24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 21 Aralık 2016 16:18

DİDİM ÇEVRE PLATFORMU

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DİDİM ÇEVRE PLATFORMU

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Altınkum Plajı'na akmakta olan yağmur suyu kanalıyla ilgili verdiğimiz dilekçe ve bu dilekçeye verilen cevap aşağıda yer almaktadır. Cevap üzerine, Aydın merkezdeki bürokratlara iletmek için Didim Kaymakamının ve Belediye Başkanının park içindeki kanal üzerinde derin bir nefes almalarını ve denizin durumunu gözlemlemelerini öneririz. Algıladıkları sonucu muhataplarına yansıttıklarında belki bizim dilekçelerimizden daha etkili olabilirler.

1 ) Altınkum Plajı'nda yağmur suyunun deşarj edildiği bölgede sığlaşma gözlenmektedir. Bununla birlikte, Altınkum Plajı'nın ku-mundan farklı olarak, çeşitli tanecik çaplarında taş, çakıl, kum vb. malzemeler deşarj noktası civarında görülmektedir. Bu malzemelerin oluşturduğu birikimin kaynağının yağmur suyu kanalı deşarjının olup olmadığının tespiti konusunda herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

2 ) Yağmur suyunun taşıdığı partiküllerin, farklı çaplara göre, sudaki konsantrasyonları tespit edilmiş midir?

3)Yağmur suyu kanalından deşarj edilen suyun askıda katı madde içeriği bilinmekte midir?

4) Bu birikimin görsel olarak yarattığı kirliliğin yanında, başka çevresel sorunlara zemin hazırlama ihtimali göz önünde bulundurularak herhangi bir iyileştirici çalışma yürütülmekte midir?

5 )Altınkum Plajı'nda, yağmur suyu deşarj noktasının olduğu bölgelerde zaman zaman yeşillenme ve koku problemi gözlenmektedir. Mevsime ve farklı meteorolojik koşullara bağlı olarak, bu problemlerin kaynağı araştırıldı mı? Deniz suyundan herhangi bir numune alınarak ilgili kimyasal ve biyolojik parametreler tayin edildi mi? Deniz seviyesindeki sığlaşma, sirkülasyonun az olması, yüksek nutrient içerikli atık suların denize deşarjı gibi olasılıklar buna sebep olmuş olabilir mi? Önümüzdeki günlerde yağışların başlamasıyla beraber kaygılarıma temel olan bulgulara ulaşmanız kolaylaşacaktır. Yağışlarla beraber bu değişimi gözlemlemek için Altınkum Plajı'nda kontrol yapılması ve alandan numune alınması planlanmakta mıdır?

 

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (Bİ-MER)' ne yapmış olduğunuz başvurunuz  ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜ-DÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdür-lüğü) 04.11.2016 tarihinde şikayete konu alanda yapılan incelemede yağmur suyu hattının önüne örülen duvarın yaz sezonunun bitmiş olması nedeniyle açıldığı ve söz konusu hatla taşınan yağmur sularının plaja ulaştığı, plajda söz konusu hat vasıtasıyla taşındığı düşünülen pet şişe, poşet vb. küçük hacimli atıkların görüldüğü tespit edilmiştir.

Buna istinaden Aydın Belediye Başkanlığına (ASKİ Genel Müdürlüğü) ve Didim Belediye Başkanlığına Altınkum Plajında denize mansaplanan yağmur suları ile plaja taşınan atıkların düzenli olarak temizlenmesi, yaz sezonu açılmadan önce yağmur suyu kanalının tekrar kapatılarak alanda geniş çaplı temizlik ve düzenleme yapılması hususunda gerekli bilgilendirme yazısı yazılmıştır.

Deniz suyundan numune alma işlemleri Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmekte olup; şikayete konu alan için alınan analiz sonuçları Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesinde "Duyurular" başlığı altında yayınlanmaktadır.

Bununla birlikte, Altınkum Plajının uluslararası bir ödül olan Mavi Bayrak ödülü bulun-makta olup, Mavi Bayrak ödülül konusunda plajlar için 33 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler kapsamında deniz suyunun kontrolü amacıyla plajlardan sezon süresince 15 gün ara ile deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır. Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü