Ferhan Ercan
Ferhan Ercan
Yazarın Makaleleri
SOLDAN BAKIŞ.
İtibarsızlaştırmak; her koşulda cepheden saldırılamayan değerleri hedef alan bir sinsi saldırıdır.  Bu tür namert saldırılarda; yer, zaman ve koşullar dikkate alınır. Saldırılacak objenin savunmasızlığı da denkleme dâhil edilir....
İTİBARSIZLAŞTIRANLAR(!)
İtibarsızlaştırmak yeniden paylaşıma zemin hazırlamaktır. Yeniden paylaşım, toplumsal konumun değişmesine neden olur. Yükselmelerle birlikte konum kaybetmelere, bu süreçte tanık olunur. Ne yazık ki, kıt kaynakları olan ülkeler bu tür...
YAKIN TEHLİKE.
Tehlike algısı bir yetkinlik ve yeterlilik olgusudur. Burnunun ucunu göremeyenlerin geleceği görmeleri olası değil elbette. Sosyal medyada rastladığım bir saptama şöyleydi: 'Tehlike gelmeden görenlere abdal denir. Geldiğinde görenlere...
YOKLUKLA YOKSULLUK…
Sırtı yaşama dönük insanlar ülkesindeyiz. Bir içeridekiler var, bir de dışarının içerisindekiler(!) Gelirler artmazken veya hiç gelir yok iken, fiyatların dizginsiz artması, tüm tüketicileri olumsuz etkiliyor. Özellikle yaşamsal öneme...
Sistem
'Sistem birbiriyle madde, enerji veya bilgi alışversinde bulunan elemanlar veya parçaları anlamına gelir. Öğeler, ilişkiler ve faaliyet (eylem) ve amaç sistemlerin ortak noktalardır. Bu noktalardan hareketle, sistem öğelerden oluşmuştur....
ZIP ZIP…
Sürekli hareket etmek bir kararsızlık hali gibi gözükebilir. Yaşamın bütünselliği içinde, tüm farklı renk, görünüm ve oluşumlar bir bütünün parçalarıdır. Bu parçalar uyumlu olabileceği gibi, çelişen bir görüntüde sunabilir. Çelişme...
ANALAR DERTLERİN ANASI!
Nevzat Çelik yoldaşımın dizeleri eşliğinde, analar için bir şeyler yazmak istedim. Çünkü iklim ayaza savrulunca önce analar ağlar! Şimdi tam tamına böyle bir iklim egemen kılınmak isteniyor. İşsizlik, yoksulluk, önlenemeyen enflasyon...
ALDATMAK.
Aldatmanın en etkili aracı yalandır. Gelmiş geçmiş en büyük aldatıcı Goebbels'tir. Hüsnü Mahalli, Goebbels'in konu ile ilgili savlarını şöyle sıralıyor: 'Önemli olan aydınlar değil kitlelerdir. Çünkü onları kandırmak...
SONLA GELEN BAŞLANGIÇ.
Yeni yıl olgusu özde bir istenir kavram. Yaşamın baharı gibi bir şey. İstemler, beklentiler, umutlar ve en azından bir yaşam muhasebesi eşliğinde üretilecek beklentiler. İstem ve beklentilerin sınırı yok. Yaşama sınır koyan, aşılamayan...
YUVASIZ DİZELER.
Dize, şiirin yapıtaşlarındandır. Tek dizelik bir şiir amaçlanmamış ise; dize sadece şiirin bir parçası olabilir. Bitmeyen şiirin tek dizesi, bütünün ne kadarını temsil eder, bilinmez. İki dizeye beyit denir. Edebiyatımızda çok ünlü...
SORULAR SORULABİLİR.
Yasalar ve kurallar, yönetenler açısından uyulmak için değil, muhaliflere karşı kullanılmak içinmiş gibi bir görüntü sunmuyor. Böyle bir durumda yasalar önünde eşitlikten söz etmek güçleşir. Oysa yasalarda bir genel geçerlilik ilkesinin...
AKIL DEFTERİNDEN.
Sorusu olmayanın gerçeği az olur.                   X Milli bayram, milletin harcıdır.                    X Her zirve bir çukurun eşiğidir(!)    ...
ADALETSİZ BÖLÜŞÜM.
Genellikle yaşanmakta olan sorunların çok büyük bölümü paylaşımdan kaynaklanmaktadır. Darbelerin temelinde de paylaşım biçimleri var. Seçimler, kimin paylaşımları belirleyeceğini belirlerken, paylaşım yetkisini kullananda, kimlerin ne...
SÜRÜKLENİR BEDENLER!
Eskitildi yaşamlar ve kovuldu eski akarlarından. Korkular tırmandı doruklara, can pazarında. Hukuku katledenlere sunulduğunda makamlar; Haksızlıklar, yolsuzluklar ve hırsızlıklar aldı yürüdü… Sendeliyor bakışları geleceği düşünen insanların....
ÇİN MODELİ. 
Doğal olarak sistem, bütün yapılar üzerinde etkili olur. Her sistemin belirleyip kontrol ettiği alt sistemler olur. En basit ve anlaşılabilir örneği bedenimizden verebiliriz. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi gibi. Sistemlerin...
DAYANIŞMA HAKKI.
Dayanışma veya uzlaşma, farklılıkların varlığını yadsıyan değil aksine kabul edendir. Birbirimizin fotokopisi olmamız gerekmiyor! Aynı yöne gidenlerin yan yana durması ve öncelikli temel sorunun çözülmesine katkı sunmasında yadırganacak...
SOL NE YAPMALI. 
Öncelikli soru, muhalefet ne yapmalıdır. Muhalefet derken ayrımsız bir kesim kastedilmektedir. Zaten içinde bulunduğumuz koşullardaki öncelikli sorun, yarınlarda varlık sürdürmeyle ilgilidir. Yani şu anda muhalefette olanların birinci önceliği,...
KAYIPLARIMIZ
Toplum yararını ve ülke çıkarını dikkate almayan yaklaşımlar, bilgisizlikten ve bilinç yetmezliğinden kaynaklanabilir. Fakat unutulmaması gereken şey; kişilerin kaybı toplumun kaybı, toplumun kaybı ülkenin kaybıdır. Küresel boyutta soruna...
KURUMLAR.
Üretken bir yönetimin olabilmesi için; demokratik kurumların, liyakatli, özgür ve bağımsız yöneticilerin yanı sıra, laik bir yönetimin olması gerekir. İnançlarında ve düşüncelerinde özgür olmayan bir yönetici, yaratıcı ve üretken...
ORDUNUN GÖREVLERİ.
Orduların ortaya çıktığı tarihi süreç; taşınır ve taşınmaz varlıkların korunması gereğinden doğmuştur. Ulus devletlerin egemen olduğu yapılarda, sınırların belirlediği egemenlik alanı içinde yer alan tüm varlıkların korunması...
KADINA ŞİDDET.
Büyük olasılıkla ilk şiddete ailede tanık olunur. Aileyi sokaklar, sokağı okul izler. Okulu izleyen ise, öteki kurumlardır. Kurumlar bütünü de devlet örgütlülüğünü oluşturur. Şiddetin en büyüğü, ötekileştirilenlere karşı, top...
ZOR GÜNLER.
Zor günler dendiği zaman anlatılmak istenen nedir? Görünürde bir çıkışın olmaması ve tutunacak bir dalın bulunmaması mıdır? Yoksa ülkenin tüm kaynaklarına çöreklenerek, ulusal olanakları kendi çıkarına kullananların varlığı mıdır?...
YANLIŞ, HATA,  KASIT. 
Bu kavramların ilgili yasalarda tanımlandığı bilinmesine karşın; zorlanan değişimlerle birlikte bazı anlam kaymaları veya yeni anlamlandırmalar olabilmektedir. Toplum ileriye doğru gidiyorsa, yeni anlamlandırmalar sosyal içeriklerle donatılır....
GÖKÇE
Bu büyük şairimizi 19 Kasım 1981 yılında kaybettik. Ankara, Seyran Bağları Huzurevindeki yaşamını noktalamış oldu.12 Eylül karabasanı bu büyük şair için yapılabilecekleri de engellemiş oldu. Yaşarken çektirilenler ve çektikleri yetmemiş...

banner12

banner13


Fatal error: Call to a member function set() on null in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344