17 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 17 Temmuz 2017 15:27

Emeklilere Yeni Sendika’da Örgütlenme ve Mücadele Çağrısı Yapıldı

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Emeklilere Yeni Sendika’da Örgütlenme ve Mücadele Çağrısı Yapıldı

Tüm Emekliler Sendikası'nın (Emekli Sen) hafta sonu Aydın’da düzenlediği toplantıda yeni bir sendikanın Aydın ve ilçelerinde örgütlenmeye başlayacağını duyurdu.  Didim’den Emekli Öğretmen Nagi Meriç’in katıldığı toplantıda, Didim’de de sendikal örgütlenme için çalışmalar başlatılacağı öğrenildi.

Aydın Eğitim Sen Toplantı salonunda 12 Temmuz 2017 günü yapılan ve toplantıTüm Emekli Sen MYK üyesi Emel Atabey ve Cemalettin Özyılmaz ile Bornova Şubesi Başknaı Mehmet Düşünceli ve Manisa Şubesi Kurucu üyesi Fadıl Gezen’de ve Didim’den Nagi Meriç’in de katıldığı, bütün emeklileri Emekli Sen çatısı altında bir araya gelmeye davet edilen toplantıda Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli olduğunu,  80 milyonluk ülkede emeklilerin sesi ve soluğu olabilecek, emeklilerin sorunlarını gündeme taşıyabilecek bir örgütlenmenin başarılamadığını söylendi ve  emeklilerin sesi ve soluğu olabilecek bir örgütlenmeyi gerçekleştirmek için Emekli Sen'in geçen 20 Şubat'ta Ankara'da kurulduğunu ve ülke genelinde faaliyetlerine başladığını açıklandı.

Didim’den de emeklilerin katıldığı toplantıda  'Emeklinin Emekli Sen'e üye olması için herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almasının yeterli olduğu Emekli Sen'in ırk, cins, inanç, din, mezhep, etnik köken, renk ve dil ayrımı gözetmeksizin herkese aynı hakların sağlanması için mücadele eden, demokrasinin işlerliğini egemen kılmayı ilke edinen bir sendika olduğunu ve 'Emekli Sen, hiç kimsenin düşüncesinden dolayı cezalandırılmadığı, akademisyenlerin, gazetecilerin hapishanede olmadığı, temel insan haklarından olan başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin herkese parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olduğu, hukukun egemen olduğu, kimsenin dili, dini, ırkı, felsefi inancı ve siyasi düşüncesinden dolayı ötekileştirilmediği, herkesin barış içerisinde bir arada yaşama şartlarının sağlandığı bir ülke için mücadele eder. Bu kapsamda tüm emekli dostlarımızı, sendikamıza omuz vermeye, üye olmaya, hepsinden önemlisi mücadele etmeye davet edildi. .

80 milyonluk ülkemizde Emeklilerin sesi soluğu olacak Emeklilerin sorunlarını gündeme taşıyabilecek bir örgütlülüğün başarılamadığı gerçeğinden haraketle; 2008 Yılında kapatılan ve iç hukuk yolları tüketilmiş, 9 yıldır AİHM’de bekleyen Davaya konu sendikanın, 92 Üst Kurul Delegesinin kurucular arasında bulunduğu Sendikamız, 20.02.2017 tarihinde Ankara’ da Kurulmuş ve Ülke genelinde Faaliyet Göstermeye başlamıştır.
Emekli Sen olarak amacımız; T.C. devletinin onayladığı Avrupa insan hakları sözleşmesi ve diğer sözleşmeler ile insan hakları evrensel bildirgesinin, İLO kararlarının, uluslararası yargı kararlarının, siyasi haklar sözleşmesinin oluşturduğu, hem insan hakkı ve toplu sözleşme hakkını kullanarak sosyal adaletsizliği düzeltici, ekonomik eşitsizliği azaltıcı ve yalnız kendi üyelerinin değil tüm emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, dul ve yetimlerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşturulması, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi ve ekonomik gelirlerinin insanca yaşayabilecekleri düzeye yükseltilmesi için mücadele eder.
Tüm Maddi ve insani değerlerin yaratıcısı olan emeklilerin; yaşamlarının en genç çağlarından başlayarak ülkesine vermiş olan tüm emeklilerin; kaynağını ve gücünü insanca yaşama hakkından alan örgütlü, üyelerinin ekonomik, demokratik, hukuksal ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, buna engel olacak her türlü antidemokratik uygulamalara karşı, örgütlülük bilinci içinde demokratik yöntemler yoluyla mücadeleyi amaçlar. Ve tüm emeklilerin örgütsel birliğini savunur.

Ülke düzeyinde ve sendika içinde çoğulcu, katılımcı, yasakların olmadığı bir demokrasinin yerleşmesini sağlamak, sendikanın yapısı içinde tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi doğrultusunda her düzeyde demokrasinin işlerliğini egemen kılmak ve sendika içi demokrasiye sahip çıkmak ve tüm sorunlarını eleştiri, özeleştiri temelinde çözümlemek Emekli Sen'in temel ilkelerindendir.
Sendikamız ;Tüm kadınlara yönelik baskı, sömürü ve şiddete karşı çıkar. Sendikalarda örgütlenmeleri için çalışır ve kadın üyelerinin sendikanın tüm organlarında daha etkin bir biçimde yer almalarını özendirir, buna uygun gerekli düzenlemeleri yapar.” Denildi.

Nagi Meriç Aydındaki toplantının neticesinde  Emekli Sen’in tüzüğünde bulunan amaç ve ilkeleri gereği Emekliler ve Dul kalan eşleri ve 15 yaş ve üstü çocuklarını da kapsayan bir örgütlenme modelini ortaya koyarak Ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

Emekli Sen olarak Emekliler ile dul ve yetim kalmış çocukların hakları için mücadeleyi Demokrasi Mücadelesi ile ayrılmaz bir bütün olarak görür. Buradan hareketle Hiç kimsenin ifade özgürlüğü kapsamında bulunan düşüncesinden dolayı cezalandırılmadığı, Akademisyenlerin, Gazetecilerin Hapishanede olmadığı, Temel insan haklarından olan Başta Eğitim ve Sağlık olmak üzere Kamu hizmetlerinin Herkese parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olması, Hukukun egemen olduğu, Hiç kimsenin Dili, Dini,Irkı,Felsefi inancı ve siyasi düşüncesinden dolayı ötekileştirilmediği, Herkesin barış içerisinde bir arada yaşama şartlarının sağlandığı bir ülke için mücadele eder.
Bu kapsamda Didim’de de tüm emeklileri ve dostlarımızı sendikamıza omuz vermeye, Üye olmaya üye yapmaya ve en önemlisi de mücadele etmeye davet edeceğiz” dedi.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü