19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 29 Mart 2017 15:38

BİAT ETMEYECEĞİZ

Yazan  mavi didim
Oy ver
(1 Oy)

BİAT ETMEYECEĞİZ

“Farklılıklarımızla birlikte eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan herkesi, her bir bireyi referandumda mevcut değişikliği reddetmeye ve tercihini hayır’dan yana kullanmaya çağırıyoruz”

Didim Demokrasi Platformu bileşenleri Didim Hayır Diyor etkinliklerinden birsini daha İş Bankası önünden gerçekleştirdi.

KESK’e bağlı sendikaların üyelerinin işten atılmasına ve ihraçlara karşı yapacağı önceden duyurulan etkinlik seçim yasakları içerisindeki yetkiyle Valilik tarafından KESK’adına yapılamasının yasaklandığı öğrenilmesi üzerine Didim Birleşik Haziran Hareketi adına yapılan müracaatla yapıldı.

Eğitim Sen Didim Temsilcisi Turgay Elçi KESK’in yapması yasaklanan bu etkinlikte konuşma yapamayacaklarını söyledi ve sözü Emekli Öğretmen ve Didim BHH Meclisinden  Haydar Pınarbaşı’na bıraktı.

Pınarbaşı yaptığı açıklamasına “Hayır de! Herkes Kazansın!” diyerek başladı ve  7 Haziran 2015 seçiminden bu yana darbe üstüne darbeler ile karşı karşıya kaldık. “Ya biz ya kaos” sopası sürekli başımızda sallandırıldı. Temel hak ve özgürlükler rafa kaldırıldı, cezaevleri Cumhuriyet tarihinin doluluk oranlarını kat be kat aşacak sayıda muhaliflerle dolduruldu. Yandaş/havuz medyası dışında kalan tüm basın yayın organları kapatıldı, onlarca basın emekçisi, aydın tutuklandı. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanımı terör propagandası kapsamına alınarak binlerce dava açıldı. On binlerce çalışanın sorgusuz sualsiz işine son verilerek açlıkla, sefaletle karşı karşıya bırakıldı. Üniversiteler 12 Eylül’de bile karşılaşılmayan bir saldırıya uğradı, binlerce akademisyenin görevine son verildi.

Tüm bu yönelimlerin ana nedeninin referanduma götürülecek anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesi olduğu bugün tartışma götürmez şekilde netleşmiştir. Anayasalar, toplumsal değişim taleplerine cevap verdikleri, ülkenin birikmiş ve yakıcı sorunlarına cevap ürettikleri, mümkün olan en geniş rıza ve mutabakata dayandırıldıkları ölçüde “Toplumsal Sözleşme” karakteri taşıyabilirler” diyerek sürdürdü

Haziran Meclisinden Haydar Pınarbaşı açıklamasının son bölümünde “Toplumsal sözleşme kaygısı baştan beri güdülmediği gibi, kuvvetler ayrılığı tümden ortadan kaldırılmakta, tüm yetkiler tek elde, tek partide, tek siyasal görüşte toplanmaktadır. Emekçilerin, demokrasi güçlerinin yüzyıllarca süren mücadelesi ile elde edilen ve hiçbir gerekçe ile ortadan kaldırılmaması gereken temel hak ve özgürlüklerin KHK’larla askıya alınmasının, ortadan kaldırılmasının önü açılmaktadır.

AKP iktidarının 14 yıllık yönetim şekline, politikalarına baktığımızda örgütlü muhalif emek hareketini yok etme ve ezmenin temel yönelimlerinden bir tanesi olduğu net görülmektedir. Bunun sayısız örneğine tanık olduk. Bağımsız emek hareketinin varlığını, varoluş koşullarını ve örgütlülüğünü savunmak amacıyla, mevcut paketi reddediyor, Referandumda Hayır Diyoruz!” dedi ve Neden Hayır dediklerini şöyle sıraladı.

Ø 4+4+4 gerici piyasacı ve cinsiyetçi eğitim sistemine Hayır!
Ø Basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki anti demokratik uygulamalara Hayır!
Ø Cumhuriyet ve demokrasi düşmanlığına Hayır!
Ø Milli iradeyi sadece AKP ve yandaşlarıyla sınırlayanlara Hayır!
Ø Asgari ücretin açlık sınırının altında tutulmasına Hayır!
Ø Güvencesiz, sözleşmeli, esnek ve taşeron çalıştırmaya Hayır!
Ø Kamu kaynaklarının yoksul emekçi halka değil, sermayeye aktarılmasına Hayır!
Ø Gizli tanık ifadelerine ve iftira hukukuna Hayır!
Ø Çocuk istismarına, taciz ve tecavüzlere Hayır!
Ø Çocuk evliliklerini meşrulaştıran anlayışa Hayır!
Ø Hakikat peşinde koşan gazetecileri hapse atanlara Hayır!

Ø Bilim, sanat ve kültür düşmanlığına Hayır!
Ø Ekolojik yaşamı tehdit eden Nükleer santrallere Hayır!
Ø Etnik ve mezhepsel ayrımcılığa Hayır!
Ø Türkiye’yi bir şirket, yurttaşları müşteri gibi gören anlayışa Hayır!
Ø OHAL’e Hayır!
Ø Eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıran uygulama ve yaptırımlara Hayır!
Ø Haksız ve hukuksuz disiplin cezalarına, sürgünlere ve ihraçlara Hayır!
Ø Kamu emekçilerinin iş güvencelerini KHK’lar ile ortadan kaldıran uygulamalara Hayır!
Ø Evrensel hukuk ilkelerini askıya alan keyfi uygulamalara Hayır!
Ø Kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük haklarının Grevli ve Toplu Sözleşmeli sendikal hakla belirlenmesi engellendiği için Hayır!
Ø Kamusal, bilimsel, laik, anadilinde ve parasız eğitim hakkını ortadan kaldıran uygulamalara Hayır!
Ø Parlamenter sistem yerine, tek adam diktatörlüğünün dayatılmasına Hayır!
Ø Derelerin, ormanların, kıyıların yani doğal ve ekolojik yaşam alanlarının sermayeye peşkeş çekilmesine Hayır!
Ø Atama ve yer değiştirmelerin liyakate göre değil, sendikal ve siyasal kimlikler üzerinden yapılmasına Hayır!
Ø Türkiye halklarının eşitlik ve özgürlük içinde birlikte yaşamalarına imkân bırakmayan uygulamalara Hayır!
Ø Halk iradesi ile seçilmişlerin yerine kayyumların atanmasına Hayır!
Ø Demokratik halk egemenliğinin tek adamda toplanmasına Hayır!
Ø Yasama, yürütme ve yargı güçler ayrılığının ortada kaldırılmasına Hayır!” Pınarbaşı açıklamasını şöyle bitirdi. “Referandum yolu ile tüm vatandaşlarımıza, emekçilere dayatılan “Biat et Rahat Et”tir. Biat etmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz.
Farklılıklarımızla birlikte eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan herkesi, her bir bireyi referandumda mevcut değişikliği reddetmeye ve tercihini hayır’dan yana kullanmaya çağırıyoruz”.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü