18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 06 Ocak 2017 16:33

SAĞLIK HAKTIR, SATILAMAZ...

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

SAĞLIK HAKTIR, SATILAMAZ...

Sosyal Güvenlik Kurumu yeni yılla birlikte emeklilerin maaşından kesilen, çalışanların ise eczanelerde ödedikleri muayene katkı paylarına %20 ile %60 oranında zam yaptı. Hastaların daha önce 5 lira ödedikleri devlet hastanelerine ait muayene ücreti 6 liraya, eğitim-araştırma hastanelerinde 5 liradan 7 liraya, üniversite hastanelerinde 5 liradan 8 liraya ve özel hastanelerde ise 12 liradan 15 liraya yükseltildi.

Asgari ücret yapılan zamma rağmen halen açlık sınırının altında iken, memur-işçi-emekli maaşlarına %3-5 zam uygulanmışken, muayene katkı paylarında yapılan ücret artışı, ülkenin ekonomik koşullarına aykırı bir durum teşkil etmektedir. Kaldı ki bırakın ücret artışını, sağlık hizmetleri sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olarak tamamen ücretsiz olarak sunulmalıdır.

Sağlık, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik gibi hizmetlere ulaşmak ve bu hizmetlerden faydalanmak, tüm vatandaşların en doğal hakkıdır. Bu hizmetlerin ücret karşılığı sunulması, bunları hak olmaktan çıkarmaktadır. Sağlık her geçen gün daha pahalı ve paralı hale gelmektedir. Sağlık kurumlarına başvurduğumuzda farklı isimler altında sürekli ödeme yapmamız beklenmektedir.

Tüm halkımızın eşit ve koşulsuz olarak yararlanması gereken sağlık hizmetleri, reform ve dönüşüm adı altında ticarileştirilmiş, hastalar müşteri konumuna getirilmiştir. Sağlıkta dönüşüm projesi ile, sağlık hizmet sunum ve alımının tamamen piyasa kurallarına göre belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin kamunun gelir kaynağı haline getirilmesi, yani sağlığın vatandaş yönünden hak olmaktan çıkarılıp herkesin parası ölçüsünde sağlık hizmeti alır hale getirilmesi sağlanmıştır.

Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, sağlığın bir kamu hizmeti olarak tasarlanması, herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir şekilde sunulması gerektiğini savunuyoruz... Hastaneleri ticari işletmelere dönüştüren ve vatandaşı müşteri gibi gören "sağlıkta dönüşüm" adı altında yapılan uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz...

SES Didim Temsilciliği

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü