24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 28 Eylül 2017 17:59

DİDİM TİCARET ODASI’NDAN DESTEK DUYURUSU

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DİDİM TİCARET ODASI’NDAN DESTEK DUYURUSU


KOSGEB’den KOBİGEL – Kobi gelişim destek programı ile işletme başına  1.000.000 TL toplamda 500.000.000 TL destek verile bilecek.

Didim Ticaret Odası dün yaptığı bir duyuruyla Didimli Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere yapılacak olan gelişim  ve rekabet güçlerini geliştirmeleri için destek verilebileceği ve bu konuyla ilgili olarak başvuru şartlarını  üyelerine ve esnafa duyurdu.
Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “Üretim Ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Ve Kobi’lerin Payının Arttırılması” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir.

1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

8. Konu: Yeşil üretime geçiş

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir.  Başvuru Kılavuzu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek “Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” incelenebilecektir.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü