24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 15 Kasım 2016 16:57

HER DÜŞÜNCEYE FİKRE VE İDEOLOJİYE SAYGI ESASTIR AMA..

Yazan  mavi didim
Oy ver
(2 oy)

HER  DÜŞÜNCEYE FİKRE VE İDEOLOJİYE SAYGI ESASTIR AMA..

Mavi Didim Gazetesinin 15.11.2016 günkü sayısında “TİCARET ODAMIZDA NELER OLUYOR” Başlıklı yazı üzerine;

Bu yazıda Didim Ti-caret Odamızda FETO/-PDY ile ilgili gelişmelerden bahsedilmiş ve sonuç kısmında Ticaret Odası ve başkanının veya yönetiminin FÖ-TO/PDY ile ilgili üyelerden ve Didim kamuoyundan gizlediği örtbas etmeye çalıştığı bir şey mi var? sorusu sorulmuştur.

Didim Ticaret Oda-sında cereyan eden yanlışlıklar odanın Ekim ayı toplantısında önce tarafımdan ortaya çıkarılmıştır. Ekim ayı meclis toplantısında dün tüm meclis üyelerine cereyan eden olayların tamamı tarafımdan anlatılmış ve Başkan Şaban Üstündağ’dan yapılan yanlışlıklardan dönülmesi istenmiştir. Aynen gazete haberinde de yazdığı şekilde hiç bir yönetim kurulu üyesinin, hiç bir olaydan haberi ve bilgisi toktur. Bütün yazışmalar başkan Üstündağ ve sekreter Mustafa Ergan tarafın-dan yapılmıştır. Gelişmeleri çalışmaya öğrenmeye çalıştığımızda da yalan ifadeler kullanılmıştır.

Şöyleki :

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Oda ve Borsaların (FETO/PDY) yapılanmasından temiz-lenmesi için, Odalar birliğine yaptığı yazışmalara binaen, Odalar birliği tüm Türkiye’deki odalara tahkikat komisyonu kurularak çalışan perso-nellerin araştırılması ve FETO/PDY balantısı tesbit edilenlerin işten uzaklaştırılması yönünde talimat niteliğinde yazı göndermiştir. Bu yazıya istinaden Didim Ticaret Odası olarak başkan ve Yönetim Kurulunun tamamının içinde olduğu bir komisyon kurulmuş çalışan tüm personele FETO ile ilişki kurabilecek sorular sorularak cevaplandırılması istenmiş bilahare 17.08.2016 tarih 193/3.1 yönetim kurulu kararı ile kurulan tahkikat komisyonunun imzalarıyla tüm personel ile ilgili Kaymakamlık Dernekler Masasından ve Didim Emniyet Müdürlüğünden personelin FÖTO ile bağlantılarının olup olmadığına dair görüş istenmiştir. Dernekler masasından yazılı cevap gelmiş, Emniyetten henüz cevap alınama-mıştır. Emniyetten yazı geldikten sonra tahkikat komisyonunca rapor hazırlanıp TOBB’ye gönderilecektir.

Gümrük Ticaret Bakanlığının oda çalışanlarıyla ilgili yapılması gerekenler eksiksiz olarak yapılmış ancak yönetim kurulunun dahi haberin olmadığı ve gazetelerden öğrendiğimiz Didim Ticaret Odası Başkanı, Yönetimi ve Meclis üyeleri ile ilgili  FETO/PDY bağlantısı ve ilişkiler hakkındaki talep savsaklanarak sahte karar ve evraklarla resmi dairelerden görüş istenmiş ve bu resmi dairelerden gelen cevaba ve yazılara göre TOBB’ne dolayısıyle Gümrük Ticaret Bakanlığına da yalan beyanda bulunulmuştur. Bu beyanın altında Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ’ın imzası vardır.

 

Şöyle ki : 20.09.2016 tarih ve 3017 sayılı Didim Ticaret Odasının, Odalar ve Borsalar Birliğine yazdığı cevabı yazıdaki Oda yönetim Kurulu, Başkan ve Meclis Üyeleri için bir Tahkikat Komisyonu kurulup araştırılarak Kaymakamlık Dernekler Masasından görüş alınmış ve “FETO ile ilgili göz altına alınan tutuklanan ve herhangi bir şekilde bağı olan kimse bulunamamıştır” cevabına ait yapı teşkil edecek olan Tahkikat Komisyonunun kurulması için, alınan yönetim kurulu kararı ve kurulan özel bir komisyon olmayıp hiç bir araştırma yapılmamıştır.

Başkan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile ilgili ekli liste ile Didim Kaymakamlığına yazdığı yazıda belirtilen oda yönetim kurulunun17.08.2016 tarih 193/3.1 sayılı kararına istinaden oluşturulan (FETÖ/PDY) ile ilgili beyan yalandır ve sahtedir. resmi kurumlara olmayan karar varmış gibi gösterilmiştir.

Bu tarihte alınan yönetim kurulu kararı personel ile ilgili olup, başkan ve yönetim kurulları ile ilgili yazı bu karardan bir ay sonra gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve sahte evrakla hem kaymakamlık makamı, hem de TOBB ve Gümrük Ticaret Bakanlığı dolandırılmıştır.

Yazının basındaki gibi her türlü düşünceye fikre ve ideolojiye saygı esastır. Ama, kimse kendi hatalarını yanlışla-rını örtbas etmek için hiç kimseyi ve kurumu kulla-namaz.

Bu konudaki basında yer tüm bilgi ve bel-geler tarafımdan verilmiştir. İlgili makam ve mercilere ulaştırarak olayın aydınlanması sağlanacaktır.

 

Didim Ticaret Odası  Yönetim Kurulu Üyesi

 

Ömer VELA

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü