19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 01 Mayıs 2017 16:24

1 Mayıs İşçi Bayramı Didim’de de Kutlandı

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

1 Mayıs İşçi Bayramı Didim’de de Kutlandı

Çalışanların bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs didim’dede görkemli bir şekilşde kutlandı.

Didim Cumhuriyet meydanındaki kutlamalar, Didim Demokrasi Platformu bileşenleri  katıldı.

Cemevi üyelerinin toplu olarak yürüyerek geldikleri miting alanına ilk başlangıçta pankartlardaki  çıtaların sopa gibi kullanılabileceği düşüncesiyle alana alınmayan  EMEP korteji dışında gerginlik yaşanmayan kutlamalar pankar sopalarının çıkartılmasının ardından meydana girişler başlatıldı.

Belediye’de örgütlü DİSK Genel İş’e üye işçilerin Sendikanın Muğla’da yaptığı mitinge gittiği için toplu olarak katılamadığı  ve kontrol noktalarından arama yapılarak alana alınan gurupların, (CHP, EMEP, HDP, Birleşik Haziran Hareketi, Kible Kadın Derneği, Hitit Çorumlular Derneği, Didim Derneği, Alevi, Bektaşi Kültür Merkezi Cemevi Derneği, Akbük Cemevi, Umut Tiyatrosu’nun) toplu halde katıldığı kutlamalarda, 1977 yılında Taksim’de ölen işçiler başta olmak üzere iş kazası benzeri nedenlerle ölen işçiler anısına saygı duruşu yaptılar.

Okunan şiirler ve birlikte söylenen türkülerin ardından  kutlamalarla ilgili konuşmayı Eğitim Sen DidimTemsilcisi  Turgay Elçi yaptı.

Elçi Konuşmasına, “ Kıdem tazminatının gaspına, Kiralık işçiliğe ve taşerona, İş cinayetlerine ve işçi katliamlarına, OHAL ve KHK rejimine, Tek Adam yönetimine HAYIR diyen dostlar merhaba”  diyerek başladı.

“Bağımsız Laik ve Demokratik Bir Türkiye’yi ellerimizle kuracağız diyen yoldaşlar Merhaba.

Mücadele ve dayanışma geleneğini Pir Sultan Abdal’dan , Deniz’den, Mahir’den, İbo’dan Elif Kanlıoğlu’ndan alan yoldaşlar Mehaba.

Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi için, tüm ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs, birliğin-mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü gündür.

Yok sayılan emeğin, dünyanın dört bir yanında görkemli bir biçimde varlığını gösterdiği gündür 1 Mayıs. Dünyanın her yerinde en merkezi ve en büyük meydanlar, emeğin bu görkemli buluşmasına tanıklık eder. İşçiler özlemlerini, umutlarını, taleplerini istedikleri meydanlarda özgürce ifade eder.

Türkiye’de ise maalesef 1 Mayıs’lar iktidarların getirdiği yasaklar ve devlet şiddetinin gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır. “Ayaklar baş olursa kıyamet kopar” diye açıklanan bu tutum, 2017 yılında da devam etmektedir.

1 Mayıs 1977’deki kontrgerilla katliamının 40’ıncı yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması ölenlere ve işçi sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, bizler de dahil olmak üzere, yurttaşların buluştuğu Taksim alanı ne yazık ki yeniden yasaklı meydan haline getirilmiştir.

Hukuku, demokrasiyi, evrensel temel hak ve özgürlükleri yok saymayı bir rejim biçimi olarak benimsemiş anlayışa karşı, bu yıl her zamankinden çok daha yaygın, kitlesel ve coşkulu bir biçimde buluşmayı görev biliyoruz” diye devam eden konuşmasında Didim Eğitim Sen Temsilcisi Turgay Elçi; “ Bilindiği gibi, emekçilerin haklarını geliştirmeyen, aksine zarar veren ve tek adam rejimini dayatan bir anayasa için referanduma gidildi. Devletin tüm olanaklarının kullanılmasına, tek sesli medyaya, hayır diyenlerin engellenmesine rağmen yurttaşların en az yarısı HAYIR dedi. Böyle bir anayasa değişikliği ile ülke huzur, barış ve istikrar bulamayacaktır. Türkiye’nin acil ve yaşamsal ihtiyacı eşitlikçi, özgürlükçü, laik ve sosyal bir Anayasadır.

Ancak ülkeyi yönetenler bu gerçeklere gözünü kapatmakta, Türkiye’ye tek adam rejimi dayatmaktadır. Halkın en az yarısının HAYIR dediği bir rejim değişikliğini, cebren ve hile ile meşrulaştırma girişimlerine karşı 2017 1 MAYIS’ı çok daha anlamlı ve önemli hale gelmiştir” dedi.

Konuşmasında16 Nisan günü yapılan referandum sonuçlarına vurgu yapan Elçi;  “ 2017 1 Mayıs’ı, hile-hurda ile dayatılan tek adam rejimine karşı demokrasi için, giderek derinleştirilen ve bizi Ortadoğu’daki çatışmaların ateşine sürükleyen savaş politikalarına karşı barış için, giderek pervasızlaşan emek düşmanlığına karşı emeğin hakları için, Milyonların Hayır’lı Buluşmasıdır.  Olağanüstü Hal’e, Kanun Hükmünde Kararnamelere ve tek adam rejimine Hayır demek için 1 Mayıs ‘ta alanlardayız!

Darbe girişimine karşı ilan edildiği iddia edilen Olağanüstü Hal ile hukukun ayaklar altına alındığı, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin keyfi biçimde gasp edildiği bir rejim kalıcı hale getirilmek istenmektedir. Yüz binin üzerinde kamu emekçisini ve işçiyi, haklarında hiçbir yargı kararı bulunmadan işinden eden Kanun Hükmünde Kararnamelere, OHAL fermanlarına HAYIR demek için 1 MAYIS’ta alanlardayız. Sendikal örgütlenme hakkını KHK ile ortadan kaldıran, kamu emekçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkını ve kazanımlarını yok sayan antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız. Halkın seçtiği vekillerinin yaptığı Seçim Yasası’nı yok saymayı marifet bilen YSK örneğinde olduğu gibi, adaletin çivisinin çıktığı, meclisin tamamen yok sayıldığı tek adam rejimine  Didim’den  tüm gücümüzle HAYIR diyoruz!

Kıdem tazminatının gaspına HAYIR demek için 1 Mayıs’ta Alanlardayız!
Referandum öncesinde defalarca dile getirdiğimiz gibi, 16 Nisan’ın ardından ilk işleri kıdem tazminatına göz dikmek oldu. Patronlar “yük” olarak görüyor diye işçi sınıfının ve bütün çalışanların 80 yıllık kazanımına göz dikenlere “HAYIR” demek için 1 MAYIS ALANLARINDAYIZ. Emekçilerin iş güvencesi, işsiz kaldığında kara gün dostu olan kıdem tazminatından nemalanmak isteyenleri, İşsizlik Sigortası Fonu’nu yağmalamalarından tanıyoruz. Yağmaya ve talana HAYIR diyoruz.

Taşeron köleliğine ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasına HAYIR demek için 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

Milyonlarca taşeron işçisinin umutlarını yıllardır aldatmacalarla sömürenlere, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce “taşerona kadro” vaat edip sözünde durmayanlara HAYIR demek için 1 MAYIS ALANLARDAYIZ. Taşeron işçilerin mücadele ederek ve mahkemelerde kazandıkları kadro hakkını tanımadığı gibi taşeron düzenini bile aratacak “kiralık işçilik” uygulamasını, işçi simsarlığını yasal hale getirmek isteyenlere 1 MAYIS ALANLARINDAN HAYIR diyoruz! Taşeron işçilerine kadro vaadini tutmadığı gibi kamu emekçilerinin 657 sayılı yasadan kaynaklanan iş güvencelerini ortadan kaldıracaklarını açıklayanlara, milyonlarca kamu emekçisine güvencesiz çalışmayı dayatanlara omuz omuza HAYIR diyoruz!

Bizler Didim 1 Mayıs Platformu olarak bugün ‘HAYIR’larımızı aldık geldik!

Bu topraklarda emeğiyle, onuruyla yaşayan hemen herkesin HAYIR dediği o kadar çok şey var ki! Bugün Türkiye’nin tüm 1 MAYIS ALANLARI herkesin ‘HAYIR’ını alıp geldiği rengarenk ve apaydınlık meydanlar oldu.. İşsizliğe HAYIR, kiralık işçiliğe HAYIR, iş cinayetlerine HAYIR, krize HAYIR, yoksulluğa HAYIR, zamlara HAYIR, içeride ve dışarıda savaşa HAYIR, kentlerin ve doğanın yağmasına HAYIR, kutuplaşmaya HAYIR, kadın cinayetlerine HAYIR, çocuk istismarına HAYIR, cinsiyetçiliğe HAYIR, kamu hizmetlerinin ticarileşmesine HAYIR, gazetecilerin, siyasetçilerin, gençlerin hapishanelere doldurulmasına HAYIR, akademinin ve bilimin bitirilmesine HAYIR, sömürüye HAYIR, diktaya hayır “ dedi ve konuşmasını  “Sizleri Didim 1 Mayıs Platformu adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği” diyerek tamamladı.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü