19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 14 Mart 2017 15:21

DİDİM BELEDİYE SPOR İÇİN SON 3 HAFTA

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DİDİM BELEDİYE SPOR İÇİN SON 3 HAFTA

Didim Be­le­di­ye-s­por, Pa­zar­te­si günü oy­na­dı­ğı Uşak Utaş Spor ma­çı­nın ar­dın­da, kay­bet­ti­ği 3 pu­an­dan sonra. Lige so­nu­na 4 hafta kala. 23. haf­ta­ya, Didim Be­le­di­yes­por ile Kar­puz­lus­por 21 puan ile aynı pu­an­da­lar, Çi­nes­por ise 23 puan ile 2 puan önde. Sö­kes­por’un şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ise devam edi­yor.

Sö­kes­por şam­pi­yon olur­sa lig­den, iki takım ye­ri­ne tek takım dü­şecek. Didim Be­le­di­yes­por, Kar­puz­lus­por ve Çi­nes­por için kü­me­den dü­şe­me­mek için büyük bir avan­taj ola­cak.

Didim Be­le­di­ye-s­por önü­müz­de­ki hafta dep­las­man­da, Or­ta­ca Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak. Ar­dın­dan 26 Mart da Sa­ray­köys­por ile Didim’de kar­şı­la­şa­cak ve 2 Nisan ta­ri­hin­de Öde­miş spor ile Dep­las­man­da oy­na­ya­rak ligi bi­ti­recek. Didim Be­le­di­yes­por’un son hafta maçı yok.

Kar­puz­lus­por ve Çi­nes­por, Didim Be­le­di­ye Spor’dan bir maç fazla oy­na­ya­cak. Olu­şan bu tab­lo­ya göre Didim Be­le­di­ye Spor tüm maç­la­rı­nı ka­zan­mak zo­run­da.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü