Ergun Korkmaz
Ergun Korkmaz
Yazarın Makaleleri
Siyaset ve Basın
Basın, Ya­sa­ma - Yü­rüt­me ve Yargı'dan sonra gelen, dör­dün­cü güç­tür. Medya'nın bir men­su­bu ola­rak, 25 yıl­dır Didim'de ga­ze­te­ci­lik yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. 25 yıl­dır her gün hiç ak­sat­ma­dan...
Hüseyin Yıldız Vekilimiz(!) gündemden düşmüyor.
Basında, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kadın danışmanını tokatladığı haberlerini duymuşsunuzdur. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğü öne sürüldü....
Muharrem İnce, Didim’den ince ince geldi geçti.
Muharrem İnce bundan önce yerel seçimlerde Deniz Atabay'a destek için gelmişti. Şimdi bakıyorsunuz Yoranlı Kamacı için geldi gibi gözüküyor. Selanik'den çıkan ikinci kahraman Yoranlı KAMACI'nın içinden ne çıkacağı belli...
Didim’in Yıl­dız Ve­ki­lin­den Teh­dit!
Didim'de bu gün­ler­de ya­za­cak konu çok ol­du­ğun­dan, 21 eylül salı günü Hü­se­yin Yıl­dız Ve­ki­li­mi­zin 'Bir çivi dahi çak­tır­ma­ya­ca­ğız” teh­di­di­ne ancak sıra geldi. Hü­se­yin Yıl­dız 'Bir...
İş İnsanın Aynasıdır
Aydın'daki Be­le­di­ye­ler pan­de­mi dö­ne­min­de okul­la­ra ver­di­ği hiz­met­le­ri her gün Aydın ba­sı­nın­da de­fa­lar­ca görüyoruz. Didim'e en yakın olan Söke ve Ku­şa­da­sı'ndan iki örnek haber. Söke...
Mızrak çuvala sığmıyor artık....
17 Eylül günü köşemde yazdığım yazıya, CHP'nin İlçe Başkanı Nurettin KOÇAK çok alınmış. Face BOK'undan gecenin saat 2'sinde cevap yazmış.  CHP'nin İlçe Başkanı Nurettin KOÇAK, Gecenin saat 2'sinde hangi...
Haftanın Yorumu
HAFTANIN YORUMU Baş­lık­ta oku­du­ğu­nuz gibi, geçen hafta Didim'deki si­ya­si ha­ber­le­rin yo­rum­la­rı, ko­nu­şu­lan­la­rı, bi­raz­da ol­maz­sa ol­ma­zı gıy­bet­le­ri­ni dile ge­ti­re­ce­ğim. Son Be­le­di­ye...