20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 12 Ocak 2017 16:29

ADALAR BİZİMDİR

Yazan  mavi didim
Oy ver
(1 Oy)

ADALAR BİZİMDİR

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Tacettin Çolak ve Parti Avukatı  Ferit Gökçe  5 Aralık günü Didim Başsavcılığına başvuru yaparak Türkiye Karasularındaki adaların Yunan makamlarınca işgal edilmesine göz yuman kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı.

İçinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında bulunduğu suç duyurusuna Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım’ın geçtiğimiz günlerde Didim Karşısındaki Marathi Adasının Türkiye topraklarında olduğun belgesinin de dosyaya eklenmesi için belgeleri savcılığa teslim ettiler.

Gazetemize gelerek bilgi ve belgeleri paylaşan Avukat Tacettin Çolak Hem uluslararası belgelerde hem de 25 Kanunusani 1923 ve 2313 sayılı resmi gazete de yayınlanan belgeyi paylaşarak bu adaya resmi pasaportla giden Eski b başbakan Ahmet Davutuoğlu’nun da resminin bulunduğu ispatlayan  belgeyi savcılığa ek dosya halinde verdiler.

Özellikle Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım’ın söylediklerinin ve de bahse konu belgeleri bizzat teslim edebileceği de belirtilen  ek dilekçede Ege Denizindeki Türkiye’ye ait adaların, Yunanistan tarafından Uluslararası hukuk ayaklar altına alınarak 2004 yılından bu yana açıkça işgal edilmesine, ülkemiz yürütme erkinin başında bulunan siyasilerin bu duruma seyirci kaldıklarına ve hatta işgal edilen bu adalara yatlarındaki Türk Bayrağını kapatarak ve pasaport kontrolünden geçerek tatil yapmaya gittiklerine dair belge ve bilgiler sunularak , Didim İlçemiz sınırları içinde bulunan Marathi Adası’nın 30 Ekim 1918 tarihinde işgal altında olmadığı ve bu nedenle Misâk-ı Milli sınırları içinde bulunduğu, 4 Ocak 1932’de Türk-İtalyan Sözleşmesinin imzalandığı, Sözleşmenin onay süreci devam ederken Türkiye’nin 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olduğu, Türk-İtalyan Sözleşmesinin 14 Ocak 1933’de TBMM tarafından kabul edilerek 25 Ocak 1933 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı, anılan bu sözleşmenin 1’inci maddesinde Marathi Adası’nın Türkiye’nin Egemenliği altında olduğunun belirtildiği, yine bu sözleşmenin 24 Mayıs 1933 tarihinde Milletler Cemiyeti Sekreterliği’ne tescil ettirildiği ve bu tescil belgesinin de BM Cenevre Ofisi’ndeki arşivde bulunduğu, belgelediklerini savunan Halkın Kurtuluş Partisi sözcüsü Av. Ferit Gökçe  Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım’ın da tanık sıfatıyla dinlenmesini istediklerini söylediler.

Savcılığa teslim ettikleri belgeler sunlar;

• Marathi Adası’nın 12 Ada Deniz sınırının dışında kaldığı ve Türkiye’ye ait olduğuna dair 1943 tarihli İngiliz Haritasını ve altındaki notları, Türkçe çevirisiyle birlikte,

• 4 Ocak 1932 tarihli İtalyan-Türk Anlaşmasına göre Marathi Adasının konumunun tespit edildiği ve Türkiye’ye ait olduğuna dair haritayı,

• Yine Marathi Adası’nın 12 Ada Sınırı dışında kaldığı ve Türkiye’ye ait olduğunu gösteren 1951 tarihli Amerikan haritasını,

• Marathi Adası’nın işgal altında olduğuna dair 2006 tarihli Uydu görüntüsünü,

• Türkiye’ye ait olan Marathi Adası’nın Yunanistan tarafından turizme açıldığına ve Yunan vatandaşlarının yerleştirildiğine dair görüntüleri,

• Misâk-ı Milli Sınırları içinde bulunan ve Milletler Cemiyeti’ne tescil  ettirilmiş olan Marthi Adası’nda inşa edilen Kilise ve dalgalanan Yunan bayrağına dair görüntüleri soruşturma dosyasına sunuyoruz.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü