23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Bircan; “Teknokent Aydın’a ve ülkemize hayırlı olsun”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADü) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, “Teknokent Aydın’a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.
64. Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen Adnan Menderes Üniversitesi Teknokenti’nin açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı törenle gerçekleşti.
Akademik yıl açılış töreninin ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ile birlikte ADÜ Merkez Kampüsünde kurulan Teknokent Alanının açılışını gerçekleştiren Bakan Özlü, Rektör Bircan'a verdiği sözü tutacağını ve Teknokent Projesine gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.
Teknokentlerin üniversiteler için elzem olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Teknoparkların girişimcilerin hayallerini gerçekleştirdiği, büyük işletmelerin işbirliğini destekleyen sinerji ortamından faydalandığı, akademisyen ve araştırmacıların şirketleşebildiği, üniversiteler için bir prestij aracı ve sanayicilerin teknolojiye giriş kapısı olduğunu söyledi. Bircan, teknokentin Aydın’a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diledi.

 

(İHA)

Atatürk’ün anısına meydana 3000 kitap ayracı astılar

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleri, vefatının 79. yılında Atatürk’ün anısını yaşatmak için Atatürk Kent Meydanına 3 bin kitap ayracı astılar.
Aydın Atatürk Kent Meydanına üzerinde Atatürk’ün resmi ve sözlerinin bulunduğu kitap ayracı asan AK Parti Aydın Gençlik Kollarının etkinliği dikkat çekti. Kitap ayraclarına ilgi gösteren vatandaşlar, Atatürk’ün anısını yaşatmak için düzenlenen etkinliği takdirle karşıladı.
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 79.yılında saygı ve rahmetle andıklarını söyleyen AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Yıldız, “Mustafa Kemal başarılı bir komutan ve lider olarak, gerek Türk Milletinin Milli benliğinde, gerekse dünya tarihinde saygın bir yere sahiptir. Bizler bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği ve nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni atalarımızdan aldığımız güç ile daha ileriye taşımak ve daha güçlü bir ülke haline getirmek için mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bizler biliyoruz ki sağlam bir Milli iradede ihanete yer yoktur. Bu düşüncelerle vefatının 79.yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm silah arkadaşalrını ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Bugün burada 3 bine yakın kitap ayracını Cumhuruyetimizin kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak üzere farklı farklı ayraçlar yapıp onun o zamanlar söylediği ve bu zamanlara kadar gelen ve bundan sonraki süreçte de devam edecek olan sözlerini bir kitap ayracı üzerine yazdık. Dün gece itibari ile meydanımıza astık. Halkımızın da milletimizinde burda çok güzel talebini görüyoruz. Bizler gençler olarak Atamıza sahip çıkacağız. Bizler her zaman geçmişimize sahip çıkacağız. Tarihimizi unutursak geleceğe emin adımlarla bakamayız” diye konuştu.

 

(İHA)

Ata­türk, Aydın’da dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le anıl­dı

 

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, ölü­mü­nün 79. yıl­dö­nü­mün­de Aydın’da dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le anıl­dı.

 

Aydın Va­li­li­ği önün­de­ki Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk­le­rin ko­nul­ma­sı ile baş­la­yan tö­ren­ler Ata­türk’ün kendi se­sin­den 10. Yıl Nutku’nun din­le­til­me­siy­le devam etti. Saat 09.05’de si­ren­le­rin ça­lın­ma­ya baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te tüm Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gibi Aydın’da da hayat durdu. 2 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan İstik­lal Marşı’nın okun­du­ğu Aydın’daki anma tö­ren­le­ri daha sonra çe­şit­li et­kin­lik­ler­le devam etti.

 

Aydın’daki Ata­türk’ü anma tö­ren­le­ri­ne Aydın Va­li­si Yavuz Selim Köş­ger, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mesut Özak­can, AK Parti Aydın Mil­let­ve­ki­li Meh­met Erdem, as­ke­ri erkan, kurum mü­dür­le­ri, si­ya­si parti ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Ata­türk Mey­dan’ın­da­ki ilk anma tö­re­ni­nin ar­dın­dan Aydın’daki tö­ren­ler, Aydın Kül­tür Mer­ke­zi Hi­da­yet Sayın Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen prog­ram ile devam etti.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'da Bir Mesaj Yayınladı

T.C. DİDİM BELEDİYE BAŞKANI A.DENİZ ATABAY, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 79. YILI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm olumsuzluklara rağmen boyun eğmeyen kararlı tutumuyla Türk halkını,nice zaferlere taşımış büyük bir liderdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı milletimizin unutulmaz lideri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,ebediyete yolcu etmemizin 79. yılında minnet, özlemle ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun.

A.Deniz ATABAY

 

T.C. Didim Belediye Başkanı

Perşembe, 09 Kasım 2017 15:17

ATAMIZI ANIYORUZ

Yazan mavi didim

ATAMIZI ANIYORUZ

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Atamızı, ölümsüzlüğünün 79. yılında geleceğin teminatı olan çocuklarımızın tiyatro gösterisiyle anıyoruz.

10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan “Atatürk’ü Anma Gecesi” adlı etkinlikte, kültür merkezi eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan program sahnelenecek.

Kültür merkezi kursiyerlerinin sahneye çıkacağı gecede Atatürk'ün hayatından kesitler yer alacak; slayt gösterileri, canlandırmalar yapılacak ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek.

12 Kasım Pazar günü saat 19.30'da yine Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ikinci etkinlikte ise Atamızın sevdiği şarkılar ve türküler seslendirilecek.

İki bölümden oluşacak etkinlikte ilk bölümde şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu sahneye çıkacak ve Atatürk'ün sevdiği Türk sanat müziği eserlerini seslendirilecek.

İkinci bölümde ise şef Özcan Yılmaz yönetiminde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu, Atamızın sevdiği türküleri seslendirecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliklere tüm Aydın halkını davet etti.

“10 KASIM YAS GÜNÜ DEĞİL, MÜCADELE GÜNÜDÜR!...”

Vatan Partisi Didim İlçe Başkanı Bülent  Boyer, Mustafa Kemal  Atatürk’ün ölümünün 79. Yılında yaptığı açıklamada 10 Kasım’ın  Yas Günü Değil, Mücadele Günü olarak anılmasını istedi.

Başkan Boyer: “Ulusumuzun kurtarıcısı ulu önderimizi 79 yıl önce bugün ebediyete uğurlamıştık. Öncelikle 10 Kasım’ın yas günü değil, mücadele günü olduğunu belirtmek gerekir. Büyük devrimci Atatürk'ün anılmaya ihtiyacı yoktur, ama bizim Atatürk Devrimlerine her zaman ihtiyacımız olacaktır.

Atatürk'ün toplumda unutturulmaya çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz. Dün andımızın okunması yasaklandı, TC ibaresi silindi. Bugün devlet kurumlarından ve Milli Eğitim’den Atatürk silinmeye çalışılmaktadır. Boşuna uğraşıyorlar. Biz yurtseverlerin gönlünden vatan, bayrak ve Atatürk sevgisini silemeyecekler.


ABD emperyalizmi, gerici terör örgütü FETO ve bölücü terör örgütü PKK ile ortaklık kuranlar yıkılır! Mustafa Kemal’in Askerleri yenilmez ama Cumhuriyeti yıkmaya ve vatanı bölmeye çalışanlar yok olmaya mahkumdur.” Dedi.

Vatan Partisi Didim İlçe Başkanı Bülent  Boyer diğer partilere de çağrıda bulunarak ABD Emperyalizminin yanında olmayın dedi.

“Bütün partilere buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz. ABD emperyalizminin yanında olmaktan vazgeçin, Mustafa Kemal’in askeri olun! Gelmezseniz, Aslanlı Yol’daki yürüyüş siz olmadan devam eder. Bu kaçınılmazdır! Gelmeyen, ABD emperyalizminin uşağı olan FETO ve PKK’nın kaderini paylaşır.

Ayrıca, yüzyıllardır aynı topraklarda yaşamış ve yaşamaya devam eden, Türk, Kürt – Alevi, Sünni vatandaşlarımız arasında kardeş kavgası çıkmasına ve Türkiye’nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizi birleştiriyoruz. Bölenleri yıkacağız! Bütün vatandaşlarımızı, bölünmeye geçit vermemek için ayağa kalkmaya, Atatürk’ün iktidar yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz.

Kitlesel eylemler ve halk hareketleri de göstermiştir ki Atatürk’ün Cumhuriyeti sahipsiz değildir. Unutturulmak istenen Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü devlette iktidar, toplumda bir yaşam biçimi haline getirene kadar, ülkemiz tam bağımsızlığını kazanana kadar mücadelemiz devam edecektir” diyen Başkan Boyer sözlerini “Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, minnet ve saygı anıyoruz” diyerek tamamladı.

 

Perşembe, 09 Kasım 2017 15:16

ASKİ DİDİM’de SIKI ÇALIŞMIŞ

Yazan mavi didim

ASKİ DİDİM’de SIKI ÇALIŞMIŞ

Didim’de 47 bin 875 metre içme suyu,16 bin 766 metre kanalizasyon, 4 bin 426 metre yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları yapılmış

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim’de yaptığı su ve kanalizasyon çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı doğrultusunda Aydın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Aydın’ın Didim İlçesi’ndeki birçok noktada çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ASKİ ekipleri Didim İlçesi’nde kanalizasyon, içme suyu isale hattı, artezyen kuyusu çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor” denildi.

Fevzipaşa mahallesinde, Efeler Mahallesi ve Hisar Mahallesindeki çalışmalar ile Akbük’te 11 adet  Didim merkezde 14 adet sondaj kuyusu vurularak su sorununa da çözüm üretildiği belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “Halk ister, Büyükşehir yapar” ilkesinden yola çıkan belediyenin tüm birimleri Topuklu Efe’nin talimatları doğrultusunda şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Bu ekiplerin başında gelen ASKİ, Aydın’ın merkezinden ilçelerine kadar alt yapı çalışmalarına hız verdi. ASKİ ekipleri Didim İlçesi’nde kanalizasyon, içme suyu isale hattı, artezyen kuyusu çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı doğrultusunda Aydın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Aydın’ın Didim İlçesi’ndeki birçok noktada çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

5,5 KİLOMETRELİK İSALE HATTI DEĞİŞTİRİLDİ

ASKİ ekiplerinden alınan bilgiye göre Fevzipaşa Mahallesi’nde geçen sene başlanan isale hattındaki sürekli patlak veren ve mahalleye kaliteli su verilemeyen isale hattının değiştirilmesine devam edildiğini bildirdi. ASKİ ekipleri, geçen sene 3 kilometrelik bir alanı değiştirdiklerini, bu yıl ise 2 bin 500 metreye yakın bir alanda değişim yaptıklarını ifade etti. Böylece toplamda 10 bin 700 metrelik isale hattının en çok patlak veren 5,5 kilometrelik bir bölümü değiştirilmiş oluyor.

SADECE KANALİZASYON DEĞİL İÇME SUYU HATTI DA DEĞİŞTİRİLDİ

Didim merkezde de kanalizasyon ile ilgili çalışmalar devam ederken, atık su terfi merkezinin dalgıç pompa bakımları, çek valfler, pompa çıkış boruları hepsi yenilendi. Didim merkezde 14 tane artezyen Akbük Mahallesi’nde de 11 tane artezyen kuyusu vuruldu. Bu iki mahallede ki su sorunları giderildi. Bunun dışında diğer parsel bağlantıları da  devam ediyor. Şu ana kadar ASKİ olarak 17 bin metreye yakın bir kanalizasyon sistemi çalışması,30 bin metreye yakında içme suyu isale hattı değiştirildi. Yeni imara açılan yerlere parsel bağlantıları yapılırken, isale hatları da çekildi. Şu an da Akbük’te kanalizasyonla ilgili çalışma yürütülürken, bu çalışma Başkan Özlem Çerçioğlu’nun Didim’deki en büyük yatırımlarından biri. Oda bu aylar içerisinde başlayacak. Didim’de 47 bin 875 metre içme suyu,16 bin 766 metre kanalizasyon, 4 bin 426 metre yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları yapıldı. Didim’de toplam 25 adet artezyen kuyusu vuruldu ve içme suyu şebekesine bağlandı.

Didim’de yapılan çalışmalarla ilgili olarak ta mahalle muhtarları ile görüşen ASKİ ekipleri bu mahallelerde yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Özlem Çerçioğluna teşekkür ettiler.

“BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık, mahalle olarak yaşadıkları en büyük sorunu kanalizasyon olduğunu bu sorunun da Başkan Çerçioğlu sayesinde çözüldüğünü ifade etti. Aşık, “En büyük sorunumuz kanalizasyon sorunuydu. Değerli belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bir iki tane dilekçe gönderdim. Sağolsun ekip gönderdi kestiler, biçtiler, yerin kontrolünü yaptılar. Şu anda da başladığını duydum. Kendisine çok teşekkür ederim. En büyük sorun burada Kamacı petrol karşısı, Akarkuyu mıntıkası dediğimiz yer birde çoban kuyu caddesine şuanda başlanmış. Kendisine çok teşekkür ederim. Tabii büyükşehir olunca onunda sorunları arttı pat diye bu büyük şeyler yapılmıyor. Sonra birkaç tane daha dilekçe verdim. Kocakuyu caddesi, Fener caddesi, Baykal caddesi, Akansu caddesi, Sarızeybek Caddesi, Sağtur mıntıkası için. Bazıları yapıldı. Bütün yerleşimdeki vatandaşlar Başkanımıza teşekkür ediyor, halkımız çalışmalardan çok memnun” dedi.

“EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ KANALİZASYONDU”

 

Efeler Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Öztürk de yapılan çalışmalardan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu benim muhtarlıktaki ilk dönemim. ASKİ olarak mahallemize yapılan çalışmalardan son derece memnunuz, çünkü bu alt yapı elektrikten de daha önemli. Özellikle kış aylarında kanalizasyon olayı olmadığı için kottan düşük evlere bastığında insanların yürüyecek yerleri yoktu. Alt yapı olduğu zaman yağmur sularının kontrol edilmesi ayrıca kanalizasyon sularının da arıtılıp ta bir şekilde kontrol altına alınması buradaki insanların en büyük dileğiydi. Bu sokakta yaşayan insanlar bunu sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve ASKİ ekiplerine çok teşekkür ediyor” dedi.

Perşembe, 09 Kasım 2017 15:15

DİMDER Ata’yı Sevdiği Şarkılarla Anacak

Yazan mavi didim

DİMDER  Ata’yı Sevdiği Şarkılarla Anacak

Didim Müzik Derneği 11 Kasım akşamı Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde Şef Seher Giray yönetiminde bir konser verecek. Konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar koro eşliğinde ve solo olarak seslendirilecek.

Sunuculuğunu Didem Kahya’nın yaptığı , Saat 20’de başlayacak olan konserde koro şefi Seher Giray’ın hazırladığı repertuvar 2 bölüm halinde seslendirilecek ilk bölümde 14 Eser’in 4 tanesi koro tarafından geriye kalanlar solistler tarafından seslendirilecek.

42 Koro elemanının sahne alacağı konserin ikinci bölümünde 13 eser solistler tarafından seslendirilirken   Klarnette İsmail Bergamalı, Kanun'da Ali İlikan, Ud’lar da Zafer Oytun, Hüseyin Sekü, Fahri Taşpınar,  Tuncay Sültaş, Ergül Ersoy,  Kemanlarda Timur Yarmacı, Emel Berik,  Selma Akova, Viyolada Hüseyin Bigen, Viyolonsel'de Görkem Gençsoy, Ritim Sazlarda Doğan Ersoy, Ayhan Belensu ve Konuk sanatçı  eserlere eşlik edecek.

 

11 Kasım günü ve Atatürk’ün anısına  olması dolayısıyla Dimder’in her zaman yaptığı konserlerden daha fazla izdihama neden olması bekleniyor.

Perşembe, 09 Kasım 2017 15:15

“ 79. Yıldır Özlemle Anıyoruz!...”

Yazan mavi didim

“ 79. Yıldır Özlemle Anıyoruz!...”

“ Atatürk’ü anlamanın en güzel yolu yaşamını, düşüncelerini, ilke ve devrimlerini gelecek kuşaklara anlatmaktır”

Eğitim Ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Didim Temsilciliği,  10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla bir basın açıklaması yayınlayarak “Devrimci Ruhu Yaşıyor, Devrimleri Aydınlatıyor!” dedi.

Eğitim İş’in yayınladığı basın bildirisinde “Kurtuluş Savaşı’nın mimarı, bağımsızlık savaşında dünyada bir ilk olmuş, devrimleriyle ulusa kimlik kazandırmış Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 79. yılında sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz.” Denildi.

Bildiride ayrıca; “Devrimci ruhu bugün de o günkü gibi diri, ilerici ve aydınlık olan Mustafa Kemal’in açtığı yol, çağdaş uygarlık yoludur. Mustafa Kemal Atatürk dün olduğu gibi bugün de, yarın da aydınlığa, çağdaşlığa, özgürlüğe götürecek bir idealin adıdır.

Çağdaş, bilimsel, laik ve ulusal eğitimin savunucusu Eğitim-İş, Cumhuriyet’in değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, çocuklara öğretmeye devam edecektir.

Günümüzde yaşanan gelişmeler, Atatürk’ün  en büyük eseri ve bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine  sahip çıkmamız gerektiğini, demokrasinin ve hukuk devletinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.

Eğitim-İş gündemle ilgili olarak yaptığı açıklamanın sonuç bölümünde önemle altını çizdiği bölümde: “Bugün ulus olarak yapmamız gereken, Büyük Önder’in yaşamını, düşüncelerini, ilke ve devrimlerini tüm yönleriyle gelecek kuşaklara öğretmektir. Atatürk’ü anmanın ve anlamanın en güzel yolu budur.

Eğitim-İş; laik, demokratik, bilimsel eğitime, Cumhuriyetimize, bölünmez bütünlüğümüze, Atatürk devrimlerine, sosyal hukuk devletine sahip çıkacak, yılmadan mücadeleye devam edecektir.

Devrimci ruhu yaşayan, devrimleri aydınlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz” Denildi.

 

İNG BANK ve TEB’den Didim Ticaret Odası’na Ziyaret

İNG BANK Söke şube müdürü Hüseyin Yıldırım ve portföy yöneticisi Yalçın Zengin İle TEB Didim şubesi müdürü Nurçin Yılmaz ve işletme müşteri ilişkileri yetkilisi Özge Erel Didim Ticaret Odasını ziyaret etti. Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ve Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Karaaslan misafirlerini ağırladı.

 

Her iki müdüre yeni görevlerinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Şaban Üstündağ ve yönetim kurulu üyesi Lütfü Karaaslan ilçe hakkında bilgiler aktardı. Ziyarette ilçe ve ülke ekonomisi, turizm, inşaat ve emlak sektörünün durumu, ekonomik beklentiler, döviz kurlarındaki yükselme hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Devlet destekleri ve Bankaların sağladığı kredi şartlarının konuşulduğu ziyarette Başkan Şaban Üstündağ, son Ankara ziyaretinde turizm şurasına katılan Bakanların krediler konusunda çalışma yaptıklarını söylediklerini belirtti.