24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 29 Kasım 2016 16:14

“18 ADA İŞGAL ALTINDA SORUMLULARI VATANA İHANETTEN HESAP VERECEKLER”

Yazan  mavi didim
Oy ver
(1 Oy)

“18 ADA İŞGAL ALTINDA SORUMLULARI VATANA İHANETTEN HESAP VERECEKLER”

Halkın Kurtuluş Partisi  dün Didim Altınkum Sahilinde bir basın açıklaması yaptı.

Genel Sekreter yardımcısı Avukat  Tacettin Çolak’ın yaptığı açıklamada 18 adet Ege adasının Yunanistan’ın işgali altında olduğu ve buna da yetkililerin göz yumduğu söylendi.

Açıklama şöyle “Yüzme Mesafesindeki Adalarımızın Yunanistan Tarafından İşgaline  12 Yıldır Seyirci Kalanlar ‘Vatana İhanet’ten Hesap Vereceklerdir”

“Şu karşımızda görünen Nergisçik, Eşek ve Marathi Adaları ile birlikte Ege Kıyılarımızdaki tam 17 adamız ve 1 kayalık 2004 yılından bu yana Yunanistan’ın açıktan işgali altındadır.

Türkiye ile İtalya arasında imzalanan “Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Adanın Ciheti Aidiyeti Hakkında Sözleşme” 14.01.1933 tarih ve 2106 sayılı kanunla TBMM tarafından onaylanmış ve 25 Ocak 1933 tarih ve 2313 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmede açıkça yazdığı gibi, MARATHİ ADASI Türkiye’ye aittir.

Ancak, Didim’den “bağırsan sesinin duyulacağı” Marathi Adası’nda şu anda Yunan bayrağı dalgalanmaktadır. Eşek Adası ve Bulamaç Adasında da yine aynı şekilde.

Bu açık işgal gözümüzün önünde yaşandığı halde, son 14 yıldır tek adam olarak ülkemizi yöneten Tayyip Erdoğan ise kalkmış “Lozan’ın zafer olmadığını, Ege’de bağırsan sesinin duyulacağı adaların Lozan’da verildiğini” iddia etmektedir.

Oysa bu adalar, Lozan Antlaşmasının 12’nci ve 15’inci maddeleri gereğince; “Asya kıyılarına, yani bizim kıyılarımıza 3 milden az uzaklıkta olduklarından” bizim vatan topraklarımızdır.

Yine bu adalar; 1913 Tarihli Londra Antlaşması, Lozan Antlaşmasının Eki olan 2 Nolu Harita, 1947 Tarihli Paris Antlaşması gereğince de Türkiye’ye ait olan topraklardır. 1943 Tarihli İngiliz ve 1951 Tarihli Amerikan Haritalarında, Eşek, Bulamaç ve Kalolimnoz adalarının 12 Ada deniz sınırının dışında kaldığı ve Ege Kıyılarımıza 3 milden daha yakın olan ada ve adacıkların da Türkiye’ye ait olduğu gösterilmektedir.

Kendi karasularımızda avlanan Balıkçılarımıza ateş açtı, öldürdü. Bazılarını da yaraladı ve tutukladı. Kendi tekneleri ise T.C Devletinin hiçbir engeline takılmadan, Didim’in Tuzburnu Sahiline kadar yanaşma cüretini gösterebildi, burada karaya oturdu.

Adamlar Türkiye’nin karasularında balıkçılarımıza karşı katliam yaparken, kendi tekneleriyle sahillerimize kadar gelerek, güvenlik testi yapmaktadırlar. Maalesef, hiçbir engelle karşılaşmadan amaçlarına ulaşmaktadırlar.

Onlara biz görevlerini hatırlatıyoruz. Ama görevlerini yapmamakta direndikleri için devletin bütünlüğü ortadan kaldırılmıştır. Bu kayıtsızlık “Devletin Bütünlüğü”nü düzenleyen Anayasa’nın 3. maddesinin açıkça ihlali suçunu oluşturur.

Onlara; TCK’nun 302. maddesinde tanımlanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren; “Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller” suçunu hatırlatıyoruz.

Onlara, bu suçun aynı zamanda; 3713 sayılı Terörlü Mücadele Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca “Terör Suçu” olduğunu hatırlatıyoruz. Her ne kadar bugüne kadar yaptığımız suç duyurularımız sonuçsuz kalsa da biz; vatan topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz.

Ve diyoruz ki; Devlet yetkililerinin görevi, yurdu ve halkı korumak, onların hakkına sahip çıkmak ve bu uğurda ulusal/uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm hak ve yetkileri aktif biçimde icra etmek üzerine olmalıdır. Ne yazık ki AKP’lilerde böyle bir yurtseverlik, halk severlik anlayışı yoktur. Bu nedenle de açıkça yükümlendirildikleri görevlerini ihmal etmekte, vatan topraklarının işgaline seyirci kalmaktalar.

Bu iradi sessizlik-eylemsizlik, vatan toprağının fiilen kaybedilmesine sebep olmuştur ne yazık ki. Bundan sonra da bu kayıpların yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Buna kimsenin hakkı yoktur! Uğruna milyonlarca şehit vererek kazandığımız vatan topraklarımızın açık işgaline karşı Cumhuriyet savcılarını, cumhuriyet hukukunu uygulama görevine çağırıyoruz!

Çünkü; “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek daha iyidir!” denildi.

Açıklamanın ardında Didim Adliyesine gideb gurup burada Recep Tayyip ERDOĞAN (Eski Başbakan Cumhurbaşkanı) Abdullah GÜL (Bir önceki Cumhurbaşkanı),  Binali YILDIRIM (Başbakan),  Hulusi AKAR (Genel Kurmay Başkanı),  Ahmet DAVUTOĞLU (Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı), Mevlüt ÇAVUŞOĞLU (Dışişleri Bakanı), Süleyman SOYLU (İçişleri Bakanı), Feridun SİNİRLİOĞLU (Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı), Suçun İşlenmesine Yardımcı Olan ve Bugüne Kadar Göz Yuman Eski ve Mevcut Bakanlar ve Kuvvet Komutanları ile Diğer İlgililer hakkında  vatana ihanet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundular.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü