20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Yazarlarımızın En Son Eklenen Yazıları

 • ACİL GÖREV
  Yazan Ferhan Ercan
  ACİL GÖREV ACİL GÖREV Ki­şi­sel so­run­lar değil, ülke ve ül­ke­nin ge­le­ce­ği söz ko­nu­su ol­du­ğun­da görev he­pi­mi­zin omuz­la­rı­na biner. Önü­müz­de­ki seçim veya se­çim­le­rin ül­ke­nin son se­çi­mi ol­ma­ma­sı için mu­ha­le­fe­tin ak­lı­nı ba­şı­na dev­şir­me­si ge­re­kir.…
 • Kop­ma­dı İşte Kı­ya­met...
  Yazan Selma Erdal
  Kop­ma­dı İşte Kı­ya­met... Kop­ma­dı İşte Kı­ya­met... Her şey dü­ze­nin­den çıktı; ek­se­nin­den kaydı… Alt, üst oldu ya­sa­lar; hem DOĞA’da, hem DEV­LET’de, hem de DÜNYA ge­ne­lin­de… Dilde pe­le­senk olsa da “saçı bit­me­miş yetim hakkı” al­dır­maz­ca…
 • Sağlığımız zamlandı
  Yazan Erol YILDIZ
  Sağlığımız zamlandı Sağlığımız zamlandı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtildiği gibi, herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Bütün birlik politikaları…
 • GDO Gı­dık­la­ma Den­ge­mi Oğlum)
  Yazan Selma Erdal
  GDO Gı­dık­la­ma Den­ge­mi Oğlum) GDO Gı­dık­la­ma Den­ge­mi Oğlum) Anım­sa­na­ca­ğı gibi 90’lı yıl­lar­da gün­de­me düş­müş­tü kan kan­se­ri say­rı­lı­ğı­na ya­ka­la­nan Dr. Oktay BA­BU­NA so­ru­nu…Gerçi onca tan­ta­na­dan sonra; ne oldu ona, merak et­mek­te­yim so­nu­nu ?... Ne de olsa…
 • Şaşkınlıkla izliyorum
  Yazan Erol YILDIZ
  Şaşkınlıkla izliyorum Şaşkınlıkla izliyorum Gerçekten gözlerim yaşardı. Bir ülke bu derece çark eder mi? Evet ediyor. Bu derece çark ediyor. Ya biz çok salağız anlamıyoruz, ya da bu ülke hakikaten suyun akışına…
 • Duy­du­nuz mu?...​ Egemen Bağış; Bize Ül­ke­mi­zi Ba­ğış­la­mış
  Yazan Selma Erdal
  Duy­du­nuz mu?...​ Egemen Bağış; Bize Ül­ke­mi­zi Ba­ğış­la­mış Duy­du­nuz mu?...​ Egemen Bağış; Bize Ül­ke­mi­zi Ba­ğış­la­mış 9 AK­BA­BA+4 KI­RI­KOK+1KURT... 5 Ocak 2015 günü otu­rup; pa­zar­lık ya­pa­cak­lar­dı...​Hangi ko­nu­da der­se­niz?... El­bet­te ki 4 adet "pa­ra­ya"bakan za­tı-ı muh­te­re­min; "ki­ri­ni arıt­ma­ya gerek var mı,…

BANKALAR

İŞ BANKASI

811 28 10


ZİRAAT BANKASI

811 35 60


HALK BANKASI

811 37 02


AK BANK

813 84 89


GARANTİ BANKASI

813 82 02


(TEB) TÜRK EKONOMİ BANKASI

813 85 84


FİNANSBANK

811 37 67


VAKIFBANK

813 84 48


YAPI KREDİ BANKASI

811 62 37