19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 03 Aralık 2016 15:37

CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil kadınlara seçme seçilme hakkının verildiği 5 Aralık günü için basın açıklaması yayınladı.

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

CHP  Didim Kadın  Kolları Başkanı Figen Çakmakgil kadınlara seçme seçilme hakkının verildiği 5 Aralık günü için basın açıklaması yayınladı.

Çakmakgil açıklamasında; “5 Aralık 1934 günü Türk tarihi bakımından büyük bir gündü. Meclis, kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan Anayasa değişikliğini gündeme aldığı gündür. Öneriyi Başbakan İsmet Paşa ve 191 arkadaşı imzalamıştı. O Gün Mecliste özlü bir konuşma yapar ve konuşmasını Şöyle bitirir:

‘’ Gelecek nesiller Dördüncü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin , türk kadınına bütün haklarını vermek için gösterdiği gayreti, minnet ve şükranla anacaktır ‘’

Bundan 82 yıl önce bugün; yalnızca ülkemizin içinde bulunduğu şartlar açısından değil tüm dünya devletlerinde de henüz haklar anlamında kadın erkek eşitliği dillendirilmezken ileri görüşlülüğü, insana olan saygısı, devlet adamlığı bugün bile kimse ile kıyas edilmeyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve arkadaşlar  sayesinde Türk Kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Bu anlamda haklarımızla var olduğumuzu tüm dünyaya ilan eden Atatürk'ü şükran,  minnet ve özlemle anıyoruz.

5 Aralık 1934 yılında Türk Kadını Seçme ve seçilme hakkına sahip olmuş ,Türkiye Cumhuriyeti bu konuda pek çok batılı ülkeye öncülük etmiştir. Ancak hakların verildiği yıllarda mevcut olan kararlı ve cesur politika zaman içerisinde aynı doğrultuda ilerlememiştir.

Öyle ki; kadın  zaman zaman  analık duygularıyla zaman zamansa kılık kıyafetiyle siyasette hep var olmuş ama seçilen konumunda olabilmesinin yolları gözardı edilmiştir.

Biz Kadınlar toplumumuzu  ve ailemizin  temeliyiz. Evde , tarlada, işyerinde , fabrikada koşturup duruyoruz. Sadece kendimiz için değil, herkes için . Kadın duyarlılıklarımız bize bütün bir dünyanın sorumluluklarını yüklüyor. Ana yüreğimiz herkes için çarpıyor. Yardım etmeyi , İnsanları ayrımsız sevmeyi, barışı ve mutluluğu herkes için istemeyi en iyi biz biliyoruz. Herkese karşı adil olmayı görev sayıyoruz.

Oysa ki İş siyasete gelince toplumdaki sayısal çoğunluğu %51 iken temsil oranı %14 'te kalmıştır .Bu açıkça bir eşitsizliktir .Oysa ki hukuk ve demokrasinin en önemli koşullarından biri insan haklarının özel olarak da kadının insan haklarının yasalarla güvence altına alınması zorunluluğudur.

Bu bağlamda biz kadınlar doğuştan taşıdığımız özelliklerin ve farklılıkların  bilincindeyiz, Ve istiyoruz ki; bizi yönetenler haklarımızı eşit kullanmak isteğimizin bilincinde olsunlar.” Dedi.

CHP  Didim Kadın  Kolları Başkanı Figen Çakmakgil bildirinin son bölümünde de “Kadın erkek eşitsizliğinin en fazla hissedildiği alan olarak siyasette biz kadınlar;

-12 Eylül Referandumunda Anayasanın 10.maddesinde kabul edilen kadın lehine pozitif ayrımcılık ibaresinin içinin doldurularak bu alanda somut adımlar atılarak siyasi alana eşit katılıma Anayasal güvencenin getirilmesini,

-Seçim Kanununda gerekli  düzenleme yapılarak kadının hak ettiği eşit temsile kavuşturulmasını,

-Siyasi partiler Kanununda gerekli düzenlemeler yapılarak kadınların yalnızca seçim zamanlarında broşür dağıtmak ,kapı kapı gezmek ya da seçilemeyecek yerlerde vitrin oluşturmasının önüne geçilmesini,

-Siyasette bulunan kadınlarımızın ne giydiği  ile değil fikirleri ile ilgilenilmesini,

-Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın sorunlarının en iyi yine kadınlar tarafından bilineceğini, buna dair çözüme kavuşturulacak yerin  ise Parlamento olduğunu ,ancak kadın sorunlarını çözmesini erkeklerden istemek zorunda olmak  istemediğimizi,

-Liyakat sahibi olunup olunmadığı hususunun siyasette yer alan erkek ve kadın herkeste aranmasını istiyoruz.” Dedi

 

Çakmakgil açıklamasını  “ Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 82.yılını kutlarken siyasette kadının eşit temsilinin sağlanmaması halinde demokrasiden bahsetmenin mümkün olmayacağını bir kere daha dile getiriyor hak ettiğimiz koşullara ulaşıncaya kadar haklarımızın takipçisi olacağız.”  diyerek tamamladı

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü