20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 02 Ekim 2017 16:51

Eşit ve Özgür bir Hayat için… Bu Yasalar Böyle Geçmez!

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Eşit ve Özgür bir Hayat için…

Bu Yasalar Böyle Geçmez!

Didim Kibele Kadın Dayanışma Derneği üyeleri dün bir basın açıklaması ile yeni yasama döneminde kadın hakları konusunda meclis önünde dün topluca yapılacak başvurunun bildirisini okudular.

Yönetim Kurulu üyeleri Ümran Direk ve Elif Karaman’ın okuduğu basın bildirisi 150 kadın örgütü temsilcis tarafında TBMM’nin yeni yasama yılında meclis başkanlığına da verilecek.

Didim CHP Kadın Kolları üyelerinin de katıldığı basın Açıklaması; “ Kendi adımıza karar vermemizi, hayatlarımızı nasıl yaşayacağımızı kendimiz seçmemizi engelleyen veya zorlaştıran tüm toplumsal ve siyasi baskılara karşı;  Bu baskıları artırmak için adım adım oluşturulan yasal çerçeveye karşı;  Biraraya geliyoruz!” diyerek başladı.

Karaman’ın yaptığı açıklamada, kadınların resmi nikahlarının müftülüklerde yapılması, küçük yaşta evlendirilmeler de yaşa değil rızaya bakılması, soyadı kanunundaki kadınların  kızlık  kullanmaları önündeki engeller, evlilik yoluyla Türk vatandaşına geçecek kadınlarda Genel Ahlak  kavramının nasıl ve hangi kriterlere göre aranacı konuları eleştirildi.

“Tüm kadınların her yanı şiddetle kuşatılmamış hayatlar sürebilmesi için, gittikçe artan ‘aileyi bir arada tutma’ baskısının hayatlarımıza mal olmaması için;

Kadın-erkek eşitsizliğinin kanıksandığı, boşanmanın önü alınması gereken bir tehdit olarak görüldüğü ama 15 yaşında evliliğe rıza ihtimalinin gündeme geldiği, sosyal hizmet alanın gittikçe dinle iç içe geçtiği bir rejimde canımızın, geleceklerimizin güvende olmadığını bildiğimiz için;

Bu yasalar böyle geçemez diyoruz!” denilerek sürdürülen açıklama şöyle devam etti.

Mağdur Hakları Yasa Tasarısı kadınlara sorulmaksızın hazırlandığından bizlerin yararına olmayacak uygulamalara zemin hazırlıyor. Biz kadınların şiddete maruz kaldığımızda karakol, savcılık gibi ilgili birimlerde yaşadıklarımızı tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmayacağımız, ihtiyaç duyduğumuz psiko-sosyal desteklere ulaşabileceğimiz, sosyal güvenlik sigortasından prim ödemeksizin yararlanabileceğimiz, yeni destek ve yardımlar sağlanabilen düzenlemeler elbette hayata geçirilmeli. Fakat toplumsal cinsiyet eşitsizliği dikkate alınmadan ve uygulamada yol açabileceği mağduriyetler düşünülmeden hazırlanan bu tasarıyla böyle bir sonuç elde edilemez. İlgili hak örgütlerine danışılmadan hazırlanan bu yasa, içinde bulunduğumuz OHAL yönetiminde tüm hak mekanizmalarının işleyişi neredeyse tamamen durmuş olduğundan ve yasalardaki muğlaklıklar uygulamada genellikle bize zarar olarak döndüğünden biz kadınlar aleyhine olacaktır” denildi.

Açıklamanın son bölümünde ; “Bu yasal düzenlemeler kuşkusuz bazı ihtiyaçların varlığına da işaret ediyor. Ama bu haliyle tasarıların bizim ihtiyaçlarımıza karşılık gelmediği, hatta tam tersine bizleri daha eşitsiz ve güvensiz hale getirdikleri açık. Çünkü toplumun yarısı olan biz kadınları doğru ve eksiksiz bilgilendirerek, yararımız için çalışan kadın örgütlerini sürece katarak bizlerle birlikte tartışıp çalışarak hazırlanmıyorlar. Bu yasaların toplumun sadece belli bir kesiminin -erkeklerin- yararına olacak şekilde aceleyle hayata geçirildiklerinde neler olabileceğini biliyoruz ve bunun sonuçlarına katlanacak olan yine - kim olursak olalım veya nasıl hayatlar yaşarsak yaşayalım - biz kadınlar olacağız. Hayatlarımızı belirleyecek yasaların bize sormadan yapılmasına itirazımız var!

Bu yüzden, eşit ve özgür bir hayat için, bu yasalar böyle geçmez diyoruz!” diyerek tamamlandı.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü