19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 11 Kasım 2016 18:50

CHP’li Başkanlar

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

CHP’li Başkanlar

Cumhuriyet Halk Partisi Beleidye Başkanları olarak İzmirde yaptığımız toplantıda  ülkemiz ve belediyelerimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar konusundaa kamuoyunua ortak bir açıklama yapmak ihityacını duyduk. ,

Bizler uzunca bvir süeredir her türlü olumsuz koşul akarşın, sınırlı  kaynaklarla sorumlu olduğumuz  yerleişmelerde hizmetinen iyisini  vermekiçin bütün gücümüzle çalışıyor, önemli hizmetlere ve yatırımlara imza atıyoruz.

Ancak bu çaba ve başarılarımızı yerel yönetimlerimizin bugün son derece olumsuz koşullarda bulunduğumuz gerçeğini dfeğiştirmemektedir. Buradab ifade etmek isteriz ki  Türkiyenin idari yapısı içinde tyerel yönetimler e biçilen rol ve aytrılankaynaklar, çağdaş, demokrtatik bir dünyada kabul edilebilir değildir. Son günlerde bu olumsuzlukların dah da katmerli hale gldiği bir gerçektir.

2002 yılında demokratikleşmenin yolunun yerel yönetimlerden geçtiğini söyleyerek iktidara gelen  ve adme-i merkeziyetçi bir yöentim sözü veren AKP, işktidfaR OLDUĞU 14 YIL İÇİNDE Türkiye’nin hiçbir döneminde şahit olmadığı  bir keyfi bir merkeziyetçiliği norm haline gheitrmiştir.

Başta Genel Başknaımızı olmak üzere hepimizin kararlılıkla karşı durduğumuz 15 Temmuz darbe girişimiş sonrasında, ülkemizin genel koşullarındaki olumsuz gelişlmelere paralel biçimde yerel yöetimleri alanında da  kabul edilmesi mümküm olmayan son derce olumsuz bir ortam yaratmış bulunmaktadır.

İnanıyoruz ki seçimle gelen seçimle gitmelidir. Beleidye başkanlatrı ve meclis üyelerinin görevden alınması yönünde bir gereklilik doğduğundaysas, tarafsız  bir yargı sürecinin işletilmesi gerektiğinin  altını çiziyoruz. Kayyum ve benzeri yöntemlerle belediye başkanlarını görevden alma uygulamalarının çözdüğünden daha büyük sorunlar yaratacağını hatıurlkatma gereği duyuyoruz.

Belediye Başkanlarıın yurtdışına çıkışlarının  Anayasa’nın güvence altına aldığı  seyehat özgürlüğü ilkesine aykırı biçimde içişleri bakanlığı ‘ını iznine bağlanmasını our kırıcı  buluyoruz. Çok saıyda belediye başkanımızın  izin almadığı için yurt dışındaki öenmli toplantı ve faaliyetlere katılamamalarını kabul edilemez buluyor ve bu uygulamadan derhel vazgeçilmesini bekliyoruz.

Ülkemizinve belediyelerimizin ,ç,ine itildiği bu olumsuz koşulların bir an önce ortadan kaldırılması  için tüm anti demokratik ve hukuk dışı uygulamalardan vazgeçilmesini ; TBMM başta olmaküzere demokatik işleyişi mümkün kılan tüm kurumların etkin hale getirilmesini talep ediyoruz.

Halkın oylarıyla agelmiş  belediye başkanları olarak  hatırlatmak isteriz ki, bu ülkede demokratik bir düzeni bir daha tehdit edilmesine imkan vermeyecek  bir biçimfde  yeniden hayata geçirmek ancak güçlü bir yerel demokrasi  ile  mümkün olacaktır. Bu nedenle  yerel yönetimlerini  yönewtsel ve mali açıdan güçlendirecek bir kamu yönetimi reformunun gerçekleştirilmesi  için tüm ilgil kesimleri görteve çağırıyoruz.

Bizler Cumhuriyet Halk Partili Beleidye Başkanları olarak  Türkiye’nin içinde bulunduğu  bu karanlık tablonun aşılması ,ç,in bütün kararlılığımzla her türlü katkıyı yapmaya hazırızı.

Cumhuriyety Türkiyesinin birikiminin  tüm sorunları aşmaya yeterli olduğuna olan inancımızla  halkımızı selmlıyıoruz.

.

Ülkemiz ve belediyelerimiz için

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü