19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 09 Ekim 2017 15:23

BELEDİYE 2018’DE 127 MİLYONLIRALIK PERFORMANS GÖSTERECEK

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

BELEDİYE 2018’DE 127 MİLYONLIRALIK PERFORMANS GÖSTERECEK

Didim Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu dün (9 Ekim 2017) yapıldı.

Oturuma Ercan Atasoy, Nuhali Yılmaz, Mustafa Kıray, Celalettin Erol ve Şakir Saruhan mazeretli olarak katılmadılar.

4 Ekim günü yapılan  birinci oturumda komisyonlara sevk edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın başkanlık ettiği oturumda ilk olarak Plan Bütçe Komisyonuna sevk Belediyenin 2018 Mali Yılında Uygulanacak Ücret Tarife Cetvelleri maddesi komisyondan Maşallah Subaşının şerhiyle geldi ve yapılan oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.

Yine plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen ikinci madde  olan 2018 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi Didim Belediyesinin temel hedeflerine ulaştıracak olan  performans göstergeleri görüşüldü,  komisyon 2018 yılında 127 milyon lira olarak  değerlendirildi ve bu programda en yüksek rakamın %22,01 oranı ile 27,955 milyon lira ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldığı görüldü. İkinci en yüksek oranlar Temizlik İşleri Müdürlüğüne %15,09’luk oran 19. 159 milyon lira  aldı Destek hizmetleri ve Genel yönetim giderleri %11’lik oranla 127 milyonluk performans içinde yer aldı. Bu karar oy birliği ile kabul edildi.

Yine aynı  komisyona sevk edilen   2018 Mali Yılı Bütçesi ile İzleyen İki Yıl 2019 ve 2020 Bütçe Tahmini komisyondan Genel Kamu hizmetleri işin 6,180 milyon lira Kamu düzeni hizmetleri için 7.590 milyon lira , İskan ve toplum refahı için 50,055 milyon lira, Sağlık ödenekleri için 3.340 milyon  Çevre Koruma Hizmetleri için 21,490 Milyon lira ve Dinlenme ve Kültür, Din hizmetleri içinde 5,165 milyon lira  gider olarak tasarlandığı görüldü.

Gelir kalemi olarak ta toplanacak vergi gelirleri ile Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile bağışlar ve alacakların tahsiliyle elde edilebileceği ve buna göre 17 milyon lira gider olmasına karşılık 127 milyon liralıkta tahmini gelir ile ve bu gelirlerin tahsilat imkanları ile orantılı olması tahmin edildi. Komisyondan gelen bu raporda oy birliği ile kabul edildi.

 

“Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın talebiyle Didim Esnaf Sanatkarlar Odası Kurucusu Mehmet Ali Karaca’nın isminin uygun görülen bir parka, tesise, cadde veya sokağa verilmesi” komusu İmar komisyonu tarafından ek süre istenmesi üzerine ertelendi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği’nin 44. Maddesindeki kurs ve eğitimlerde en az lise mezunu olması şartı kaldırıldı, ancak becerileri ve yeteneklerine göre eğitim belgesi ve sertifika almış kişilerinden bu kurslara imkan veren maddesi de oy birliği ile kabul edildi. değiştirilmesi” konulu yazısının görüşülmesi.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü