23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 16 Ağustos 2017 13:45

“DOĞA OLAYLARI AFETE DÖNÜŞMESİN !”

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

“DOĞA OLAYLARI AFETE DÖNÜŞMESİN !”

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde  ‘Doğa Olayları Afete Dönüşmesi’ başlıklı bir basın bildirisi yayınladı.

Kuru açıklamasında oda olarak  dikkat çekmek istedikleri konulardan olan inşaatların imalat süreçlerinde doğru prosedürlerin işletilmesi ve her aşamasının denetlenmesi konusundaki hassasiyetlerini yeniden dile getirdi ve 3U 1D kuralının imalat bitene kadar devam ettirilmesini istedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru’nun açıklaması şöyle; “Dünyamızın varoluşundan itibaren oluşan doğa olayları insan faktörünün eklenmesiyle günümüzde ciddi afetlere sebebiyet vermektedir. Bu afetler günümüzde depremler, heyelanlar, su baskınları, taşkınlar, kuraklık, fırtına  ve benzeri sonuçlar doğurmakta olup, afetin gerçekleştiği bölgede yaşayan insanlarımıza maddi ve manevi zararlara sebebiyetler vermektedirler. Ülkemizde görev yapmakta olan mühendis ve mimarlarımız, doğa olaylarının etkilerini azaltacak ve/ veya engelleyebilecek yönde çalışmalar yapmak suretiyle insanlarımızın huzur, mutluluk ve güvenlerinin tesisi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Her şeye rağmen günümüzde seçilen yerleşim alanlarının uygun olmaması, buna bağlı olarak uygun projelerin, uygun malzeme seçimiyle ortaya konamaması ve bu işleyişin denetlenememesinden dolayı sık sık can ve mal kayıplarına sebebiyet veren afetler meydana gelmektedir. “

17 AĞUSTOS’ UN YILDÖNÜMÜNDE AYDIN İLİMİZ  DOĞA OLAYLARINA HAZIRLIKLI MI?

Jeoloji Mühendisi Hasan Kuru yaptığı açıklamada Didim’i de kapsayan coğrafyayla ilgili olarak ta şu görüşlere yer verdi.

Kuru; “Ege bölgemizde son aylarda Çanakkale, Manisa, İzmir ve Gökova  Körfezinde meydana gelen depremler dikkate alındığında, Aydın ilimiz içerisinde, 1955 Balat Depremi dikkate alınmadığı takdirde yaklaşık 120 yıldır yıkıcı bir deprem meydana gelmemiştir. Özellikle horst graben sisteminde bulunan Aydın havzası yerleşim yerlerinin genellikle uygun olmayan, yeraltı suyu seviyesi yüksek alüvyon sahalarda yapılaşmanın yoğunlaşması ve uygun olmayan alanlarda yapılaşmanın artması ciddi endişe kaynağı olmaktadır. Deprem dışında, mevcut afet risklerine heyelan, taşkın ve sel gibi riskler de eklendiğinde ilimiz genelinde zemin kaynaklı sorunların ne kadar önem arz ettiği dikkatle izlenip sorgulanmalıdır” dedi.

Mevcut durumda afetler ve sebepleriyle ilgili olarak ta; 3U ( Uygun alan , Uygun proje , Uygun malzeme ), 1 D ( Tüm bu sürecin denetlenebilirliği ) kuralına uymamak, Toplumsal projeler ve konut projelerinde rantsal ve maddi çıkarların ön plana çıkması, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)nin mesleki denetim mekanizmalarının dışında bırakılması, Yerel idarelerimizin ve yapı denetim firmalarının teknik personellere (Jeoloji mühendisi, Jeoteknik-Geoteknik mühendisi)  sahip olmaması veyahut yeter sayıda istihdam etmemeleri, İlgili idarelerin, devlet idareleri  ve ilgili meslek odaları arasında  3U 1D kuralını uygulayabilmeleri adına işleyişi kontrol edecek ve koordinasyonu sağlayacak yönetmeliklerin olmaması  ve/veya yeterli düzeyde işleyişin sağlanamaması gibi sorunlar 1 derecede afet bölgesi sınırlarında bulunan Aydın ilimiz dahilinde gelecekte ciddi sıkıntılar yaratabileceği düşünülmekte” görüşünü savundu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru “Yaşadığımız kent dahilinde, gerek yerel idareler gerek sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızın oluşa gelen doğa olaylarının, öncesi ve sonrasında  afetlere dönüşmemesi adına uygulamaya geçirmeleri gereken önemli kararlar bulunmaktadır” görüşünü yineledi.

YEREL İDARELER TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALIDIRLAR

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru  17 Ağustos Depreminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamanın son bölümünde  ‘yerel idareler taşın altına elini koymalıdır’ dedi.

Kuru açılmasını şu sözlerle bitirdi; “Aydın ili dahilindeki belediyeler ve yapı denetim kuruluşları bünyesinde teknik personel eksikliğinin (Jeoloji mühendisi, Jeoteknik-Geoteknik mühendisi ) zorunluluğa bağlanarak giderilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan alanlarda yapılaşmaya izin vermemek eğer bu mümkün değilse mevcut yönetmeliklerin eksikliklerinin de giderilmesi süretiyle bu alanların yapılaşmaya uygun hale getirilmesi önerilmektedir. Aydın ili genelinde fay hatları tespiti yapılıp bu hat üzerine kesinlikle yapılaşma izni verilmemelidir.

Çocuklarımızdan başlamak suretiyle sistematik olarak doğa olaylarına karşı insanlarımızı bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Mahalli idareler, ilgili kurumlarla da işbirliği yaparak kent geleninde oluşabilecek doğa olaylarına karşı eylem planları oluşturarak, düzenli tatbikatlar yapılmalı, konuyla ilgili yardım faaliyetlerinde bulunacak teknik görevliler eğitmelidirler.

Yapılan araştırmalar sonucunda, meydana gelmiş depremlerde bina içerisindeki eşyalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların birinci sırada olduğu tespit edilmiştir. İnsanlarımız mutlaka konutlarımız içerisinde bulunan hareketli veya hareket etme ihtimali bulunan eşyalarımızı sabitlemelidirler.

 

Mülki ve yerel idarelerin, ilgili meslek odalarıyla uyum ve eşgüdüm sağlamaları dahilinde milletimizin bağrından çıkan ve ülkemizin her kurum ve kademeleri tarafından yetiştirilmiş biz  mühendis ve mimarlar her türlü afeti önlemek adına teknik tecrübe ve bilgi birikimini milletimize hizmet etmeye hazır olduğumuzu  gururla ifade ederiz. Geleceğe azimle, güvenle ve  sağlıkla bakmak dileğiyle.”

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü