23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 30 Ağustos 2017 15:15

Atabay, Tüm Dünyaya Mutluluk Diledi

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Atabay, Tüm Dünyaya Mutluluk Diledi

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay Kurban Bayramı mesajı yayınladı ve tüm dünyaya mutluluk diledi.

Atabay kutlama mesajında şöyle dedi; “Sevgi, dost­luk, kar­deş­lik bağ­la­rı­nın güç­len­di­ği, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­nın ço­ğal­dı­ğı bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin temel taş­la­rın­dan olan bay­ram­lar; top­lu­mu­mu­zun ma­ne­vi zen­gin­lik kay­nak­la­rı­dır.

Mil­let­çe bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­nın en güzel ör­ne­ği­nin gös­te­ril­di­ği, bir kur­ban bay­ra­mı­nı daha kut­la­ma­nın he­ye­ca­nı içe­ri­sin­de­yiz.

Bu ve­si­ley­le tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın Kur­ban Bay­ra­mı’nı en içten di­lek­le­rim­le kut­lar, ül­ke­mi­ze ve tüm dün­ya­ya mut­lu­luk ge­tir­me­si­ni di­li­yo­rum.”

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü