20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 30 Mart 2017 15:17

DİDİM HAYIR DİYOR

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DİDİM HAYIR DİYOR

Birleşik Haziran Hareketi Didim Meclisi aldığı kararla başlatılan Barış içinde  yaşamak için Hayır kampanyasına Didim’in mahallelerinde devam ediyor.

Birleşik Haziran Hareketi Didim Meclisi üyeleri Didim Akköy,Balat ve Akyeniköy'de Referandumla ilgili çalışmalar yaptı. Halktan yoğun ilgi gören Haziran Hareketi diğer mahallelerde ve Didim'de çalışmalarını sürdürecek.

Önceki gün Cumhuriyet Caddesi ve Altınkum  ‘da mektup dağıtan Haziran  hareketi   neden hayır denilmesi gerektiğini anlattı

Birleşik Haziran Hareketi Didim Meclis yürüttüğü hayır çalışmalarına, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve REDaktif Sitesi Yöneticisi ve Eski Yurt Gazetesi yazarı Gazeteci Yazar Hakan Gülseven'inde 2 Nisan 2017 günü Saat 14.30 Didim Belediyesi Düğün Salonunda katılacağı bir panelle devam edecek,

Yapılacak olan "Türkiye'nin Geleceği İçin Hayır"  başlığıyla düzenlenen panele Didim Demokrasi Platformu bileşenleri ve çok sayıda Didimlinin katılması bekleniyor.

Birleşik Haziran Hareketi, Didim'de hayır kampanyası çalışmalarını Didim'in dışındaki mahallelerde, ev ve kahve toplantılarının yanı sıra Haziran Hareketinin neden hayır dediğini açıkladıkları 10 maddelik bir mektubu Didimlilere veriyorlar.

Haziran Hareketinin denen hayır dediğini anlattıkları mektup şöyle;

1-Başkanlık adı altında adeta bir saltanat yasası getiriliyor. Denetleme mekanizmaları tamamen ortadan kalkıyor.

2- Yargı tek adamın kontrolüne giriyor. HSYK’nın yarısını, Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12’sini Cumhurbaşkanı atıyor.

3- Bakanlıkları, kamu idaresinin tamamını istediği gibi Kararnamelerle düzenleyebilme yetkisi bir kişiye veriliyor.

4- Cumhurbaşkanı Meclis’i fesih kararını tek başına alabiliyor ancak Meclis 360 oy çoğunluğuyla Cumhurbaşkanının görevine son verebiliyor.

5- 15 yıldır türlü hukuksuzluklarla süren zulüm düzeni yasal olarak da kılıfına uyduruluyor. Yargı kontrolü ile tüm muhaliflerin hapse tıkılacağı dönem yasallaşıyor.

6- Madenlerde, inşaatlarda denetimsizliğin hakim olduğu, birileri zengin müteahhit olacak diye halkın yoksul çocuklarının öldüğü düzen yasalarla koruma altına alınıyor.

7- “Yatırımlarda hızlı karar alma” adı altında ülkenin ormanlarının, derelerinin, sularının bir kişinin keyfine göre birilerine hızlıca peşkeş çekilmesinin önü açılıyor.

8- Bir kişi hem hükümet, hem meclis, hem mahkeme oluyor. Bu düzenlemeyle birlikte dediğim dedik astığım astık bir dikta rejiminin kapısı ardına kadar açılıyor.

9- Mevcut yönetim, yeni anayasa teklifiyle kendisini güvenceye almaya çalışıyor. İnsanların yediğine içtiğine karışan, inancına saygı duymayan totaliter anlayış, hayatlarımıza daha fazla müdahale etmek için daha fazla yetki istiyor.

10- Kimsenin can, mal ve hukuk güvenliğinin kalmadığı, geleceğimizin Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasına hapsedilen bir düzen yaratılıyor.  Cumhurbaşkanı’nın emniyeti, yargıyı dizayn ettiği bir ülkede kadrolaşma ve yandaşlık sınır tanımayan bir hale getiriliyor. Zaten ayyuka çıkan rüşvetçilik ve kayırmacılığın önü alabildiğine açılıyor.

Tüm bunlara Hayır diyoruz, çünkü tüm bunların nasıl bir sonuç yaratacağını görüyoruz, 15 yıldır ülkeyi nasıl yönettiklerini biliyoruz. 15 yılda mutsuz, yarına güvenli bakamayan, ekonomisi çökmüş bir memleket yarattılar. Bu karanlığa son vermek için HAYIR diyoruz.”

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü