19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 18 Mayıs 2017 15:26

“ATATÜRK, ÇOK İLERİLERİ GÖRÜP, BİLEBİLEN BİR ÖNDERDİ”

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

“ATATÜRK, ÇOK İLERİLERİ GÖRÜP, BİLEBİLEN BİR ÖNDERDİ”

Vatan Partisi Didim İlçe Başkanı Bülent Boyer 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve günün önemi hakkında bir basın bildirisi yayınları.

Vatan Partisi adına yayınlanan açıklamada “Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devrimcilik” ilkelerine sahip çıkılması istendi.

19 Mayıs 1919 Ülke işgal edilmeye başlanmış, halkın direncini yok etmek için, padişahın, Damat Ferit'in çözümü halkı yatıştırmak. İşgali kurtuluş gibi göstermektir. Büyük kurtarıcı Samsun'a çıkarak emperyalist düşmanlara ve yerli işbirlikçilerine karşı direnişi başlatıyor. Halkımızı örgütlüyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önderliğinde emperyalistleri ve yerli işbirlikçilerini bozguna uğratıp, Ülkeyi tam bağımsız bir cumhuriyete kavuşturuyor...

19 Mayıs 2017 ülke ayni sıkıntılı günleri  yaşamakta, emperyalistler ve yerli işbirlikçileri ülkeyi bölmek için yine ortalıktalar. Vatanın bütünlüğü ve milletin birliği tehdit altında.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençler, Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde emanetlerine sahip çıkıyorlar.

Mustafa Kemal “Gençliğe Hitabesi”nde, Bursa Nutku’nda işte bu esası anlatmaktadır.

Atatürk, çok ilerileri görüp, bilebilen bir önderdi. Çok dikkat edelim: Büyük önder, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine emanet etmemiştir…

Bu konu çok önemlidir. Mustafa Kemal Paşa’nın bize armağan ettiği en önemli ilkelerden birisi, “milli hakimiyet”,  yani, ulusal egemenliktir.

Millet de, sahip olduğu egemenlik hak ve yetkisini Meclis’e gönderdiği temsilcileri eli ile kullanacaktır. Ama, Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’ni TBMM’ye değil, gençliğe emanet etmiştir. Bu emanetin anlamı büyüktür; derindir!

Bu derin anlamın altında yatan gerçek, Atatürk’ün gerçek bir devrimci olmasıdır! Meclis iradesinin zaman içinde, çeşitli nedenlerle rayından çıkartılabileceğini biliyordu Mustafa Kemal Paşa. Bu riski yaşamı boyunca, hatta Ankara’daki Milli Meclis içinde dahi defalarca görmüş, yaşamıştı.

Millet iradesi bir şekilde,  demokrasinin getirdiği imkânlarla saptırılabilirdi. Atatürk’e göre, günün koşullarında bu sapmayı önleyecek olan yegâne güç Türk gençliği idi. Çünkü gençler, henüz çıkar çatışmalarının içinde yer almıyordu. Gençlik idealleri çıkar hesapları ile kirlenmiş ve kirletilmiş değildi.

Kısacası genç insan, midesi ile değil, idealleri ve gönlü ile düşünebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti, yirminci yüzyılın içinde parlayan milli devleti ile emperyalizme karşı bağımsız duruşun simgesidir.

Unutturulmak istenen 6 Ok; “  Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devrimcilik’tir.” Devrimcilik, yenilenme demektir. Emperyalistlerin dünyayı parsellemelerine karşı saf tutmak demektir. Devrimcilik, ulusal egemenlik ilkesinden sapacak her saldırıya karşı cephe oluşturmak demektir.

İşte budur Atatürk devrimciliği.  İşte bunun için unutturulmak istenmektedir.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü