23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 01 Kasım 2016 12:59

“DİDİM BİZİMDİR” İlk imza Başkandan

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

“DİDİM BİZİMDİR” İlk imza Başkandan

Didim’de çevre duyarlılığı olan kişi ve kurumlardan oluşan "Didim bizimdir platformu”nun başlatmış olduğu 1020 no'lu hazine mülkiyetindeki ve planlara 1988'den beri yeşil alan olarak işlenmiş parselin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'ne devrine itiraz kampanyasına pazartesi günü (31.10.2016), Didim Belediye başkanı Deniz Atabay, hazırlanan imza metnine platform üyelerinin önünde ilk imzayı atarak katıldı.

DİÇEP tarafından organize edilen  ve her imzacının platform üyesi sayılacağı kampanyaya katılanlar aşağıdaki örnekte olan yazıya imza atıyorlar.

“BİZ AŞAĞIDA İMZASI OLAN DİDİMLİLER,

Mülkiyeti hazineye ait olan ve 1988 yılında yapılan ilk plandan itibaren “yeşil alan”  olarak halkın kullanımına sunulması öngörülen ve daha sonra 2007’de revizyon planı yapılarak yine bir kısmı yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak değiştirilen Didim’in Altınkum Mahallesi’ndeki 1020 numaralı  kadastro numaralı parselinin, kamu yararı ilkesi göz ardı edilerek Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne devredildiğini ve hatta heolojik etüdlerinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

 

Adı geçen parseldeki kısmen de olsa kamu yararı gözetilerek yapılan planın değiştirileceği endişesini taşımaktayız. Mevcut planın halkın kullanımına açık olma halinin korunmasını Altınkum’un ve Didim’in geleceği için yetkililerden talep ediyoruz.”

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü