24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 07 Mart 2017 16:10

Öğretmen Turgay Elçi bir basın açıklaması

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Eğitim Sen Didim Temsilciliği Yürütme Kurulu adına Öğretmen Turgay Elçi bir basın açıklaması yaparak Tüm Kamu Emekçilerini Yoksullaşmaya, Güvencesizliğe,  İktidarın “Tapulu” Kapı Kulu Olmaya Karşı HAYIR, Demeye Çağırıyoruz! Dedi.

Elçi’nin açıklamasında  “Yoksullaşmada, İş Güvencemizin Hedef Alınmasında “İstikrar” Sürüyor!” dedikten sonra rakamlarla  ekonomik durumun iyi olmadığını belirtti ve  “Şubat Ayı Enflasyonu: %0,81, Son Beş Yılın En Yüksek Enflasyonu Yıllık Enflasyon: %10,13  Aralık- Şubat Dönemi İki Aylık Enflasyon:  %3,29 2017 Maaş Artışımız Cebimize Girmeden Buharlaştı! “ dedi. Eğitim Sen Didim Temsilcisi öğretmen Turgay elçi açıklamasına “ AKP’nin Kamu Emekçilerine Referandum Vaadi: “İş Güvencenizi Kaldıracağız”16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere referandum için AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen kampanyanın merkezinde ‘istikrar’ söylemi yer almaktadır.  Üstelik ‘istikrar’ söylemi ile referandumdan ‘Evet’  isteyen sadece siyasal iktidar ve Cumhurbaşkanı da değildir. Siyasal iktidarın memur kolları gibi çalışan malum konfederasyon da merkezine ‘istikrar’ söylemini aldığı kampanyada “memurluk tapulu mal değildir” diyerek referandumdan sonra iş güvencemizi kaldıracağını açıklayanlara ‘Evet’ oyu istemektedir. “ diyerek devam etti.

Kimin, Neyin İstikrarı? sorusuna da; “ Oysa ‘istikrar’ kavramı toplumun farklı kesimleri için farklı anlamlar ifade etmektedir. Patronlar-sermaye için istikrar; vergi indirimlerinin, teşviklerin sürdüğü dolayısıyla karın artmasının garanti altına alındığı bir durumu ifade etmektedir. İşçiler, emekçiler, emeği ile geçinen kesimler için ise istikrar,  çalışma hakkının ve iş güvencesinin, insanca bir yaşam sürmeye yetecek maaşın-ücretin sağlanması, yarına güvenle bakabilmek için sürekli hale getirilmesidir.

Bu açıdan bakıldığında, özellikle son yıllarda ülkemizde patronlar – sermaye grupları dışında kalan kesimler için istikrardan bahsetmek mümkün değildir. Toplumun %1’i bile olmayan azınlığın çıkarlarında istikrarın sürmesi pahasına kamu emekçilerinin de içinde bulunduğu %99’un çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün daha ağırlaştırılmaktadır” dedi ve konuşmasının son bölümünde istikrarın’ Emek Cephesine Genel Yansımalarını da; “AKP hükümeti 16 Nisan’da yapılacak  “Bütün Güç, Yetki Tek Adama” referandumu için tüm kaynaklarını seferber etmesine rağmen bütün ekonomik-sosyal göstergeler ciddi anlamda bozulmuştur. Bu temel göstergelerin emek cephesine genel yansımalarına baktığımızda karşımıza aşağıdaki ‘İstikrar Tablosu’ çıkmaktadır.”dedi.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü