16 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 07 Ekim 2017 13:36

MAHKEME, ASKİ’NİN SU KATILIM PAYI TALEBİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA KESİN OLARAK KARAR VERDİ

Yazan  mavi didim
Oy ver
(2 oy)

MAHKEME, ASKİ’NİN SU KATILIM PAYI TALEBİNİN

HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA KESİN OLARAK KARAR VERDİ

 

Kapatılmış olan Akbük Belediyesi’nin zaman aşımına uğramış olan su katılım payı tahsilâtları konusundaki ısrarı yargıya taşınmış ve Aydın Vergi Mahkemesi bu taleplerin hukuka aykırı olduğuna karar vermişti.

Ancak Akbük Belediyesi kapandıktan sonra söz konusu talepler ASKİ tarafından yeniden gündeme getirildi.

Özellikle taşınmaz devirleri sürecinde uygulamaya konan su katılım payı talebi vatandaşlar tarafından yeniden yargıya taşındı. Bu konuda birden çok dava yine aynı sonuçla noktalandı ve söz konusu alacağı tahsil etmenin hukuka aykırı olduğu bir çok kez daha saptandı.

Son olarak, ASKİ Genel Müdürlüğü aleyhine Ahmet Yücel Pazarkaya adlı bir vatandaş tarafından açılan aynı içerikli dava, Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

 

MAHKEME KARARI NE DİYOR?

Mahkeme gerekçeli kararında üç önemli hukuki gerçeğe dayanıyor:

1. Dava konusu su katılım payı alacağı zaman aşımına uğramıştır.

2. Zaman aşımı, mükellefin bu konuda müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.

3. Dolayısıyla ASKİ’nin alacağı ortadan kalkmıştır… Talep edilmesi hukuka aykırıdır.

 

HUKUKÇULARIN GÖRÜŞÜ

Bu konuda görüşlerine müracaat ettiğimiz hukukçular özetle aşağıdaki açıklamayı yaptı:

 

- ASKİ’nin zaman aşımına uğramış bir alacağı tahsil etmeye kalkışması hukuka aykırıdır. Gerek vergi mahkemeleri ve gerekse hukuk mahkemelerinin vermiş olduğu çok sayıda karar bu gerçeği ortaya koymuştur. Hal böyle iken, ASKİ’nin bilgisayar kayıtlarında hala su katılım payı taleplerinin alacak kaydı olarak yer alması, hukuku ihlal etmekte direnilmekte olduğunu göstermektedir. Hele vatandaşların emlak satışları sürecinde bu alacakların ödenmesinin bir dayatma olarak ileri sürülmesi hukuka aykırılığı daha da artırmaktadır. Dileğimiz bu yanlış yönetim anlayışından bir an önce dönülmesidir. Çünkü bu hukuka aykırı uygulamanın sürdürülmesinde ısrar edilmesi aynı zamanda siyasi sonuçları da olabilecek yanlış bir tavırdır. Düşüncemize göre bu tavır bir an önce gözden geçirilmelidir.

Son değişiklik Cumartesi, 07 Ekim 2017 13:49
mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü