlere hiçbir şaibenin karışmaması için azami gayretin gösterileceğini, bu konuda kimsenin en ufak bir tereddütü dahi olmaması gerektiğini ifade ediyor. Sevindirici… CHP nin kazanacağı, kaybedenin olmayacağı açık ve şeffaf bir seçim atmosferinin yaşanacağını ifade ediyor. Yine sayın Karataş özellikle partiye emek veren , omuz veren parti emekçilerinin delege olarak önlerinin açılacağını ,kim kime yakın veya uzak olsun parti etkinliklerine katılmış kişilerin onurlandırılması gereğini ifade ediyor. Sevindirici çünkü ahbap çavuş ilişkileriyle oluşturulan delege yapısı sağlıklı bir yapıyı başa geçirmiyor.

Adalet yürüyüşü, hayır kampanyası gibi kitlesel eylemlerde gösterdikleri hoşgörü ortamını  birlik ve dayanışmayı Çanakkale kurultayı ile devam ettirip bunu ilçe seçimleri ile taçlandırmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Özlenen sözler.

Karşıyı yok etme, rakibi rencide etme veya onu görmemezlikten gelme daha açıkcası siyasetin dışına itme özellikle de CHP de sık uygulanan bir yöntem. Bu kez bunların yaşanmayacağını, yaşatılmayacağını tek taraflı da olsa ki zannetmiyorum tek taraflı da kalsa sayın başkandan duymak sevindirici.

Hep söylüyor ve yazıyorum. Sevgi çabuk kazanılmayan ancak anlık kaybedilen bir şey. İnanıyorum ki bu seçimler bu anlayışla karşılık bulur birlik beraberlik ve dayanışma içinde bir seçim yaşarız.

Sayın başkan özellikle demokratik bir tavır göstererek taçlandırmayı düşündüğü delege seçimleri öncesi Çanakkale Gelibolu mitingi ile bir fırsata çevirerek geçmişte kırgınlıkların yaşandığı partinin ileri gelenlerini yani eski belediye başkanları Mümin Kamacı’yı yani Mehmet Elçi’yi yani eski ilçe başkanı Mustafa Bekar’ı ve Murat Kalaycı ,Şevket Bedir gibi adını sayamadığım belediye başkan ve milletvekili aday adaylarını bizzat ya da sekreterya marifetiyle mitinge davet etmesi inanıyorum ki bu davranışı söylemleriyle de örtüşecektir. Nazım’ın dediği gibi;

YAŞAMAK BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR

VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇESİNE

BU DAVET BİZİM

 

Hasan Sani Güneş

Salı, 08 Ağustos 2017 12:27

DİDİM CHP DE SEVGİYİ YEŞERTMEK

DİDİM CHP DE SEVGİYİ YEŞERTMEK

Her gittiği yerde ahkam kesiyor, “eline , Beline ,Diline Sahip ol.…..”

Sonra sonrasını hak getire .Elini , Belini bilmem ama dili maşallah bir karış dışarıda.

Her yerde demokratım ilericiyim diyor. Sonra onu da hak getire … Maşallah yobaza taş çıkartıyor.

Demokrat olmak , aydın olmak, çağda olmak

Eline , Diline, Beline sahip olmak bir emek gerektirir.

Söylenen sözler yaşamda da cevabını bulmalıdır.

Kişisel hırslar ön yargılar bencil davranışlar, ilkesizlik ,hatta karşıyı bertaraf etmek öne çıkınca aynı Didim’de olduğu gibi CHP de sevgisizlik ön plana çıkıyor.

Didim’de sevgi yoksulluğu tabiri caizse dibe vurmuş durumda. Karşı partiye , onun temsilcilerine gösterilmeyen incelik maalesef kendi partisinden saklanıyor..

Didim’de halk CHP yi iktidara taşıyor. Hem de her seferine ezici bir çoğunlukla. Peki CHP ve Onun yöneticileri ne yapıyor?

Sözü alınanlara diyerek halkın gerisinde kaldığını görüyorum. Ve bunu yüksek sesle dillendirme ihtiyacı duyuyorum.

Türkiye genelinde olduğu gibi CHP Didim’de de delege seçimleri arifesindeyiz. Yarış kızışacağa benziyor. Yarışın kızışması güzel bir şey kötü olan bu yarışın bir CHP liye yakışmayacak şekilde geçmesi. Yarın yine beraber olacakları düşüncesiyle birbirlerini yok etmeden CHP yi büyütmenin yarışına girmeleri en doğru olandır. Geçmişte Didim’de yaşanan ve CHP seçmenince hiç te tasvip edilmeyen sekter davranışların kazananı olmamıştır. Bu nedenle yarışın sevgiye , hoş görüye ihtiyacı vardır.

Çünkü CHP kaybederse Didim kaybedecektir. Sevgili Didimli CHP liler haydi hep beraber bu kez sevgiyi filizlendirelim. Saygı ve hoş görüyü ön plana alalım. Yani bırakın CHP liliği sevgiyi öne çıkaralım.

Not: Akbük mahallesinde aklıselim CHP liler bu kez ortak bir liste çıkararak CHP deki sevgi filizini sulamaya dair çabaları bile sevindiricidir.

Dileğim sonuç verir ve Didimde SEVGİ kazanır.

Seviyorum seni ekmeği tuza banıp
Banıp yer gibi
Geceleri ateşler içinde uyanarak
Ağzımı dayayıp musluğa
Su içer gibi

 

Hasan Sani GÜNEŞ

ADALET YÜRÜYÜŞÜ VE MAHŞERİN ÜÇ ATLISI

Tekin BİNGÖL, Bülent TEZCAN, Veli AĞABABA………

Sayın CHP Genel Başkanı gözünü karartıp, yeter artık ADALET için İstanbul’a yürüyorum demesi ile Mahşerin Üç Atlısı derhal harekete geçiyor, müthiş bir organizasyona imza atıyorlar, ve gerek Ankara’dan İstanbul’a ve İstanbul Maltepe’deki Adalet Mitingine milyonların katılımını sağlıyorlar ve Kılıçdaroğlu’nun  MYK seçiminin yanlış olduğu eleştirilerini de boşa çıkarıyorlar.

9 Temmuz İstanbul ADALET YÜRÜYÜŞÜ CHP için bir milattır. CHP’nin kodlarına döndüğünün, sol söylem ve eylemlerin ön plana çıkacağının devrimci demokratik mücadelesinin habercisidir. CHP bu eylem ve söylemle milyonları alanlara çekmiş, yediden yetmişe on binleri yollara düşürmüştür. Demek ki CHP’nin devrimci ruhunu harekete geçirirseniz her şey kendiliğinden gelişiyor, CHP kitlelerle buluşabiliyor.

İktidar yıllardır CHP’yi alanlardan uzak tutmaya, salonlara hapsetmeye çalışıyor. Bırakın sivil toplum örgütlerini Atatürk’ün Partisi CHP’yi bile alanlarda uzaklaştırmaya çalışıyor, korku ve şiddeti adeta meşrulaştırıyor. İnadına direniş inadına demokratik hak ve eylemler iktidarın haz etmediği şeyler ve CHP’yi her vesile ile azınlıkta olduğu parlamentoya hapsetmeye çalışıyor. Burada CHP’ye düşen; siyaseti parlamento dışında da kitlelerle paylaşmaktır. Değilse iktidar olma sevdası başka başka baharlara kalıyor.

Kılıçdaroğlu, belli ki iktidar olmak istiyor, önceki HAYIR kampanyası sonrası ADALET yürüyüşü ve şimdi de sürprizlerle CHP’yi geniş halk kitleleri ile barıştırmaya, birleştirmeye çalışıyor. İnanıyorum ki bu tavır ve davranış biçimleri toplumda karşılığını bulacak mahşerin üç atlısına yenileri eklenerek CHP üst yönetimi de kendini aşmayı becerecektir. Çünkü başarı başarıyı, başarı çok çalışmayı, kendini aşmayı tetikler. Aynen ‘mahşerin üç atlısı’nda olduğu gibi.

Hasan Sani GÜNEŞ

Perşembe, 13 Temmuz 2017 14:01

DİDİM CHP ÖRGÜTÜ VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ

DİDİM CHP ÖRGÜTÜ VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ

 

 

Chp genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Chp'nin kodlarına uyan akıl yüklü ADALET YÜRÜYÜŞÜ

ile bir taşla iki kuşu birden vurmuştur.Birincisi;İktidarın barışçıl ve demokratik yürüyüşü karşısında

elini kolunu bağlamış aciz duruma düşürmüştür bunun en güzel örneği İstanbul valisinin iki milyon kişiyi yüzelli bin kişi gibi göstermesidir.İkincisi ise gerek Chp tabanına ve gerekse Chp örgütlerine moral,güç ve yeniden mücadele ruhu katmasıdır.Bunun bir örneği de Didim Chp örgütünde yaşanmıştır.

 

Didim Chp örgütü derslerine çalışmış olmalılar ki organize biçimde başarılı bir eyleme imza atmıştır.Önce ADALET YÜRÜYÜŞÜNE katılımın geniş olması için her ortamda duyurular yapılmış sms ve telefon yoluyla bizzat örgüt üyeleri bilgilendirilmiştir,sonrasında katılımcılara ulaşılmış onların kayıtları yapılmış koltuk numaralarına kadar bilgilenmeleri sağlanmıştır.Otobüslerin yeri,zamanı ve alanı ilgililerce bizzat katılımcılarla paylaşılmıştır.En son alanda toplananların isimleri okunarak araçlara yerleştirilmesi sağlanmıştır.Yine titizlikle seçildikleri davranışlarına yansıyan otobüs sorumlularının tavırları taktire şayandı.

 

Önceden isim vermeyen belki yer bulurum diyerek otobüsler önünde bekleyen sevgili yürümek isteyenler ki sayıları otobüste olanlar kadar vardı onlarda gidemeseler dahi alkışlarla gidenleri yolcu ettiler.Tabi ki karşı alkış gecikmedi ve müthiş bir yoldaşlık atmosferi oluştu.Dayanışmanın en güzelini seyretme fırsatını yakaladık.

 

Chp'nin genlerinde var olan devrimci eylem ve mücadele biçimlerini yani kodlarını devreye soktuğumuzda demek ki başarı kendiliğinden geliyor.İnanıyorum ki sayın Kılıçdaroğlu birleştirici tavrını Chp'nin yeni kodlarıyla birleştirerek iktidara yürümek istemektedir.Bunun en güzel örneğini ADALET YÜRÜYÜŞÜ ile İstanbul mitinginde görmekteyiz.

 

Bu vesileyle başta Chp ilçe başkanı sevgili Gökmen KARATAŞ ve ilçe sekreteri Filiz KORKMAZ'a ve ismini anamadığım sevgili il yöneticilerine araç sorumlularına ve paydaşlarına teşekkür etmeyi bir görev kabul ediyorum.

 

 

HASAN SANİ GÜNEŞ

Sayfa 3 / 4