Adnan Güllü
Adnan Güllü
Yazarın Makaleleri
YAKIN TARİHİMİZİN ÖNEMLİ OLAYI   MONDOROS MÜTAREKES’İNDEN VE SEVR ANTLAŞMASI’NA   
   Arslanlar Kendi Tarihini Yazmazsa, Avcıların Anlattıklarına İnanmak Zorunda Kalırlar     Dünyanın yeniden paylaşımından pay almak için 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayan ve 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Avrupa...
MERSİNDE YAŞANMIŞ TARİHİ BİR HADİSE…NAZIM PAŞA VE İNGİLİZLER 
Tarihi hadiseler istikbali gösteren dürbünlerdir. Mersin'e dair yaşanmış tarihi bir hadiseyi anlatmakla başlayalım... Nazım Paşa 1896-1898 yılları arasında, görevlerindeki başarıları nedeniyle Adana Vilayetine bağlı Mersin Sancağına...
HACI (HACE) BEKTAŞ VELİ VE YEDİ ULULAR (YEDİ ULU OZAN)
Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur. 'Hace Bektaş Veli” HACI(HACE) BEKTAŞ VELİ HAKKINDA KISA BİLGİ Büyük düşünür, ozan, gönül adamı Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda yaşamış Türk-İslam mutasavvıfıdır....
OSMANLININ SON DÖNEMLERİNDEN HABERİNİZ VARMI?
'Tarihi gerçekler yazılmazsa, zamanla uydurma argümanlar gerçek gibi algılanmaya başlar ve insanları şaşırtır bir niteliğe bürünür.” Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Sevr görüşmeleri için Osmanlı Sadrazamı Damat...
HİTİT GÜNEŞ KURSU
Tarihi eserler geçmişin sessiz şahitleridir.  Ve aynı zamanda da bulunduğu kentinde hafızasıdır    (Hitit Güneş Kursu =  Hititler'in sembolü haline gelmesine rağmen, aslında Anadolu'nun uygarlığı olan Hattilere...
MİMAR SİNAN VE ELBİSTAN
Mimar Sinan Kimdir?  Dünya mimarlık tarihinin en büyük ustalarının başında hiç kuşkusu Mimar Sinan gelmekte. Mimarlık tarihine 375 eser kazandıran Mimar Sinan kimdir?  Ansiklopedik bilgiler ışığında tanıyalım: Osmanlı padişahlarından...
TAHTINDAN İNDİRİLMİŞ OSMANLI PADİŞAHLARININ   LİSTESİ
'Milletlerin önemli kuvvet kaynaklarından biri de tarihleridir. Tarih, milletin ortak karakter ve değerlerini gösterir. Toplumlar, millet olarak varlıklarını devam ettirebilmek için tarihlerine dayanmak zorundadırlar. Dünyanın sayılı imparatorlukların...
MARAŞ HARBİ'NİN İLK ŞEHİTLERİ  ÇAKMAKÇI SAİD ve TİYEKLİOĞLU KADİR
Milli Mücadele Kahramanı, Çakmakçı Said Maraş'ta doğdu. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1898 olarak tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklar Tüfekçi Bayazıt Usta'nın oğlu olarak kayderken bazıları da yeğeni olarak kaydetmektedir....
MİLİ MÜCADELEDE ANADOLU’DA DÜŞMANA ATILAN İLK KURŞUN 
Tarih; geçmişte yapılmış ve şu anda elimizde olan, fakat aynı zamanda istikbâli gösteren bir dürbündür. Dünya Savaşı, 28 TEMMUZ 1914 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE 11 KASIM 1918 TARİHİNDE SONA EREN Avrupa merkezli küresel bir savaştır. II. Dünya...
BİLGİSİ OLMAYANIN FİKRİ OLMAZ
Lütfen kısacık bir zaman diliminizi bu yazıya ayırırsanız memnun oluruz. Çünkü biz yazıyoruz ama insanlar okumuyor. İşte bugün ki ortama uygun bir tespiti ünlü bir düşünür şöyle belirtmiştir.  'İçinde yaşadığımız çağ,...
OSMANLI SADRAZAMLARININ LÂKAPLARI
'Tarih Hayale değil Kaynaklara Dayanır ' Tarih kitaplarında sık sık rastlarız: Osmanlı zamanında bazı sadrazamlarının isimlerinin başında 'Tabanıyassı, Öküz, Civan, Semiz, Keçiboynuzu, Pargalı  ' gibi sözler vardır...
TARİHTE DÜNYA UYGARLIĞINA YÖN VEREN,  UZAK DOĞU ASYA’DAN ÇIKAN BÜYÜK BULUŞLAR
'Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.”  Değerli okurlar, bazı konularla ilgili bilgiler vardır ki, binlerce yıl tartışmasız doğru kabul görmüştür. Ancak günümüz bu tip konuları...
ANADOLU TOPRAKLARI ANTİK DÜNYADA FİLOZOFLARIN COĞRAFYASI İDİ.
Ülkemizde ve yakın bölgelerde yaşanan akılla, insani ve etik değerlerle, bilimsel düşünceyle bağdaşmayan gelişmelere ve gelecek için öngörülebilen felaketlere  tanık oldukça kaygı duymamak ve üzülmemek mümkün mü. Belki de sorun...
KIBRIS SAVAŞI’NDAN BİR ANEKDOT…
Siz bilir misiniz;  Kıbrıs'ta neden Balıkesir Köyü var?.. Siz bilir misiniz  Niçin Balıkesir adı verilmiş köye.? Siz bilir misiniz  Kıbrıs'taki BALIKESİR KÖYÜ yakınındaki Havalimanı neden "ERCAN" adını taşıyor?...
KUVVAYİ MİLLİYE KAHRAMANI BİR ALMAN SUBAY
"İlk ve tek İstiklal madalyası sahibi Hans TRÖBST" İstanbul işgal edilince Osmanlı'da görevli Alman askerlerin görevine son verilmiş, LİMON VON SANDERS başta olmak üzere tüm amiral ve generaller ülkelerine dönmüştü. Ancak bazı Alman...
YAKIN TARİHİMİZDEN ACI BİR SAYFA… OSMANLI'NIN YETİMLERİ "Darüleytam" yani "Yetimler Yurdu" 
ÇOCUKLARININ ALMANYA'YA GÖNDERİLMESİ...  Darüleytam, kelime anlamı olarak yetimler yurdu, yetimlerin barındırıldığı kurum anlamında kullanıla gelmiştir. Genel anlamda yetimlere özgü kurumları, özel anlamda ise Birinci Dünya Savaşı...
LOZAN ANTLAŞMASI  (VEYA YAPILDIĞI DÖNEM TÜRKÇESİ LOZAN SULH MUÂHEDENÂMESİ)
24 Temmuz 1923 İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle   Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti,  İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan...
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI ORDUSU
Osmanlı ordusunda 1913'te neler olmuş Balkan Savaşları sonrası Osmanlı ile Alman İmparatorluğu arasında antlaşma imzalanmıştı, bu antlaşma çerçevesi de Osmanlı ordusunu yönetmek ve ıslah etmek üzere, Alman subaylar görevlendirilmişti....
DÜNÜ HATIRLAMADAN, NE ATATÜRK'Ü NE DE CUMHURİYETİ ANLARIZ.
 1. Dünya savaşı; 28 Haziran 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'e kadar sürdü. Savaşın sonunda; Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Alman İmparatorluğu yıkılmıştır. ARKASINDAN MONDROS ATEŞKES...
UNUTULAN TARİH  VE UNUTULMUŞ KAHRAMAN JAPON YARBAY YUKİCHİ TSUMURA
Tarih insanlığa düşünce aşılayan, insanların farklı kültürleri, uygarlıkları ve toplumları tanımalarını sağlayan bilim dalıdır. Daha önemlisi tarih, sadece geçmişi anlatan bir bilim dalı değildir aynı zamanda tarih bilimi bugünü...
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK HAVACILIĞI Kuvay-ı Havaiye ( Hava Kuvvetleri)
17 Aralık 1903'te Wright Kardeşlerin havadan ağır ilk motorlu uçuşu yapmasından yedi yıl sonra, 1910'da Fransa'da ilk kez uçakla tanışmıştı.  10 Eylül 1910'da Paris'te uluslararası katılımlı Picardie Manevraları...
TEKSTİLİN GÜCÜNDEN DOĞAN İMPARATORLUK
Tarihi unutanlar geleceği kuramazlar 'Osmanlı Türk sanayisi 1299'dan 1683'lere dek her alanda Avrupa sanayisinden üstündü, Osmanlı'nın Avrupa'ya askeri üstünlüğü bilimsel ve teknolojik üstünlüğünden geliyordu”...
1942 de CAMİLER KAPATILDI HİKAYESİNİN DOĞRUSU...
'Gerçekler Mızraktır, Çuvala Sığmaz” ''Tarihçiler gerçeği sevmelidir. Bir tarihçi sadece gerçeği yazmakla yükümlüdür. Tarihçiler yazmadan önce tüm ilgili kaynaklara bakmak zorundadırlar. Kendi önyargılarını gözden...
ÇANAKKALE'DE ATATÜRK YOK DİYENLER LÜTFEN İYİ OKUSUN...
Neymiş, Çanakkale'de Atatürk yokmuş, zaferdeki payı küçükmüş, Kemalistler tarih uyduruyormuş, onu anmak yersizmiş... Gerçekleri konuşalım! Atatürk ve Çanakkale... Bilgileri başlıyor. 1* Milattan önce 12. yüzyıl... MİKEN KRALI AGAMEMNON...

banner26

banner27