23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 21 Şubat 2017 17:07

GÜNLÜK EV KİRAYA VERMEK ARTIK KURALLARA BAĞLI

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

GÜNLÜK EV KİRAYA VERMEK  ARTIK KURALLARA BAĞLI

Didim Ticaret Odası Emlak Komisyonu ve Didim Günü Birlik Evler Denetleme Komisyonu ortak bir toplantı düzenledi.

Ticaret Odası salonunda yapılması planlanan toplantı katılımcı sayısının fazlalığı dolayısıyla Odanın Kültür Merkezi Salonuna alındı.

Didim Kaymakamı İskender Yönden, Jandarma Komutanı Gürhan Kabakçı, Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Oda Başkanı Şaban Üstündağ, ile konuyla ilgili bazı kamu kurumları müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan Deniz Demir687 sayılı KHK’nın 4. Maddesine eklenen Günü Birlik Kiralık evlerde kalanlara da bildirim zorunluluğu getiren Geçici ikamet yeri kimlik bildirme projesi kapsamında bilgilendirme yapılması gerektiğinden ve sıkça sorulmaya başlayan soruların burada muhatapları tarafından cevaplanacağı bir toplantı düzenlediklerin söyledi.

Gösterilen ilgiden de anlaşılacağı üzere çok önemli bir konu olan Günü Birlik Evlerde Kimlik bildirme zorunluluğunun maddi yükü çok ağır cezalar getirdiğine dikkat çektiklerini söyledi.

Çok sayıda emlakçının katıldığı toplantıda 160 tane Ticaret Odasına Kayıtlı Emlakçılık işi yapan üyenin yanında 126 kayıtlı üyesi bulunduğu öğrenilen toplantıda Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili bir polis memuru yasada getirilen değişiklikleri gösterdi.

Özel ve tüzel kişilerin hangi şartlarla müracaat edecekleri ve yapmaları gereken konular ile kanunla belirlenen ceza rakamları maddeler halinde sıralandı.

Herk konut için ayrı başvuru numarası alınma zorunluluğu,, ruhsat konusunda  netleşmiş bir yönetmeliğin bulunmaması, iyi niyetli kiralamalar ile kötü niyetli kiralamaların ayrımında dikkat edilecek konular ile KHK da yayınlana  4. Madde ye açıklık  getirildi.

Buna göre ; “31.10.2016 tarih ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda bir kısım değişiklikler yapıldığı ve buna göre; “ 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrasında sayılan tesislere “günübirlik kiralanan evler” eklenmiştir. Böylece anılan maddenin son hali şu şekilde düzenlendiği,

“Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmî konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorunda” odlukları belirtildi. 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Denildi.

“Bu Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.

İkinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 2017 yılı için 10383 TL , anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5191 Tl para cezası, mülki idare amirlerince verilir denildiği va ayrıca  bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir” denildiği özellikle belirtildi.

“Yukarıda belirtilen düzenleme ile yatak sayısı belirtilmeden özel veyaresmi her türlü konaklama tesisleri ile günübirlik evler kanun kapsamında alınmış olduğundan;

Emniyet Genel Müdürlüğü Sistemine ( geçici ikamet yerleri kimlik bildirme ) “GİYKİMBİL” e bağlanmayanlara, bağlandıkları halde anlık olarak veri göndermeyen, gerçeğe aykırı veya gerçeğe uymayan kayıt giren sorumlu işleticilere ilgili kanunlarda yer alan maddelere muhalefetten adli ve idari yasam işlem yapılacağı  bunun için emlakçılar başta olmak üzere bu işi yapanların dikkatli olması istendi.

Daha sonra toplantıya katılanların sistemle ilgili kafalarına takılan sorular cevaplandı. En çok merak edilen konulardan olan, başkasının konutuna aracılık edenlerden durum tespit edildiğine kimin sorumlu olacağı, ruhsatlandırma işleminde belediyenin neler yapacağı, bu evlerde hizmet verenlerin SGK boyutun ne olacağı ve maliye kayıt işlemlerinde hangi konulara dikkat edileceği ve bu konutlarda kimlerin kaldığının nasıl belirleneceği soruları muhatapları tarafından cevaplandırıldı.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü