Ferhan Ercan
Ferhan Ercan
Yazarın Makaleleri
AŞURE
Aşure, Nuh Tufanından sonra, elde kalan son tahıllarla yapılan bir kurtuluş ve şükür tatlısı. İnanca ilişkin en yumuşak karar. Yapana yapma, yapmayana yap denmeyen ve özgür iradi tercihe saygı duyulan bir adet.  Aşurenin yazım ile olan...
SİYASET… 
Siyaset sorun çözme sanatıdır. Siyasetçi sorun çözme becerisini ayrıcalığa dönüştürdüğünde lider olur. Lider kolay ve ekonomik çözümler ürettiği sürece hem varlığını, hem de ayrıcalığını sürdürür.    Üstteki saptama...
VAKIFLAR… 
Normalde yaşama ilişkin tüm sorunları devletin çözmesi gerekir. Bu devletin asli görevidir. Devlet öncelikle sorunları çözmek veya onlara sorunlarını çözebilecekleri ortamları sunmakla yükümlüdür. Özgür iradi tercihler için, olanaklar...
DOLUDİZGİN YOKSULLUĞA(!) 
Birikim, bölüşüm ve yönetim sistemleri, toplum dinamiklerini belirlemektedir. Bu cümle tersinden söylendiğinde de aynı doğruya ulaşılır. Toplum dinamikleri; yönetim, brikim ve paylaşım biçimini belirler. Toplum dinamikleri, ideolojik iklimi...
SORMAK GEREK. 
Sorusu olmayanın gerçeği az olur. Bilinçli bir yaşamı olanın her zaman sorusu olur. Sorulara alınan veya bulunan her yanıt, yeni sorulara kapı aralar.  En çok iletişime gerek duyulan bir süreçte yaşamaktayız. Bu gereksinim, sorunların...
ÜÇÜMÜZ ve ENDİŞE…   
Güven toplumun harcıdır. Bireyleri bir arada tutan en önemli bağlardan biridir. Üzerinde yaşanılan toprağı vatan yapan duygudur. Ancak güven kurum ve ilkelerin güvencesinde olmalıdır. Bağlılık veya sadakat denen kavramlar ancak eşitler arasında...
BİZİM PARAMIZ ÇOK MU? 
Üretim ile tüketim arasında mantıklı ve tutarlı bir ilişkinin olması gerekir. Ürettiğinden fazla tüketenin borçlanması ve bütçesinin açık vermesi kaçınılmazdır. Borçlanma, akılcı ve gerekli (öncelikli) yatırımlara yönlendirildiği...
DEĞERLERİMİZ. 
Değerlerimizi, maddi ve manevi değerler olarak iki başlık altında irdeleyebiliriz. Maddi değerler; üretilmiş olan veya üretme potansiyeli olan şeylerdir. Para, maddi değerlerin eder birimi olarak kabul edilen (varsayılan) bir değerdir. ...
EMEKÇİLER. 
İnançlar eşitlikçi midir? Teorik olarak öyle gözüküyor. Fiili olarak ise, mevcutlardan ve farklılıklardan sonrası için geçerliliği varsayılan bir durum söz konusu. Aynı durum, sözde temsilde eşitliğin sağlandığı varsayılan siyasi...
MUHAFAZAKÂRLAŞIRKEN. 
Hem yoksullaşıp, hem de itaatkârlığını sürdüren kitlelere ihtiyaç duyulur. Çünkü sermayenin yoğunlaşması, yığınsal yoksullaştırmalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu olayda kullanılacak en iyi araç dindir. Çünkü din inanmayı...
PARÇACIKLAR… 
Tüm insanlar için aynı hizmeti üretmeyen bir kurum, eşitlik ve genellik ilkesini çiğnediği için herkesin malı olamaz! O kurum sadece ondan yararlananlara ait olur. Üstüne üstlük, o kurum birde insanların yaşam biçimine karışıyor ise; o...
SAHİP ÇIKMAYINCA. 
Eskiden, koşullar gereği ve zorunlu olarak radyo dinlerdik. Radyodan öncelikle haberler dinlenirdi. Haberleri müzik programları izlerdi. Müzik programları başlamadan sanatçılar anons edilirdi. O günlerden usumda kalan; 'Çalanlar, Adnan Şeker…”...
HAYATA BAKIŞ. 
Bilmek demek, doğru bilgi ile donanmaktır. Bu doğru bilginin pozitif ve bilimsel olması gerekir. Eğer bilgi bu niteliklere sahip değilse; yanlış bilgi, doğru olmayan bilgi veya yalan bilgi olarak adlandırılabilir. Hiç kuşkusuz, sahip olduğumuz...
DARBECİLERİMİZ.
Darbe: Toplumlarda var olan güç odaklarının paylaşım temelli tepişmelerine darbe diyoruz. Darbelerin aktörleri egemenler olmasına karşın; koşullara uygun araçlar kullanırlar. Kullanılan araçların işi bitince, ilk gözden çıkarılanlar...
YILMAZ GÜNEY… 
Kayıplarımızın büyük bir bölümü sorunlarımızı bilimsel yöntemlerle çözememekten kaynaklanmaktadır. Kaza denen şey; ilgisizliktir, bilgisizliktir ve önlem almamaktır. Olayları oluruna bırakanlar ve çözümleri başkalarına bırakanların...
SENDE  BİR  HAL  VAR  ÇOCUK 
Üstteki başlık Mahir İrfan Benliye ait.Kendisinden ödünç almamda mümkün değil.Çünkü, 28 Ağustos 2011 Pazar günü onu kaybettik!!!  İnsanları kaybettik, iyi insanları kaybettik, hep en iyi insanları kaybettik!..Kaybettiklerimiz gencecik...
ÇÖKÜNTÜNÜN ZİRVESİ(!)
İstenir ve beklenir durumdan uzaklaşmak çökmenin başlangıcıdır. Bir bütün (millet) dikkate alındığında, genel çoğunluğun istenir hallerden uzaklaşarak refah düzeyini kaybetmesi anlamına gelir çökmek(!) Gandi, işsizliğin en büyük...
BARIŞ YARINDIR… 
Sa­de­ce ül­ke­mi­zin değil, bütün dünya in­san­lık aile­sin ve tüm var­lık­la­rın ger­çek­ten de ba­rı­şa çok ih­ti­ya­cı var. İnsan­lı­ğın, bit­mek tü­ken­mek bil­me­yen öz­le­mi ba­rış­tır. Barış öz­gür­lük,...
BAKAR KÖRLER…
Dokunmasalar taşın, toprağın rahmine; el atmasalar bitkilerin ve hayvanların mahremine… Kirletmeseler havayı ve suları; doğa, doğal yaşamını sürdürebilir o zaman. Doğadaki türleri kendi akarlarında rahat bıraksalar; yıkımlar, kıyımlar...
LAİKLİK YAŞAM GÜVENCESİDİR.
Laikliğe karşı olanlar, onun ne olduğunu bilmeyenlerdir. Bu bilemeyişin temelinde planlı bir çarpıtma yatmaktadır. Laikliğe karşı olan yobazlar(kimi egemenler)laikliğin dinsizlik olduğunu söyleyerek kitleleri yanıltmaktadırlar. Bilmediği...
DOĞANIN ŞİDDETİ(!)
'UNICEF yetkilisi Henrietta Fore, 'İlk kez çocukların iklim değişikliğine karşı nasıl savunmasız olduğuna dair bir resme sahibiz. Bu tablo neredeyse hayal edilemez derecede korkunç” dedi. Fore, iklim krizine karşı eyleme geçilme...