İlter Gözkaya-Holzhey
İlter Gözkaya-Holzhey
www.iltergh.de
Yazarın Makaleleri
Lider   Aranıyor
Federal Almanya Başbakanı Dr. Angela Merkel on altı yıl üstlendiği göreve tekrar aday olmadı. 1949 yılından sonra, ilk defa kendi rızasıyla ayrılan başbakan olarak tarihe geçti. 26 Eylül 2021 seçimden sonra lider arayışı bütün hızıyla...
HEDEFE VARDI
He­de­fe var­dım, ama ne­re­dey­dim, diye so­ru­yor, Bü­lent Cey­lan. Ki­ta­bın Al­man­ca baş­lı­ğı An­kom­men kav­ra­mı geniş an­lam­lı. Te­le­viz­yon ya­yın­la­rın­dan Bü­lent Cey­lan'ın ko­med­yen ol­du­ğu­nu...
İ Ş G Ü C Ü   A N T L A Ş M A S I 
Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Antlaşması'nın 60. yılında Bellevue Sarayı'nda bir sohbet toplantısı düzenlendi. Buna benzer bir etkinliği, Federal Almanya Başbakanı Dr. Angela Merkel de Başbakanlık binasında yapmıştı....
YALNIZLIK BAKANLIĞI
İngiltere zamanın Başbakanı Theresa May 2018 yılında yalnızlık Bakanı kurdu. Bakanlığın görevi yalnızlığa karşı mücadele etmek, pandemi kadar tehlikeyi toplumda yok etmek. Yalnızlık, yalnız olma durumu, kimsesizlik anlamına geliyor....
SÖZ ARAMIZDA
Konuk işçilerin Almanya'ya gelişinin 60. yılı çeşitli etkinliklerle anılıyor.  Alman basın ve medyasında çoğu kez, azınlık grupları aynı yapılır. Bunu, sık sık yazılarımda dile getiririm. Haftada bir yayın yapan ciddi gazete...
SUYUN  SABRI
Suyun rengi kokusu yoktur. İki molekül hidrojen ile bir molekül oksijenden oluşan saydam sıvıdır. Hayvan, bitki ve insan bütün canlılar su içmeden yaşamını sürdüremez, hayatta kalamaz. Tek Tanrılı üç büyük dinde suyun değeri açıklanmıştır....
K İ T A P O K U M A L I
Kitap kelimesi dilimize Arapçadan alınmıştır. El yazması veya basılı yaprakların bir araya getirilmesinden meydana gelir. Yapıt düzyazı veya şiir olarak hazırlanır. Bir yapıtın bölümlerinden her birine kitap denir. Tek tanrılı dinlerin...
T A R İ H Î   D E R S
Gezegenimiz sel ve yangın felâketlerine karşı savaşıyor. Doğa ve çevre kaynakları hoyratça kullanan, tüketen insana karşı öcünü gösteriyor. Evini, barkını, vatanını bırakıp komşu ülkelere sığınan sığınmacı sayısının seksen...
İYİLER OLMASA
İyi insan beğenilir, sevilir ve güvenilir, kara günde yardım eder. Dost eskimez, arkadaşı dara düşerse onu sorunlarıyla yalnız bırakmaz. Gıdalar arasında sağlığa iyi gelen, sebze ve meyveleri tercih etmeli. Doktor işinin ehlindeyse hastaya...
Son Şans
S O N   Ş A N S Bu söz Profesör Dr. Mojib Latif'in. Kendisi Kiel kentinde GEOMAR Helmholtz Merkezinde Okyanus bilimcisi olarak görevli. 2015 yılında Alman Çevre ödülünü aldı. Çok sayıda iklim değişimi ile ilgili bilimsel yazıları...