19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 10 Haziran 2017 22:45

TAYYAR CENGİZ TURİZM DERNEĞİNE ADAY

Yazan  mavi didim
Oy ver
(1 Oy)

TAYYAR CENGİZ TURİZM DERNEĞİNE ADAY

Didim Turizm Derneği  genel kurulu dün toplanamadı.  Derneğin Çamlık Mahallesindeki binasında genel kurul yapılacağını duyurulmasına rağmen toplanılamadı. Cumartesi günü Saat 15.00’de toplanacak olan genel kurula katılımcının az olması üzerine ertelendi.

Didim Turğzm Derneği olağan Genel kurulu için üyelerine çağrı yapmış ve gündem olarak ta Açı­lış ve Yok­la­ma, Say­gı Du­ru­şu, Di­van oluş­tu­rul­ma­sı ve Divan Baş­ka­nı se­çi­mi, Yö­ne­tim ku­ru­lu fa­ali­yet ra­po­ru­nun okun­ma­sı ve ib­ra­sı, De­ne­tim ku­ru­lu ra­po­ru­nun okun­ma­sı ve ib­ra­sı, Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun ve De­ne­tim Ku­ru­lu­nun se­çil­me­si, Di­lek ve te­men­ni­ler başlıları kabul edilmişti.

Halen Ercüment Balkaner’in yürüttüğü başkanlık görevine yeni dönemde yeniden aday olmaması üzerine Eski TURSaB BYK Başknaı ve Didim Turizm Altyapı Birliği Danışmanı da olan Turizmci Tayyar Cengiz’in aday olduğu öğrenildi.

Tüzük gereği üye sayısının yarısını geçmesi gereken nisabın hazirun cetvelinde oluşmaması üzerine genel kurul 17 Haziran 2017Cumartesi günü çoğunluk hesabı yapılmadan katılan üyelerle yapılacak.

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü