20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 12 Haziran 2017 15:11

ZEYTİN’DE TEHLİKE GEÇMEDİ !

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Yeni yasa, zeytinlikleri bu faciaya açmakla kalmıyor, zeytinliğin tanımını toptan değiştiriyor.

ZEYTİN’DE TEHLİKE GEÇMEDİ !

İnternet Sitesi Change.org ve bazı STK’ların ve toplumsal  baskı guruplarının başlattığı ve sayıları 300 bin’e yaklşan imzalarla meclise gönderilip yasalaştırılmaya çalışılan  yasa tasarısı toplumsal muhalefetin başarısıyla   ZEYTİN Katliamı tasarı komisyona geri çekildi.

İçinde Aydın Milletvekili  ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Mehmet Erdem’de  bir gurup komisyon üyelerine ve  milletvekiline  şimdi de bu tasarının tamamen ve bir daha geri dönmeksizin çekilmesi istenen  bir kampanya daha başlatıldı.

2006 yılından beri defalarca denenip getirilemeyen tasası referandumdan sonra yeniden gündeme geldi.

Meclis’e geri gönderilme tehlikesi olan  yasa tasarısı onaylanırsa, ne sofralarda zeytin eskisi gibi olacak, ne de zeytincilik… Barışın sembolü Anadolu topraklarından sökülüp atılacak!  yetkililerden zeytinliklerden ellerini çekmelerini ve zeytinin ölüm fermanı anlamına gelen yasa tasarısını iptal etmelerini isteme zamanı!

Eğer yasa tasarısı onaylanırsa, zeytinliklerimiz madencilerin, enerji şirketlerinin, yol müteahhitlerinin ve inşaat devlerinin arka bahçesi haline gelecek. Bugün hepimizi besleyen, yüzlerce aileyi doyuran topraklar birer şantiye, zehir depolama sahası olacak.

Yeni yasa, zeytinlikleri bu faciaya açmakla kalmıyor, zeytinliğin tanımını toptan değiştiriyor. Geçen hafta komisyona geri çekilen tasarı için tamamen geri çekilip çöpe atılması istenilen tasarı için imzaya açılan  tasarıyla ilgli olarak Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, gazetemizin sorularını yanıtladı.

YEŞİL ALTINI RANTA KURBAN ETMEYELİM

Gökdemir; “ Didim’de 20 bin dekar resmi, 25 bin dekar da henüz kayda geçmeyen alanda ziraat yapıldığını, Didim’de kadim tarım ürünü olan zeytincilikten kalma doğal ağaçlarda ilave edilirse, Didim de 1.5 milyon zeytin ağacı var, çıkarılacak yasa  zeytincilikten para kazanan ailelerin ve Avrupa’da yükselen değer olan Türk Zeytinciliğine zarar verebilecek bir içerik taşıyor.

Didim’de resmen zeytinlik yapılsın diye 750 aileye dağıtılmış 28’er dönüm zeytinlik arazisi var bunca yıllık emekler küçük değerler karşısında kaybolabilir.

İspanya’da katıldığımız bir zeytincilik toplantısında zeytinciliği geleneksel yöntemler dışında ve teknolojiye yakın alanlarda yaptıkları için kalite düşüşü yaşadıklarını belirtmişlerdi ve Türk Zeytinciliğini kendilerine rakip gördüklerini belirtmişlerdi. Bu anlamda Çanakkale’den başlayıp Akdeniz çanağında yetişen dünyanın en kıymetli zeytinini ranta kurban etmeyelim. “ dedi.

Çıkarılacak yasanın zeytinciliği geliştirecek ve yeni yöntemlerle kalitesini ve rekoltesini artıracak nitelikte olmasını istiyoruz, tarım alanlarına yakım bölgelerin bile değil sanayiye imara bile açılmaması lazım, biz Didim başta olmak üzere zeytinciliği Avrupa’da yarışacak bir hale gelmemizinle birlikte bu yasa tasarısının hazırlanmasına bir anlam veremedik,  Yeşil Altın olarak bilinen bu ürün ile ülke ekonomisinin kazancı her geçen gün artıyor ve daha yüksek yerlere gelmeye aday bir ürün olduğunu belirtti. ve Didim Ziraat Odası Başkanı olarak “Zeytinime, Zeytinliğime Dokunmayın” dedi.

‘Herkese aitim ve kimseye ait değilim, siz gelmeden önce de buradaydım, siz gittikten sonra da burada olacağım’ Homeros  / Kutsal zeytin ağacı

Kampanyalarda imzaya açılan ve muhatapları metnin sonunda yazılı olan metin şöyle;

BASINA VE KAMU OYUNA

Zeytinimiz… Ekmeğimiz, aşımız, nefesimiz, geçim kaynağımız. Dağlarımızın, ovalarımızın süsü. Kutsal kitapların baş tacı…

Zeytinlik alanın tanımını değiştiren, zeytinliklerimizi termik santrale, toplu konuta, sanayi tesislerine, maden ve taş ocaklarına dönüştürüp zeytini ve zeytin üreticisini yok edecek olan yasa tasarısı, yeniden görüşülecek.

Tasarı komisyondan ve meclis genel kurulundan onaylanarak geçerse zeytinlik alanların tanımı tamamen değişecektir. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna yapılacak ekleme ile bir dekarlık alanda en az on beş kültür çeşidi veya yabani zeytin ağacı bulunmuyorsa, o alan zeytinlik alan vasfında sayılmayacaktır. Zaten ‘kamu yararı’ gibi kriteri belli olmayan bir istisnai hükümle delik deşik edilmiş zeytini koruma yasasının uygulama alanı son derece kısıtlanacak, hatta zeytini koruma yasası tamamen işlevsiz hale getirilecektir. Bu tanıma göre ülkede neredeyse hiç zeytinlik alan kalmayacaktadır. Zira modern tarım uygulamaları öncesinden kalan, çok eski dikim zeytinliklerde ağaçlar arası mesafede bir standart uygulanmamış, ağaçlar oldukça seyrek dikilmiştir. Özellikle eski zeytinliklerin bir bölümünde 15 zeytin ağacı bulmak kolay kolay mümkün olmayacağı için bu tasarıya göre neredeyse tüm zeytinlikler zeytinlik alan tanımı dışında kalacağından, amaç dışı kullanıma açık olacak, Mesela fabrika, maden ocağı, taş ocağı, yol enerji üretim tesisi açılması için tahsis edilebilecektir.

Tasarıda izinsiz ağaç kesimi için belirlenen idari yaptırımlar caydırıcı olmaktan uzak ve gülünçtür. İzinsiz kesinlen her bir ağaç için belirlenen iki bin Türk Lirası idari para cezası, rant beklentisi içindeki sermayenin kolayca ödeyebileceği bir cezadır.

Şifadır zeytin. Sadece gıda maddesi değil, aynı zamanda ilaçtır. İyileştirir yara bereyi. Bebeğin kremidir. Ülserin çaresi. Kanserin düşmanı… Tasarının yasalaşması halinde, yediği içtiği her şeyden zaten korku duyar hale gelen halkın sağlıklı gıdaya erişim hakkı da engellenecektir.

Ülkemizde zeytinin yaygın olarak bulunduğu sahil bandı, aynı zamanda turizmin de hareketli olduğu kesimdir. Bu bölgelerde zeytinlik alanlarda yapılması muhtemel sanayi tesisleri bölgenin turizm potansiyelini kesinlikle olumsuz etkileyecektir. Burhaniye ovalarında, sarımsaklı plajında, Akçay, Altınoluk Sahilinde bacalarında kara duman tüten fabrikaların, termik santrallerin gölgesinde turizmi düşünmek mümkün müdür?

İtiraz ettiğimiz yasa tasarısı ne yazık ki hükümetin tarımı destekleme politikalarıyla çelişmektedir. Zeytinciliği destekleme kapsamına aldıklarını söylerken aradan geçen iki yılda ne değişmiştir ki binlerce dönüm zeytinlik alan gözden çıkarılmış, yok edilmek istenmektedir. Zeytinyağı ihraç eden bir ülke ilken zeytini ve zeytinyağını ithal eden bir ülke durumuna düşmek istemiyoruz.

Yeni yasa tasarısı kanunlaşırsa bundan hepimiz zarar göreceğiz. Bu nedenle geniş zeytinlikleri olduğunu bildiğimiz körfez belediyelerimiz olmak üzere, tüm zeytin üreticilerini, il ve ilçelerinin ziraat odalarını, zeytin üretici derneklerini, zeytincinin en büyük örgütü olan TARİŞ’i, sofrasından zeytin ve zeytinyağından vazgeçmeyen tüketiciyi kısacası herkesi bu tasarıya itiraz etmeye ‘’ZEYTİNİME DOKUMA’’demeye davet ediyoruz.

Şunu belirtmek isteriz ki, ülke ekonomisinin canlanmasını sağlayacak ve istihdam sorununu çözecek yatırımlara itirazımız yok, olamaz da. Ancak bu yatırımların doğru planlanması, bir kesim desteklenirken başka bir kesimin mağdur edilmemesi, doğanın, ekolojik dengenin mutlaka gözetilmesi, telafisi imkânsız zararlara neden olmaması gerekmektedir.

Saydığımız nedenlerle, ülkemizde zeytinin ve zeytinciliği ölüm fermanı olacak bu yasa tasarısının bir daha gündeme getirilmemek üzere, geri çekilmesini atılacak her adımda, planlanan her projede öncelikle halk sağlığının çiftçi ve üreticinin ve üreticinin ve ekolojik dengenin gözetilmesi gerektiğini bildiriyoruz.

ZEYTİNLİKLERİMİZDE, TARIM ALANLARIMIZDA KATLİAMA HAYIR!

Muhatapları,

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Mehmet Sarı (Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi)

Zeki Aygün, Emin Haluk AYHAN, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Katip Üye Tülay Babuşçu, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili Mehmet Erdoğan, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi & Teknoloji Komisyon Başkanlığı Halil Mazıcıoğlu, Ümit Özgümüş, Erdan Candan, İbrahim Binici, Bahattin Şeker, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Mehmet Erdem, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Samani, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Doğan Şafak, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Halil Aksoy, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Seyfettin Yılmaz, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ramis Topal, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Adnan Yılmaz, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bedrettin Yıldırım, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bünyamin Özbek, Hasan Ören, Özlem Yemişçi, Mustafa Öztürk, Ali Ercoşkun, Kemak Değirmen, Osman Aydın, Alim Işık, Hüseyin Üzülmez, Mehmet Ali Susam, Erdal Aksünger, Hüseyin Filiz, A.Kenan Tanrıkulu, Faysal Sarıyıldız, Didem Engin, Omsan Boyraz, Nureddin Nebati, Osman Boyraz, Mehmet Erdoğan, Şahin Tin,

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü