19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 02 Ocak 2017 15:48

DİDİM 3. ZEYTİN FESTİVALİ ARAŞTIRMASI ULUSLARARASI YAYINDA

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DİDİM 3. ZEYTİN FESTİVALİ ARAŞTIRMASI  ULUSLARARASI YAYINDA

“Uluslararası Zeytin Festivalinin Kalitesi ve Bölge Turizmine Katkıları: Didim Yerel Esnafı Ne Söylüyor?“

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Turizm Meslek Yüksek Okulu Araştırma Görevlisi  Dr Osman Çulha ve Öğretim Görevlisi Aytekin Kalkan’ın,  7 - 8 - 9 Kasım 2014 tarihinde Didim’de düzenlenen 3. Zeytin Festivali sırasında, resmi kamu kurum kuruluş temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar ile Yunanistan’ın Patmos, Leros, Kamlimnos, Kos ve Misiros yerleşim yerlerinden yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Yunan İzmir Başkonsolosu olmak üzere 37 kişilik heyet katılımlı festival  ile ilgili çalışmayı kapsayan bir araştırma Uluslararası jürili,  ULAKBİM ve TÜBİTAK’ın kabul ettiği  index şartlarında yayın yapan  Journal Of Tourism and Gastronomy  Studies (JOTAGS) dergisinde yayınlandı.

Uluslararası Zeytin Festivalinin Kalitesi ve Bölge Turizmine Katkıları: Didim Yerel Esnafı Ne Söylüyor?  Başlıklı makalede ; Didim’de yapılan bu araştırmanın Türkiye’de yiyecek festivallerinin organize edilmesi için yoğun bir çaba harcanırken bu festivallerin kalitesini ve bölge turizmine katkılarını araştırmak için harcanan çaba tatmin edici düzeyde değildir. Hâlbuki festivali geliştirmek için festival kalitesinin ve festivalin bölge turizmine katkılarının araştırılması gerekmektedir.” Deniliyor.

Ayrıca;  Bu çalışmanın amacı Didim’de düzenlenen 3. Uluslararası Zeytin Festivali’nin yerel esnaf gözüyle algılanan kalitesini ve bölge turizmine olan katkılarını değerlendirmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilere görüşme yoluyla ulaşılmış ve betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları festivalin program kalitesi, etkileşim kalitesi, fiziki kalitesi, yönetim/yönetişim kalitesi ve çıktı kalitesi, bölge turizmine olumlu veya olumsuz katkıları, festival kalitesinin ve katkılarının geliştirilmesi ile ilgili önemli bulgular ortaya çıkarmıştır. Elde edilen bulgular ziyaretçi deneyiminin, memnuniyetinin ve davranışlarının belirleyicisi olan festival kalitesinin hangi unsurlarının geliştirilmesinin gerekli olduğu ve festivalin katkılarının hangi koşullarda gerçekleşebileceği konusunda festival düzenleyicilerine bilgi sağlamak” olarak belirtiliyor.

Didim’deki festivalin uluslararası nitelikte olması ve bölgenin yemek alışkanlıklarını da ortaya çıkarması bakımından önemden bahsedilen makalede “Festivallerin çeşitli türleri arasında yer alan yiyecek festivalleri yiyecek turizmine yönelik artan ilgi nedeniyle turizm sektöründe en popüler festivallerden biri haline gelmiştir “  tespiti ile Didim’de önümüzdeki Nisan ayında yapılacak olan Vegan/Vejateryen Festivalinin ilçeye katkısını da ön görmesi anlamında faydalı bilgiler içeriyor.

Kent kültürüne katkısının özellikle incelendiği makalede “ Yiyecek festivalleri ziyaretçilerin kültürel, sosyal, eğitsel, eğlencesel, sanatsal ve/veya psikolojik açılardan olumlu deneyim  ve böylece bölge halkının, bölge esnafının ve bölge turizminin ekonomik, sosyal ve/veya çevresel açılardan somut ve soyut faydalar elde etmelerine olanak sağlamaktadır . Ziyaretçi düzeyinde sağladığı olumlu deneyim, memnuniyet, tekrar gelme niyeti gibi çıktılar üzerinde etkisi bulunan festivalin kilit unsularının neler olduğunun araştırılması festival düzenleyicileri için önemli konulardan birini oluşturmaktadır . denilidi   Bu unsurların araştırılması festival performansı (FESTPERF) ,  festival kalitesi (FESTQUAL) hakkında önemli bilgiler sağladığı görüldü.

Dr Osman Çulha’nın, Osman ÇULHA veSimge DAĞKIRAN’ın  “Restoran İşletmelerinde Üst Düzey Çalışanlar Açısından Yöresel Yiyecekler: Faydalar Engeller ve Satın Alma Ölçütleri” konulu bir makalesi ve makale yazarlarından Aytekin Kangal’ın daha önce yayınlanmış Didim ve Çevresinin Tarihine Geleneksel Mutfak Kültürü Açısından Bakış: Zeytin/Zeytinyağından Elde Edilen Yiyecekler ve Unutulmakta Olan Bir Tat: Kaşopita isimli bir başka makaleside bulunuyor.

 

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü