“Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sonunda Limni adasının Mondros Limanında İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesi’ni  30 Ekim 1918’de imzalayarak sonunu hazırlamıştır. Atatürk 4 yıl 364 gün süren kurtuluş mücadelesinden sonra cumhuriyeti ilan ederek mazlum milletlerin sesi olmuştur.  Esaretten 1 gün önce cumhuriyeti ilan ederek bir anlamda öc almak istemiştir”  29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti. 
    Bugüne kadar Mustafa Kemal Paşa, hiçbir konuyu tesadüfe bırakmamıştır.  Cumhuriyetin ilanıda böyle olmuştur.  Toplumumuzda az bilinen bu konunun hikayesini geliniz birlikte okuyalım.  Atatürk Neden 29 Ekim Tarihini Seçti ..! 2 yıl sonra, yani Ekim 1925’te Fahrettin Altay Paşa Çankaya’da Atatürk’ün misafiridir. Zihnini hep meşgul eden bir soru vardır.
‘Acaba Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti neden 29 Ekim’de ilan etmiştir.
Neden 27 Ekim veya 1 Kasım değil?  Çankaya Köşkünde yemek sonrası Atatürk’ün yanına gider. “Paşam benim dikkatimi çekmiştir. Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine denk gelmesi acaba bir tesadüf müdür?  Üç gün evvel, beş gün sonra da olabilirdi” der.
Bunun üzerine Atatürk şunları söyler: “Mütarekenin ilk günlerini hatırlarsın. 
Saray ve hükümet teslimiyeti kabul etmişti. Hükümet sarayın, saray da itilaf devletlerinin elinin altına girmişti.  Saray bu halinden memnundu.  Fakat ben bunu kabul edemezdim.  Buna karşı koymakla bir çıkış yolunu temin ederek, bu mazlum milleti tarih sahnesinden silmek, ortadan kaldırmak isteyenlere karşı harekete geçmek için kendimi vazifeli saymıştım. Dünyada tek başımıza idik, fakat benim inandığım ideale benimle beraber olanlar da bağlandılar ve netice hâsıl oldu.
Mütareke 30 Ekim 1918’de imzalanmıştı.
     Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı.  Peki, 30 Ekim 1918’den bizim İzmir’e girdiğimiz tarih olan 9 Eylül 1922’ye kadar kaç yıl geçti? Dört yıl.  29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ettik.  İşte beş yıla sığdırdığımız büyük inkılâp, bizim yaşadığımız şartlara nail olmuş, hangi milletin tarihinde vardır?  Bu mazlum millet kendisinin hakkı olan yere ulaşmıştır, çektiğimiz acıların, sıkıntıların en büyük mükâfatı işte budur. Bütün dünya bunu görmüştür.  Daha da görecekleri vardır. Beni en çok mesut eden hadise, bu mazlum milletin hak ettiği bu yere gelmesidir.  Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası günlerdeki çektiğim azabı bilirsin. Yanımdaydın. Mondros 30 Ekim’dir. Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu da, mazlum bir milletin ahıdır. Sanırım ki o zamanki devletler bunu anlamışlardır.” Atatürk bir an durur, elini masanın üzerine koyar ve: “Deyiniz ki, bu tarihten silinmek istenilen bir milletin öcüdür…”
Fahrettin Altay, “Ama paşam bundan hiç bahsetmediniz”
Atatürk cevap verir:
“Övünmek olur, övünmek benimle beraber mefkûreye inananların, milletin, ordunun hakkıdır”
Atatürk’ün cumhuriyet ilanı için 29 Ekim tarihini seçmesinin özel nedeni bu cümlelerden de anlaşılıyor. Atatürk 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros Mütarekesi ile her anlamda teslimiyet içine girmiş, kendi tabiri ile esarete uğramış milletinin kaç yıl bu esaret altında kaldığı sorusuna 5 yıl cevabı vermek istemez.

O nedenle 4 yıl 364 gün sonra cumhuriyeti ilan ederek bir ifadeyi kesinleştirmek istemiştir.Esaretten 1 gün önce cumhuriyeti ilan ederek bir anlamda öc almak istemiştir.
Türk milleti 5 yıldır esaret altındadır demek ona çok zor geldiğinden Türk milleti 4 yıl esaret altında kalmıştır diyebilmek için 30 Ekime 1 gün kala cumhuriyetin ilan edilmesini istemiştir. 
Mustafa Kemal Atatürk, mağrur ve galip batılı devletlere 
‘BEN 30 EKİM’İ TANIMIYORUM! SİZDEN BİR GÜN ÖNDEYİM. SİZ 29 EKİM’İ TANIYACAKSINIZ!’ demiştir. Niçin 29 Ekim'miş herkes öğrensin..

MUS­TA­FA KEMÂL ATA­TÜRK;
Ezil­miş, kı­rıl­mış, işgal edil­miş, zulme uğ­ra­mış, öl­dü­rül­müş, sö­mü­rül­müş ve sö­mü­rül­me­ye ça­lı­şıl­mış bütün Dünya Mil­let­le­ri­nin gö­zün­de; Alçak Batı em­per­ya­liz­mi ‘ne bir daha kolay kolay unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir "ders ver­miş TÜRK" ola­rak bi­lin­mek­te­dir. İşte bu yüz­den Mus­ta­fa Kemâl ATA­TÜRK, Sa­de­ce Büyük Tür­kis­tan Coğ­raf­ya­sı­nın değil bütün ezil­miş mil­let­le­rin ümit kay­na­ğı ve örnek al­dı­ğı bir sem­bol­dür! O;

TRAB­LUS­GARP’ta, İtal­yan em­per­ya­liz­mi­ne karşı,
ÇA­NAK­KA­LE'de İngi­liz ve Fran­sız em­per­ya­liz­mi­ne karşı,
MUŞ ve BİTLİS'te Rus em­per­ya­liz­mi­ne karşı,
SURİYE-FİLİSTİN'de İngi­liz em­per­ya­liz­mi­ne karşı,
SA­KAR­YA ve DUM­LU­PI­NAR'da İngi­liz ve Ame­ri­ka des­tek­li Yunan em­per­ya­liz­mi­ne karşı sa­vaş­mış büyük bir VA­TAN­SE­VERDİ.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol


Fatal error: Call to a member function set() on null in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344