19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 25 Ekim 2017 15:45

2018 EĞİTİM BÜTÇESİ EĞİTİM HARCAMALARINI YİNE HALKIN SIRTINA YIKIYOR!

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

2018 EĞİTİM BÜTÇESİ EĞİTİM HARCAMALARINI YİNE HALKIN SIRTINA YIKIYOR!

Eğitim Sen Didim Temsilciliği Yürütme Kurulu adına Öğretmen Turgay Elçi Eğitime ayrılan bütçenin artmış gibi görülmesine rağmen milli gelir içinde ayrılan payın oransal olarak az olduğunu ve asıl harcamanın halkın sırtına yüklendiğini belirten bir basın bildirisi yayınladı.

Öğretmen Elçi, 2018 Merkezi Yönetim Bütçesi, geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunulduğunu ve . 2018 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ise 7 Kasım Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini belirterek eleştirilerini sıraladı.

“2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ayrılan bütçe rakamlarına bakıldığında, iktidar temsilcilerinin aksi yöndeki tüm iddia ve çarpıtmalarına rağmen eğitimin en temel ihtiyaçlarının yine görmezden gelindiği, bütçenin önceki yıllarda olduğu gibi sadece zorunlu harcamalar dikkate alınarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Yıllardır kamu hizmetlerine özellikle de eğitime ayrılan kaynaklar sadece rakamsal olarak artmakta, doğrudan eğitim hizmetlerine yönelik yatırımlar açısından bütçelerde gerçek anlamda bir artışın olmadığı açıkça görülmektedir. 2017 yılında 85 milyar 49 milyon TL olan MEB bütçesi, 2018 yılı için 92 milyar 529 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bütçe rakamları içinde en kapsamlı ve en yaygın kamu hizmetleri içinde yer alan eğitime ayrılan pay, hükümetin eğitim hedeflerini gerçekleştirmek bir tarafa, mevcut ihtiyaçları bile karşılayabilecek seviyede olmadığını göstermektedir”

“EĞİTİM HARCAMALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE HALKIN SIRTINA YIKILMAKTADIR”

 

Eğitim Sen Didim Temsilciliği Yürütme Kurulu adına açıklama yapan Turgay Elçi açıklamasının son bölümünde; “Yıllar itibariyle baktığımızda MEB bütçesinde sayısal olarak bir artış yaşanmasına rağmen, asıl bakılması gereken eğitim bütçesinin milli gelir içinde ne kadar yer aldığıdır. Geçtiğimiz 15 yıl içinde MEB bütçesinin milli gelire oranı çok az artmış olmasına rağmen, belirlenen rakamlar ihtiyacın çok altında kalmış ve eğitim harcamalarının esas yükü, eğitimi adım adım ticarileştirme ve kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması politikalarının da etkisiyle büyük ölçüde halkın sırtına yıkılmıştır. 1 AKP hükümetinin son 15 yıl içinde en başarısız olduğu alan tartışmasız eğitim alanıdır. Her bütçe döneminde eğitime en çok payı ayırmakla övünen siyasi iktidar, son yıllarda okulöncesi eğitimin zorunlu olacağı ve 2019 yılına kadar tüm okullarda tam gün eğitime geçileceğini iddia etmiştir. Bütün bu iddiaların gerçekleşebilmesi için 2018 MEB bütçesinde önceki yıllara kıyasla ciddi bir artış yapılması gerektiği açıktır. TBMM’ye sunulan 2018 Bütçe Kanun Tasarısında MEB’e ayrıla bütçe rakamlarına bakıldığında, bir önceki yıla kıyasla oransal olarak artış değil, yüzde 1’lik bir azalma olduğu dikkat çekmektedir. Her fırsatta eğitime en çok payı kendilerinin ayırdığını iddia eden AKP hükümetleri döneminde eğitim bütçesinin milli gelire oranı OECD ortalaması olan yüzde 6’nın çok altındadır. 2017 bütçesinde MEB bütçesine merkezi bütçeden ayrılan pat yüzde 13,18 iken, 2018 yılı için ayrılan miktar oransal olarak yüzde 12,13’e gerilemiştir. Benzer bir şekilde 2017 bütçesinde MEB Bütçesinin milli gelire oranı yüzde 3,54 iken, 2018 bütçesindeki oran 2,69 ile son yılların en düşük seviyesine gerilemiştir. Bütün bu verilerin en açık anlamı, eğitim harcamalarının önemli bir bölümünün, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da halkın sırtına yıkılacağıdır” tespitini paylaştı.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü