18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 20 Nisan 2017 15:26

DİDİM TURİZMİN SWOT ANALİZİ

Yazan  mavi didim
Oy ver
(3 oy)

DİDİM TURİZMİN SWOT ANALİZİ

Didim’de yapılan en ciddi Turizm Değerlendirme Analizi Didim Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu tarafından hazırlandı. Hazırlanan SWOT analizi Turizm Haftası başlangııçında Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulundaki Sempozyumda anlatıldı.

Öğretim Görevlisi Dr. Rabia Aydın’ın Yüksek Okul salonunda Didim Protokolüne ve MYO öğrencilerine sunduğu rapor Didim Turizminin tam anlamıyla röntgenin çekmiş. Didim Turizminin Güçlü Yönleri, Zayıf Yönler, Fırsatları ve Tehditlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği analiz raporu bir çok işletmeci ve kurum tarafından iyi değerlendirilmesi gereken bir çalışma olmuş.

Didim Kaymakamı İskender Yönden’in Sempozyum sonrası tebrik ettiği Dr. Rabia Aydın, uzun bir çalışmanın ürünü olan bu analizin isteyen kurumlarla paylaşabileceklerini söyledi. Kurumların kendilerini geliştirirken ve gelecekle ilgli planlamalarında yapılması gereken bu analizin yerleşim yerleri ve şehirlerin geleceğini planlama açısından oldukça önemli kabul edilmiş bir analiz yöntemi olan SWOT’un kurumların kendi işletmeleri içinde yaptırmaları gerekir.

Dr. Rabia Aydın, Didim’in  analizini yaparken  Güçlü ve Zayıf Yönlerini iyi incelediklerini  Fırsatları ve Tehditleri objektif bir süzgeçten geçirdikten sonra netleştirdiklerini belirti ve İstatistiksel verilerini değerlendirdiklerinde ortaya çıkan tablo  son 2 yılın verileriyle hazırlandı. Buna göre 2015 yılında Didim'e toplam ziyaretçi 1824,099 kişi iken 2016 yılında 2,125,845 kişi olmuş, bu oran bir önceki yıla göre %16,54 artışı işaret ediyor. ancak Didim'deki yabancı uyruklu konaklama sayısı 903,430'dan 849,816'ya düşmüş, rapordaki Didim’in turizm artışını ise 920,699 olan yerli turistin 2016 yılında sayısının 1276029 a çıkmış olması anlatabiliyor. Bu veriler Didim Kaymakamlığının Emniyet teşkilatından otellerden aldıkları kayıtlardan oluşturulmuş.

Bu tespitlerden sonra, Didim’in güçlü yönleri değerlendirilmiş ilk  olarak Anadolu’nun önemli antik kentlerinden olan Apollon Tapınağı, Milet ve Priene Antik Kentine sahip olması, 90 km'lik  11 mavi bayraklı plaja sahip olması ve 9 Eylül Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde tescillenerek ortaya çıkan temiz hava konusunda iddialı "Temiz Havalı" kent olması, turizm faaliyetlerine uygun ve Türkiye’deki en büyük kamuya ait arazisi olan bir kent olması, Didim MYO başta olmak üzere orta eğitim düzeyinde de olsa meslek liselinin bulunması, Yakın turizm beldelerinden olan Kuşadası ve Bodrum'dan daha ucuz olması ve aldığı göçler nedeniyle iç pazarda tanınan bir destinasyon olması tespitleri yapılmış.

Didim’de Kaymakamlık başta olmak üzere turizmle ilgili koordinasyon çalışmalarını ve ulusal ve uluslararası fuarlar toplu olarak katılmanın  Didim için önemli olduğu da tespit edilmiş.

Didim’in Zayıf yönleri analizinde de Turizm sezonunun 3 ay gibi bir süreli olması, ve mevcut  pazar beklentilerine yönelik araştırma yapılmaması, 90 km’lik sahiline rağmen yeterli tesisin olmaması, turistlerin zaman geçirebileceği yaratıcı  ve deneyim kazandırıcı  parklar, müzeler ve çeşitli aktivite merkezlerin az olması ve bu alanların kısıtlı olması tespitleri yapıldı.

Ayrıca yaz aylarında 500 bine çıkan nüfusa rağmen, 50 yataklı bir devlet hastanesi dışında sağlık kurumunun olmaması ikinci konutların kontrolsüz olarak günlük kiraya verilerek konaklama tesislerine alternatif yaratılmış olması ve Didim’deki otellerin, turizm değerlendirmesi yapılan platformlarda değerlendirmeye girmemesi, çevreye duyarlı  "Yeşil Yıldız"lı tesislerin olmaması ve turizmde sürdürülebilirliğinin sağlanması için bilinçli bir tüketici kitlesi tarafından, dikkat edilen çevreye duyarlı tesislerin, tercihlerinde önemli rol oynayan uygulamalar oldu belirtilmiş..

Didim Turizmin tehdit eden unsurlar analizinde de, hızla yükselen nüfusun birlikte getirildiği betonlaşma sağlık, ulaşım, alt yapı ve eğitim gibi konulardaki yetersizlikler, turizmin yalnızca Deniz/güneş/kum  konseptine dayalı  tesislerden oluşması, olarak tespit edilmiş.

Fırsatları ile ilgili olarak tespit edilenler de ise;  Havasını temiz olması ve bunu tescil edilmesiyle birlikte sağlık turizmine uygun bir yer olduğu, Astım  başta olmak üzere solunum yolları hastalıklarına yönelik tedavi merkezlerinin kurulması ve dünyada yükselen turizm trendi olan Wellness (stresten uzak ve modern yaşamın negatif etkilerinden kaçarak bedensel ve ruhsal arınmayı amaçlayan kişisel bir turizm akımı) turizmine  cevap verebilecek potansiyelinin olduğu ve Bodrum'da ve Milas'ta hayata geçirilen sağlık merkezleri benzeri tesisleri yapılabileceği  tespit edilmiş.

Didim’in deniz suyunun Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre  A kalite  suya sahip olduğu ve deniz suyunun ısıtılması  sitemi ile Hydroterapi (çeşitli hastalıklar nedeniyle oluşan fiziksel yetilerin yeniden kazanılabilmesi için ve ya gevşeme-stresten arınma için su  egzersizleri ile yapılan tedaviler) tesislerinin kurulmasına uygun olması, geniş arazisinin olması sebebiyle her yıl %12-14 oranlarında büyüyen ve dünya genelinde 200 milyar dolarlık bir gelire sahip olan spor turizmine yönelik  tesislerin oluşturulmasının değerlendirilmesi önerilen raporda 2015 yılından Türkiye'ye gelen 600 bin yabancının spor turizmi için geldiğin ve yaklaşık 1 milyar dolar harcama yaptığı tespit edilmiş. Yine geniş arazisi nedeniyle gelir durumu yüksek kişilerin tercih ettiği golf turizminin de Didim için bir fırsat olabileceği analiz yapılmış.

Değer taraftan büyük kongre merkezi olmasa da küçük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapma potansiyelinin değerlendirilmesi ve iç ve dış pazarda yaygın olan bayi toplantıları, üniversitelerin ve meslek kuruluşlarının seminer, sempozyum ve kongre organizasyonlarının değerlendirilebileceği  ve yine dünyada bir trend olarak yükselen  Agro Turizm (Çiftlik Turizmi, Tarım Turizmi, Eko-Turizm ve Vegan turizm)  anlamında 120 bin dönüm tarıma elverişli  arazilere sahip  ve hali hazırda  devam eden organik turizm uygulamaları fırsatına sahip olması ve bu turizm sayesinde tarımında çeşitlenmesi sağlanarak kırsal kalkınmaya destek olabilir, Akköy ve Balat'ta korunmuş köy dokusuna ve alternatif tarımsal uygulamalar agro turizm için imkan sunmaktadır da deniliyor.

Didim’in elinde bulunan tüm bu fırsatlara rağmen ulaşımda yol üstü güzergah olmaması ve İzmir ve hava alanına ulaşımının zaman açısından olumsuzluk olduğu, ancak yapımı planlanan Bodrum Havaalanına Kazıklı tarafından  turizm yolunun yapılmasının Didim’in tercih edilmesinde önemli olacağı kaydedilmiş.

Özet olarak Didim’in Güçlü yönleri başlığından Tarihi çekiciliği, Temiz Havası ve Deniz Suyu, Alternatif Turizm ürünleri yaratabilme potansiyeli, Yerel yöneticilerin önemli çabaları, Nitelikli Genç Turizm Personeli, Didim'e verilen yatırım teşvikleri, ve iç pazardaki tanınmışlık sayılmış,

Zayıf  yönlerinde ise Hava alanına uzaklığı, Hastane, sağlık merkezi yetersizliği, İkinci konutların kayıt dışı kiraya verilmesi, Etkin pazar araştırmalarındaki eksiklik, tesisler dışında yeterli turizm alternatifinin olmaması, Tesislerin kalitelerinde gözle görülür başarılar elde edememiş olması sayılıyor.

Didim için fırsatlar ve yatırım imkanları olarak Küresel olarak turizmin büyümesi, Niş pazarların önemi, Wellness ve Hydroterapi fırsatları, Spor Turizm olanakları, Kongre ve Toplantı turizmi fırsatları, tarımsal turizme uygunluk, Vegan festivali ile başlayan pazarı çeşitlendirme olanağı  sayılmış.

Tehditle başlığında is e kısaca Bölgedeki savaşlar ve siyasi istikrarsızlık, nüfus artışına bağlı olarak kentsel sorunlar, Turizm alanlarının hızla betonlaşması, yeni yatırım alanlarının 3s anlayışına göre projeler olması.

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü