Haydi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Topuklu Efemiz Sayın Özlem Çerçioğlu:

Aydın’a kazandırdığınız Tekstil Park ve Kuşadası’na kazandırdığınız TARİŞ Alanı gibi; “DİDİM ALTINKUM VAKIFLAR’I” arazisini de Didim Halkımıza kazandırınız…

***

Didim Altınkum Sahilinin mevcut haliyle tek yeşil alanı olan ama çok iyi bir planlamayla tümüyle park, yeşil alan olabilecek ve Altınkum’a hayat verecek“Altınkum Vakıflar”arazisi ne yazık ki; ticaret+turizm yoğun bir betonlaşma planıyla satışa sunuluyor…

Didim’in geleceği ve turizmi için çok önemli olan bu alanların beton yığınına dönüştürülmesiyle, Altınkum sahilinin dolayısıyla turizmin biteceği kaygısını Didimliler derinden yaşamaktadırlar.

***

Çamlık Mahallemizde bulunan ve kamuoyunda Vakıflar Arazisi olarak bilinen 565 Ada, 43, 44, 46, 47 ve 48 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile bu planın dayanağı olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince 14.11.2014 gün ve 162 sayılı kararı ile onaylanan, “1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliğine ait işlemlerin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılama sonunda da İPTALİ istemli olarak DİDİM DERNEĞİMİZ dava açtı.

Davanın bilirkişiler tarafından yerinde incelemeleri geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmiştir. Hala dava süreci devam ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2024 Tarihinde bu alanı kapsayan kiralama ihalesi gerçekleştireceği bilgisine ulaşılmıştır.

Unnamed-29

***

Öncelikle, geri dönüşümsüz yanlışlara girilmemesi için ihalenin iptalini istiyoruz…

Bu yönde DİDİM DERNEĞİMİZ bir itiraz dilekçesini Vakıflar Genel Müdürlüğüne göndermiştir.

Didim gibi nüfus artışının hızlı olduğu turizm kentlerinin sürdürülebilir geleceğini planlamak, üzerinde titizlikle durulması gereken çok önemli bir konudur… Kentler, meydanlarıyla, park ve bahçeleriyle, sosyal toplanma alanlarıyla var olurlar ve nefes alırlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Siz Topuklu Efemizin Tekstil Parkla Aydın’a, Tariş parkıyla da Kuşadası’na nefes aldırdığınız gibi… Didim’in geleceği için hayati önemdeki Altınkum Vakıflar arazisinin de Park, bahçe, yeşil alan olması için desteğiniz, yardımınız tüm Didimlileri sevindirecektir…

Sevgi ve saygılarımızla Topuklu Efemiz.

(“Didim Altınkum Vakıflar betonlaşmasın, park, bahçe yeşil olan olsun” grubu adına Erdoğan Şahin