19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 03 Haziran 2017 13:02

1020 Parseli 8 Parça İfrazladılar HARAÇ MEZAT SATIŞA DEVAM

Yazan  mavi didim
Oy ver
(1 Oy)

1020 Parseli 8 Parça İfrazladılar

HARAÇ MEZAT SATIŞA DEVAM

Özelleştirmenin ana felsefesi, devletin, asli görevleri olan adalet ve güvenliğin sağlanması yolundaki harcamalar ile özel sektör tarafından yüklenilemeyecek altyapı yatırımlarına yönelmesi, ekonominin ise pazar mekanizmaları tarafından yönlendirilmesidir ibaresi ile kamu görevi yüklendiği ifade edilen özelleştirme idaresi Didim’de kamuya ait arazileri çeşitli yollarla satışa çıkarmaya devam ediyor.

Geçen hafta yazdığımız  haber üzerine gazetemize ulaşan okurlarımızdan bazılar başka satışlarında hazırlandığını Didimlileri ve Didim’i devre dışı bırakarak yapılan satışların hazine marifetiyle değil Özelleştirme idaresinin yan kuruluşu olan Sümer holding  marifetiyle satılmasının  Didim’e ayrılması gereke %33’lik payın Didimlilerden kaçırılması anlamına geldiğini belirttiler.

Özelleştirme idaresinin kuruluş yasanına uygun olarak yöre halkına sorulmadan yapılan değişikliklerle ağaçlandırma alanları ve rekreasyon alanlarının peşkeş çekilmesi anlamına gelen ifraz uygulamaları ile Didim’im malları kaçırılıyor.

16 Haziran günü yapılacak 1938 Parsel 3 Ada, 1939 Parsel 4 ada ve 2031Parsel 4  ada ihalesinin ardından hali hazırda satışla sunulacak yeni parsellerde TTA Gayri Menkul Anonim Şirketine devrolundu.

2074 ada 13 parseldeki 1500 metrekare Turizm ve günü birlik alan olan arazi 200 TL rayiç bedeli ile, 2027 ada 1 parseldeki 1958 metrekare Tercihli alan  olan arsa 3500 TL rayiç bedelle, 2028 Ada 2 parsel  deki 2025 metrekare tercihli alan olan arsa 3500 TL rayiç bedelle, 1099 Parseldeki tarla vasfındaki 11,300 metrekare  tarla 1000 Tl rayiç bedelle ve 1101 parseldeki  tarla vasfındaki arazi 201,75 metrekare  arazi içinde 1000 Tl rayiç bedelle devredilmiş, önümüzdeki günlerde satış hazırlığı yapılmakta.

Didim kamu oyunun 1020 parsel diye bildiği ve bir çok sivil toplum örgütünün belediye bünyesinde oluşturulan komisyon vasıtasıyla özelleştirilmesinin durdurulması çalışmalarına başka bir boyut katılmış ve 12 Mayıs 2017 günü TTA Gayri Menkul AŞ’ye devredilen bu parsel ifraz işlemi yapılarak 8 parçaya bölünmüş.

Bu haliyle 2773 Ada 1 parsel, 2774 Ada 1 Parsel, 2775 Ada 1 parsel, 2776 ada 1 parsel, 2777-2778-2779 ada 1 parsel numaraları ile  yapılan ifraz işleminde anlaşılamayan bir biçimde 2780 ada 1 parsel numarası verilen alanın imar planlarında ağaçlandırma alanı olmasına rağmen, buraya parsel numarası verilmiş olması, yapılan işlemde başka bir rant kapısını açma anlamına gelebileceği anlaşılıyor.

Parselasyon ve imar uygulamalarında arazinin vasfına göre parsel numarası verilebilirken, ağaçlandırma ve park alanlarının hiçbir şekilde numaralanmamış olması gerekirken buranın nasıl bir ifraz uygulamasına tabii tutulduğu ve nasıl parsel numarası verilebildiği işin uzmanlarına sorulmasına rağmen anlaşılamadı.

1020 parselle oluşturulan Didim halk komitesi bu alanın Didimlilere kalması ve yeşil  alan olarak korunması  istekleri hem iktidar partisi milletvekillerine, hem de muhalefet partisi vekillerine  konuyla ilgili bilgi aktarmış tüm milletvekilleri de halkın istemediği hiçbir şeyin olmayacağı sözünü vermişlerdi.

Özelleştirme idaresi kanununa göre belirlenen menkul ve gayri menkuller yereldeki birimlere haber verilmeden alınıp satılabildiği gibi bu  alanlar ile ilgili olarak özel imar planı ve ifraz uygulaması yapabilme yetkisinde olması, bu uygulamadan rant elde edilebilmesi yolu açık halde getiriyor.

 

Didim  en fazla hazine arazisine sahip ilçelerden olması nedeniyle rantiyecilerin gözünü diktiği yer olması Didimlileri fazlasıyla rahatsız ediyor.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü