24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 25 Mayıs 2017 14:03

Borçlarını Yapılandırdıysanız Haberiniz Olsun

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Borçlarını Yapılandırdıysanız Haberiniz Olsun

HAFTA SONU VERGİ DAİRESİ AÇIK

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, kamu borçlarını yapılandırma yaparak  taksitlendiren mükellefleri bir kez daha bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Müsevitoğlu  yapotığı açıklamada; “bilindiği gibi, 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih  dâhil)  geçen  süre  için Kanunun  10  uncu  maddesinin  altıncı  fıkrasında  belirlenen  ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

Anılan Kanunun ikinci fıkrası ile de Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin 10 ve 11.  fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır” dedi.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu  açıklamasında önemli bir noktaya da vurgu yaparak; “Bu itibarla, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması ihlal olan borçluların, ihlale neden olan tutarları ile 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken ancak ödeme süreleri dörder ay uzatılan taksitlerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona ermektedir.

Bu nedenle, mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 27 Mayıs 2017 Cumartesi ve 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 17:00’ e kadar, 31 Mayıs 2017Çarşamba günü ise saat 23:59' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır” dedi.

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü